W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kierownictwo

 

Osoby sprawujące funkcje w PSSE w Pile:
Działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile kieruje:

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile - Dyrektor PSSE
- przy pomocy Z-cy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile
mgr Danuta Kmieciak

e-mail: danuta.kmieciak@psse-pila.pl

p.o. Z-cy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile
Regina Rogalska

e-mail: regina.rogalska@psse-pila.pl

 

 

Piła - Organizacja
W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile wchodzą następujące oddziały i sekcje oraz samodzielne stanowiska pracy jako jej komórki organizacyjne:


1. Oddział Nadzoru:

•Sekcja Epidemiologii
kierownik: mgr Elżbieta Halla
e-mail: epidemiologia@psse-pila.pl

•Sekcja Higieny Żywności i Żywienia
kierownik: mgr inż. Magdalena Karpowicz
e-mail: higiena.zywnosci@psse-pila.pl

•Sekcja Higieny Pracy
kierownik: mgr inż. Katarzyna Derezińska
e-mail: higiena.pracy@psse-pila.pl

Sekcja Higieny Komunalnej
kierownik: mgr Maria Magdalena Szymała-Kasowska
e-mail: higiena.komunalna@psse-pila.pl

•Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
Kierownik: mgr inż. Marta Barełkowska
e-mail: higiena.dzieci@psse-pila.pl

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Kierownik: mgr inż. Ireneusz Białek
e-mail: nadzor.zapobiegawczy@psse-pila.pl

2. Oddział Laboratoryjny:
Oddział Laboratoryjny
kierownik : mgr inż. Jadwiga Duraj
Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
Laboratorium Badania Wody i Gleby
e-mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

3. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:

•Sekcja Ekonomiczna
kierownik: Główna Księgowa Grażyna Janaczek
e-mail: ksiegowosc@psse-pila.pl

•Sekcja Administracyjna
kierownik: mgr  Elżbieta Frukacz
e-mail: administracja@psse-pila.pl

4. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
kierownik: mgr Alicja Krzyżanowska
e-mail: oswiata.zdrowotna@psse-pila.pl

5. Sekcja Kadr i Szkoleń
kierownik: mgr Beata Ptaszyńska
e-mail: kadry@psse-pila.pl

6. Sekcja Organizacji I Statystyki
Sekcja Organizacji i Statystyki
Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości
mgr inż. Agnieszka Perska
e-mail: system.jakosci@psse-pila.pl

7. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego
mgr Krystyna Szutkowska
mgr Maria Wawrzyniak
mgr Marcin Paliwoda
e-mail: radca.prawny@psse-pila.pl

8. Stanowisko Pracy do spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
mgr Filip Masłowski
e-mail: filip.maslowski@psse-pila.pl

9. Stanowisko Pracy Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
mgr Filip Masłowski
e-mail: filip.maslowski@psse-pila.pl

10. Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych
mgr inż. Krzysztof Kaczmarek
e-mail: iod@psse-pila.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.12.2020 16:22 Arkadiusz Słusz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Arkadiusz Słysz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Kierownictwo 1.0 06.12.2020 16:22 Arkadiusz Słusz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP