W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Pytania i odpowiedzi

PRZYJMOWANIE PRÓBEK KAŁU DO BADAŃ NA NOSICIELSTWO PAŁECZEK SALMONELLA SHIGELLA

Informacje i terminy

Zlecenia, wymazówki i sprawozdania z badań wydawane są w PSSE w Rypinie.

PRZYJMOWANIE PRÓBEK KAŁU

DO BADAŃ NA NOSICIELSTWO

PAŁECZEK SALMONELLA SHIGELLA

w okresie 01.07.2020r. – 30.09.2020r.

w każdy wtorek i czwartek

w godz. 745 – 900 w pok. nr 6

Jak prawidłowo przygotować próbki

Prawidłowe pobieranie kału na wymazówkę:

za pomocą wymazówki pobrać kał z kilku miejsc tak aby materiał był widoczny na waciku,

wymazówkę  włożyć do podłoża transportowego, dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem   osoby, od której materiał został pobrany oraz datą i godziną pobrania,
– tak pobrane próbki można przechowywać maksymalnie do 48 godzin w temperaturze lodówki (2oC –   80C).

Wymazówki należy dostarczyć do powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w temperaturze otoczenia.

 

 

Kąpieliska

Czym się różni kąpielisko od miejsca wykorzystywanego do kąpieli?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), przez kąpielisko rozumie się wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych. Wymagania w zakresie ustanawiania kąpielisk wskazana są w art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Natomiast przez miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli rozumie się wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, niebędący kąpieliskiem i wykorzystywany do kąpieli. Miejsce funkcjonuje przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym. Wymagania w zakresie ustanawiania miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli wskazane są art. 39 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Gdzie można się bezpiecznie kąpać?

Bezpieczna rekreacja związana z kąpielą w wodach powierzchniowych jest możliwa w przypadku korzystania z kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Badania jakości wód śródlądowych i przybrzeżnych prowadzone są przez właściwe stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz organizatorów takich miejsc wyłącznie w sytuacji kiedy uzyskały one status kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Wykaz wszystkich kąpielisk w sezonie kąpielowym znajduje się na stronie internetowego serwisu kąpieliskowego. Lista miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego – w sekcji Może Ci się przydać: https://gis.gov.pl/kategoria/wypoczynek/formy-wypoczynku/kapielska-i-plywalnie/ . Jakość wody we wszystkich kąpieliskach w Europie można natomiast sprawdzić na stornie Europejskiej Agencji Środowiska: https://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-ofbathing-Waters.

 

Woda użytkowa i kranówka

Jakie przepisy regulują wodę przeznaczoną do spożycia?

Kwestię bezpieczeństwa zdrowotnego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które jest zgodne z zaleceniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2013/51/EURATOM z dnia 22 października 2013 r. określającej wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w doniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dyrektywa 98/83/WE wskazuje parametry, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów oraz bezpieczne wartości dla tych parametrów. Przy ustalaniu tych wartości uwzględniono dostępną wiedzę naukową, a także zasadę ostrożności i zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów. Ponadto wartości te zostały ustalone tak, aby mieć pewność, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi może być bezpiecznie spożywana przez całe życie. Takie podejście do wartości parametrycznych dla poszczególnych substancji znajdujących się w wodzie pozwala na zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia, tym samym minimalizuje ono ryzyko zdrowotne konsumentów związane ze spożywaniem wody o nieodpowiedniej jakości.

 

{"register":{"columns":[]}}