W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Podstawowym celem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Leżajsku jest tworzenie warunków sprzyjających zachowaniu zdrowia mieszkańców powiatu leżajskiego, w szczególności poprzez promowanie zasad zdrowego stylu życia, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz zdrowotnym wody, poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności przeciwepidemicznej.

Powyższe cele realizowane są poprzez działalność kontrolną, badawczą oraz oświatową w oparciu o wypełnianie zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w głownej mierze skierowanych na:

ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz warunków środowiskowych,
identyfikację i szacowanie skali zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych,
zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych, zawodowych i innych chorób cywilizacyjnych,
kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań społeczeństwa,
wykonywanie badań laboratoryjnych, zarówno w ramach działalności kontrolnej jak i usługowej.
Działania te prowadzone są w środowisku pracy, zamieszkania, wychowania i wypoczynku.

Dla skutecznej realizacji polityki jakości, w poczuciu odpowiedzialności za jakość wykonywanych badań, jak również w celu spełnienia wymagań zawartych w regulacjach prawnych i normalizujących Unii Europejskiej, w PSSE został wdrożony system zarządzania spełniający wymagania norm:

PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących" - system potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji. Nr akredytacji AB 491
PN-EN ISO/IEC 1720 "Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych" - system wdrożony , utrzymywany i doskonalony - nie potwierdzony przez stronę trzecią 
 W reakcji na zmieniające się wymagania przepisów prawa oraz w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania klientów system ten jest stale doskonalony.

Niniejsza polityka jakości, jak i strategiczne cele jakościowe są ściśle powiązane z polityką i celami Państwowego Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie i obejmują następujące kierunki działań:

poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa podkarpackiego, a w szczególności powiatu leżajskiego poprzez działania zapobiegawcze i bieżące określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i wytycznych do działań na dany rok ustalonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego;
działania wynikające z zadań Wojewody Podkarpackiego i Starosty Leżajskiego;
działania własne w obrębie powiatu, ustalone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w oparciu o aktualną sytuację sanitarno-epidemiczną;
realizacja rozporządzeń, dyrektyw dotyczących dostosowania sprawowanego nadzoru sanitarnego do wymogów Unii Europejskiej;
podnoszenie kwalifikacji i skuteczności działania personelu;
szkolenie pracowników w zakresie dziłalności struktur Unii Europejskiej zajmujących się ochroną zdrowia publicznego;
oszczędna gospodarka środkami finansowymi.
Mieszalne cele operacyjne na dany rok, ustalone są podczas przeglądów zarządzania, a ich realizacja jest na bieżąco oceniana. Ponadto kierunki działań PSSE określone są w planie zasadniczych przedsięwzięć na dany rok.

Za prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania w Oddziale Nadzoru Sanitarnego odpowiada Kierownik Jakości Nadzoru.
Za prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania w Laboratorium odpowiada Kierownik Jakości Laboratorium.
Za system zarządzania, politykę jakości oraz jej realizację odpowiadam osobiście.

{"register":{"columns":[]}}