W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności witryny internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzelcach Opolskich

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzelcach Opolskich

 • Data publikacji strony internetowej: 05.08.2019
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.08.2019.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Oświadczenie sporządzono dnia 2020.11.06.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
 • Adres: ul. Adama Mickiewicza 1
  45-367 Opole
 • E-mail: wsse.opole@pis.gov.pl
 • Telefon: +48 77 44 26 901

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich, ul. marszałka Józefa Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie

Do budynku prowadzą schody. Osoby mające trudności z przemieszczaniem się mogą przywołać pracownika za pomocą dzwonka znajdującego się przy schodach na poziomie 0. Istnieje możliwość przewozu petenta po schodach za pomocą wózka schodowego. Parking dla niepełnosprawnych znajduje się naprzeciw bramy wjazdowej przy budynku Komendy Powiatowej Policji.