W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Do zadań Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalność oświatowo-zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych.

Podstawowe kierunki działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wynikają z sytuacji epidemiologicznej, występujących problemów i potrzeb zdrowotnych ludności, zapisów Narodowego Programu Zdrowia i programów podobnych, zadań Państwowej Inspekcji sanitarnej w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Główne zadania:

  1. Popularyzowanie zasad zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych.
  2. Motywowanie społeczeństwa do dobrowolnego podjęcia pożądanych zachowań sprzyjających zdrowiu.
  3. Nadzór nad prowadzona działalnością oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w placówkach realizujących programy prozdrowotne.
  4. Koordynowanie realizacji programów edukacyjnych.
  5. Organizowanie oraz przeprowadzanie szkoleń, narad dla koordynatorów i realizatorów programów edukacyjnych w powiecie.
  6. Organizowanie konkursów oświatowo-zdrowotnych różnego typu.
  7. Wypożyczanie materiałów edukacyjnych i dystrybucja materiałów wizualnych.
  8. Udzielanie porad metodycznych w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.
  9. Współpraca w zakresie realizowanych zagadnień z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami pozarządowymi oraz mediami lokalnymi.