W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Materiały do pobrania

Oddział laboratoryjny

Materiały

Zlecenie na wykonanie badań i pomiarów 2021
zlecenie​_072021r.pdf 0.21MB
Uzgodnienie metod badań - zał. 4a wyd. 12 z 03.01.2022r.
Uzgodnienie​_metod​_badań​_-​_zał​_4a​_wyd​_12​_z​_03012022r.pdf 0.26MB
Zlecenie badania laboratoryjnego z zakresu diagnostyki medycznej
akt​_280518​_zlecenie​_badania​_laboratoryjnego​_z​_zakresu​_diagnostyki​_medycznej.pdf 0.18MB
Umowa zlecenie
akt​_180319​_umowa​_zlecenie.pdf 0.08MB
Umowa roczna
akt​_180319​_umowa​_roczna.pdf 0.09MB

Higiena komunalna

Materiały

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumacje i przewóz ekshumowanych zwłok
wniosek​_o​_ekshumacje.pdf 0.11MB
Wniosek zezwalający na przewóz zwłok lub szczątków poza granicę Polski
wniosek​_zezwalający​_na​_przewóz​_zwłok​_lub​_szczątków.pdf 0.10MB

Higiena pracy

Materiały

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
zgl​_podejrzenia​_choroby​_zawodowej.pdf 0.02MB
Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
skier​_rozpozn​_choroby​_zawodowej.pdf 0.03MB
Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej
zawiad​_o​_skutkach​_choroby​_zawodowej.pdf 0.04MB
Formularz zgłoszeniowy o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy
informacja​_o​_uzyciu​_czynnika​_biologicznego.pdf 0.17MB

Higiena dzieci i młodzieży

Materiały

Wniosek o wydanie opinii sanitarnej dla żłobka/klubu dziecięcego lub innej formy wychowania przedszkolnego
wniosek​_zlobek​_klub​_dzieciecy.pdf 0.03MB
Wytyczne​_MEiN​_MZ​_i​_GIS​_grudzień​_STUDNIÓWKI​_po​_GIS​_i​_MZ​_v3
Wytyczne​_MEiN​_MZ​_i​_GIS​_grudzień​_STUDNIÓWKI​_po​_GIS​_i​_MZ​_v3​_(1).pdf 0.55MB
Wytyczne​_GIS​_MZ​_i​_MEN​_dla​_organizatorów​_wypoczynku​_zimowego​_​_dzieci​_i​_młodzieży​_w​_roku​_szkolnym​_2021-2022
Wytyczne​_GIS​_MZ​_i​_MEN​_dla​_organizatorów​_wypoczynku​_zimowego​_​_dzieci​_i​_młodzieży​_w​_roku​_szkolnym​_2021-2022.pdf 0.46MB
Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dot. przedszkoli i opieki dzieci do lat 3 6-aktualizacja: z dnia 11 marca 2022 r.
Wytyczne​_przeciwepidemiczne​_GIS​_dot​_przedszkoli​_i​_opieki​_dzieci​_do​_lat​_3​_​_6​_aktualizacja.pdf 0.15MB
Wytyczne​_przeciwepidemiczne​_GIS​_UA
Wytyczne​_przeciwepidemiczne​_GIS​_UA.pdf 0.23MB
Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 31 marca 2022 ​_VII aktualizacjami ver. ost
Wytyczne​_przeciwepidemiczne​_GIS​_z​_dnia​_31​_marca​_2022​_​_VII​_aktualizacjami​_ver​_ost.pdf 0.16MB

Higiena żywienia

Materiały

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek​_o​_zatwierdzenie​_oraz​_o​_wpis​_do​_rejestru​_zakladow.pdf 0.04MB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek​_o​_wprowadzenie​_zmian​_w​_rejestrze​_zakladow.pdf 0.04MB
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek​_o​_wpis​_do​_rejestru​_zakladow.pdf 0.04MB
Wniosek o potwierdzenie decyzji dotyczacej obrotu napojami alkoholowymi
wniosek​_napoje​_alkoholowe.pdf 0.02MB
Wniosek o wykreślenie z wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
wniosek​_o​_wykreślenie​_produkty​_kosmetyczne.pdf 0.12MB
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek​_o​_wykreslenie​_z​_rejestru​_zakladow.pdf 0.04MB
Wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
wniosek​_o​_wpis​_produkty​_kosmetyczne.pdf 0.17MB
Wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
wniosek​_o​_dokonanie​_zmian​_produkty​_kosmetyczne.pdf 0.15MB

Zapobiegawczy nadzór sanitarny

Materiały

Wniosek o wydanie opinii o lokalu apteki, punktu aptecznego, hurtowni farmaceutycznej
wniosek​_apteka.pdf 0.03MB
Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego
zawiadomienie​_o​_zakonczeniu​_budowy.pdf 0.03MB

Nadzór epidemiologiczny

Materiały

Zapotrzebowanie na szczepionki
Zapotrzebowanie​_na​_szczepionki.docx 0.02MB
Protokół zniszczenia/utylizacji preparatu szczepionkowego
utylizacja​_szczep.docx 0.01MB
formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu
formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu.pdf 0.80MB
Kwartalne sprawozdanie z nadzoru nad kartami uodpornienia i osobami uchylającymi się od obowiązkowych szczepień ochronnych
druk​_sprawozdania​_karty​_2021.pdf 0.10MB
Sprawozdanie kwartalne ze zużycia szczepionek
kwartalne​_sprawozdanie.pdf 0.10MB
Zgłoszenie rodziców uchylających się od szczepień swojego dziecka
zgłoszenie​_szczepienia.pdf 0.12MB
Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej ZLK-5
zlk​_5.pdf 0.36MB
Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV/zachorowania na AIDS/zgonu osoby zakażonej HIV/chorej na AIDS ZLK-4
zlk​_4.pdf 0.32MB
Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną droga płciową ZLK-3
zlk​_3.pdf 0.33MB
Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy ZLK-2
zlk​_2.pdf 0.28MB
Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej ZLK-1
zlk​_1.pdf 0.29MB
Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności
zlb​_3.pdf 0.31MB
Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy ZLB-2
zlb​_2.pdf 0.29MB
Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych ZLB-1
zlb​_1.pdf 0.29MB
Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę
mz​_55.pdf 0.22MB
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu
rozporzadzenie​_2019.pdf 0.76MB
Formularz zlecenia badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 pacjentom niesamodzielnym
akt​_280920​_zgloszenie​_poz.pdf 0.16MB
Instrukcja zgłaszania przez jednostki POZ zlecenia testu w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2
akt​_280920​_instrukcja.pdf 0.17MB
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r.w sprawie zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi
rozporzadzenie​_zlb.pdf 0.57MB
MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2021
MZ-54​_2022.pdf 0.17MB
MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2021 doc
MZ-54​_2022.doc 0.29MB

Inne sprawy

Materiały

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
praca​_kwestionariusz.pdf 0.13MB
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
wniosek​_o​_ud​_inf​_publ.pdf 0.03MB
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
wniosek​_o​_ud​_inf​_publ.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}