W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kontakt

al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
NIP: 764 21 29 905
REGON: 570293265

Telefon - sprawy związane z Koronawirusem
tel: +48 222 500 115

 • Godziny pracy:

  7:25 - 15:00 (poniedziałek - piątek)

 • Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii - przyjmowanie materiału do badań:

  8:00 - 12:00 (poniedziałek-czwartek)

 • Sekretariat - email
 • Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP

  Aby złożyć dokument elektroniczny, należy :

  • zarejestrować się na platformie ePUAP ,
  • zalogować sie na platforme ePUAP
  • znaleźć w wykazie urzędów Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile
  • złożyć pismo.

  Informacje Dodatkowe

  adres skrzynki: /PSSEPILA/SkrytkaESP

  Link

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów elektronicznych) do urzędu.

  W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu , niezbędne jest posiadanie darmowego konta na platformie ePUAP oraz posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

  Złożenie podpisu elektronicznego lub podpisanie formularza za pomocą profilu zaufanego sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
  Dokumenty nieopatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym(posiadanie konta na platformie e PUAP jest równoznaczne z posiadaniem Profilu Zaufanego) nie będą stanowiły podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego.

  W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu (link powyżej)  na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

  Akceptowalne formaty załączników to:

  DOC, ODT, RTF, TXT
  XLS, ODS, CSV
  GIF, TIF, BMP, JPG
  PDF
  ZIP

  maksymalny rozmiar załacników: 500Mb

 • Informacja dla osób głuchoniemych

  W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2017. poz. 1824) osoby z dysfunkcjami narządu słuchu mogą liczyć na ułatwienia w kontaktach z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pile oraz pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pile.

  Zapewnia się bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwieniu spraw urzędowych, w dwóch formach komunikowania się tj. polski język migowy (PJM) oraz system językowo-migowy (SJM).

  Osoby niesłyszące, które będą chciały skorzystać z pomocy tłumacza w załatwieniu sprawy powinny zgłosić taką potrzebę do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pile co najmniej 2 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie informacji drogą elektroniczną:

  Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz 573), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

  Film w języku migowym

{"register":{"columns":[]}}