W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomyślu jest podmiotem leczniczym. Statut Stacji został nadany zarządzeniem nr 347/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.05.2012r. Stacja wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000023885 prowadzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Stacja prowadzi działalność w formie państwowej jednostki budżetowej. Swoim działaniem obejmuje teren powiatu nowotomyskiego.
Podstawy prawne

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomyślu działa w oparciu o następujące akty prawne:
• ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.  poz. 59);
• ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190, z późn. zm.);
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 869);
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010r.w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 48, poz. 283)

{"register":{"columns":[]}}