W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Punkt Przyjmowania Prób

PUNKT PRZYJMOWANIA PRÓB DO BADAŃ

CZYNNE

 

 OD PONIEDZIAŁKU DO  PIĄTKU           

W GODZINACH  800 – 1430

 

PRZYJMOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ

ŚRODA  W GODZ.           800 – 1200

CZWARTEK W GODZ.  800 -1100

 

WYDAWANIE WYNIKÓW

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH  800 – 1430

 

UWAGA

Opłata za badania w kierunku SS do pracowniczej książeczki zdrowia w wysokości 162 zł należy wpłacać w kwocie:

30 zł – przelew na konto nr 32 1010 1339 0003 5822 3100 0000

            Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie

            ul. Spółdzielcza 4, 21-400 Łuków

139 zł –  przelew na konto nr 47 1010 1339 0003 0322 3100 0000

            Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radzyniu Podlaskim

            ul. Pocztowa 5, 21-300 Radzyń Podlaski

Dowód wpłaty należy pokazać w dniu oddawania próbek do badań.

 

Opłata za badania skuteczności sterylizacji w wysokości 107 zł należy wpłacać w kwocie:

25 zł – przelew na konto nr 32 1010 1339 0003 5822 3100 0000

            Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie

            ul. Spółdzielcza 4, 21-400 Łuków

108 zł –  przelew na konto nr 47 1010 1339 0003 0322 3100 0000

         Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radzyniu Podlaskim

         ul. Pocztowa 5, 21-300 Radzyń Podlaski

Dowód wpłaty należy pokazać w dniu oddawania próbek do badań.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie  w związku z Ustawą z dnia  5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 151) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji (Dz. U. Nr 100, poz. 645).

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie, będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łukowie z siedzibą w Łukowie, przy ul. Spółdzielczej 4.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. Spółdzielcza 4, 21-400 Łuków

b) przez adres email: psse.lukow@sanepid.gov.pl

Inspektor ochrony danych.

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod.psse.lukow@sanepid.gov.pl .

Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w formularzu w celu zapobiegania szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji (Dz. U. Nr 100, poz. 645).

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione wynikające z Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 151).

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 10 lat od końca roku, w którym wpłynęło zlecenie na badanie.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencje niepodania danych – zlecenie na badania nie zostanie przyjęte.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

Informacja dotycząca profilowania

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

{"register":{"columns":[]}}