W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sekcja Higieny Pracy

Główne zadania HP to:

sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu identyfikacji i oceny zagrożeń zawodowych;

zapobieganie powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;

prowadzenie dokumentacji i postępowania wyjaśniającego w sprawach chorób zawodowych;

nadzór sanitarny nad zakładami pracy, w których występują czynniki chemiczne;

nadzór nad szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środowisku pracy;

kontrola przestrzegania przepisów przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory narkotyków;

kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowanie w działalności zawodowej;

ocena realizacji wymogów w zakresie substancji, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

{"register":{"columns":[]}}