W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zawiadomienie o ponownym wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej

22.03.2021

Logotyp Państwowej Inspekcji Sanitarnej

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wstrzymaniu - za zgodą Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - biegu terminów załatwiania spraw dotyczących udzielania informacji w trybach określonych w obowiązujących ustawach, w szczególności w ustawie z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz w ustawie z dnia 25.02.2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446 z późn. zm.)

na dalszy okres od 22.03.2021 r. do 20.04.2021 r.

Jedocześnie informuję, że zgodnie z zapisem art. 15 zzzzzn1 ust. 3 i ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

  • czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie, o którym mowa w ust.1 są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron;
  • ogłoszenie niniejszego zawiadomienia, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim

Barbara Piskorska

Materiały

Zawiadomienie o ponownym wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw
Zawiadomienie-o-ponownym-wstrzymaniu-biegu-terminów-załatwiania-spraw.pdf 0.30MB