W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przysusze
e-mail: sekretariat.psse.przysucha@sanepid.gov.pl

Godziny pracy Stacji: pn.-pt.: 7:30 - 15:05

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przysusze jest zakładem opieki zdrowotnej finansowanym z budżetu państwa przy pomocy którego, Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny  w  Przysusze  wykonuje  zadania  z  zakresu  zdrowia  publicznego określone w ustawie z dnia ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 r. , poz. 338). 
Jesteśmy instytucją powołaną do realizacji  nadzoru: nad warunkami środowiska,  warunkami  zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieny w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, warunkami higieniczno-sanitarnymi  obiektów użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem  obiektów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Szeroki zakres prowadzonego nadzoru ukierunkowany  jest  na  ochronę  zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym  wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganiu powstawania chorób, zwłaszcza chorób zakaźnych i zawodowych.
Obszar działania Stacji obejmuje miasto Przysucha i powiat przysuski.

Obszar działania Stacji obejmuje Powiat Przysuski, w skład którego wchodzi 8 gmin. Są to: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przysusze świadczy usługi w zakresie:

  • poboru  próbek wody  do picia i na potrzeby gospodarcze oraz określenie przydatności wody do celów kąpieliskowych w zbiornikach wód powierzchniowych,
  • poboru próbek środków spożywczych, używek i przedmiotów użytku dla oceny ich jakości zdrowotnej,
  • opiniowania wszelkich projektów budowlanych obiektów związanych z budową, przebudową, zmiany sposobu użytkowania (jak: sklepów, obiektów gastronomicznych, szkół, przedszkoli, zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych, obiektów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, obiektów służby zdrowia w tym również aptek itp.),
  • opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • uczestniczenia w przekazywaniu wybudowanych obiektów do użytku,
  • wydawania zezwoleń na rozpoczęcie działalności obiektów żywieniowo - żywnościowych,
  • zezwolenia na handel obwoźny i przewóz artykułów spożywczych środkami transportu,
  • przyjmowania i pobierania materiału do badań niezbędnych w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych i pasożytniczych ( badania na nosicielstwo)
  • wydawania zaświadczeń o braku kontaktu z chorobami zakaźnymi w ciągu ostatnich 3 tygodni dla dzieci wyjeżdżających na kolonie/sanatorium.
  • dystrybucji szczepionek.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.02.2024 08:54 Przemysław Rózga
Pierwsza publikacja:
04.11.2020 09:14 Renata Wiatkowska
{"register":{"columns":[]}}