W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja dla Rolników uprawiających owoce i warzywa

Uwaga! Pilny komunikat napis pośrodku dwóch ikon z czerwonymi wykrzyknikami w trójkątach

Zalecenia dla rolników i plantatorów

Wytyczne dla rolników i plantatorów (podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną) jakie należy spełnić podczas zbioru owoców miękkich w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności - ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia owoców miękkich wirusami, w związku ze wzrostem powiadomień zgłaszanych do europejskiego systemu RASFF (system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach) dotyczących zakażeń owoców miękkich pochodzących z Polski patogennymi wirusami przenoszonymi przez żywność.

Etap zbioru – należy zapewnić:

 • właściwą jakość wody stosowanej do podlewania - woda nie może być zanieczyszczona fekaliami
 • prawidłowe nawożenie płodów rolnych - nie wolno stosować odchodów ludzkich, ponieważ mogą być źródłem zanieczyszczenia chorobotwórczymi wirusami
 • dostęp dla wszystkich pracowników do toalet w pobliżu plantacji oraz do czystej, bieżącej wody do mycia rąk i możliwości osuszenia rąk po umyciu.

Ponadto należy:

 • egzekwować mycie rąk przed każdorazowym wejściem na pole, zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych,
 • przestrzegać zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub żółtaczka,
 • zapewnić posiadanie czystej odzieży przy wykonywaniu pracy,
 • zapewnić czystość i odpowiednią jakość stosowanych pojemników, naczyń do zbioru,
 • przeprowadzać szkolenia pracowników w zakresie higieniczno-sanitarnym,
 • opracować procedury dotyczące mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni,
 • przestrzegać zakazu wejścia osób nieupoważnionych w tym dzieci, które nie powinny znajdować się w obszarze zbioru,
 • przestrzegać stosowania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej i Rolniczej
 • przestrzegać obowiązku identyfikowalności/śledzenia produktów według zasady: „krok w przód” (np. lista odbiorców) oraz opracować i stosować odpowiednie procedury w tym zakresie.

Etap przechowywania i transportu – należy zapewnić:

 • właściwe warunki przechowywania produktów
 • czystość i odpowiednią jakość stosowanych pojemników, opakowań oraz właściwych warunków transportu
 • przestrzegać obowiązku identyfikalności/śledzenia surowców i produktów według zasady: „krok w tył, krok w przód” (np. lista odbiorców)

Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, konieczne jest przyjęcie wszystkich możliwych środków w celu zapewnienia konsumenta, że żywność znajdująca się w sprzedaży jest bezpieczna dla zdrowia.

Przestrzeganie zasad higienicznych przy zbiorze może być na bieżąco weryfikowane przez kierownictwo przetwórni lub punktów skupu, a w przypadku zastrzeżeń co do spełniania przez plantatorów/dostawców właściwych warunków higienicznych i sanitarnych, przetwórcy mogą zastrzec w umowach handlowych, że nie będą przyjmować owoców i warzyw, które mogą być zagrożone skażeniem patogennymi wirusami.

 

(na podstawie wytycznych NIZP-PZH w Warszawie)

Zalecenia w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia owoców miękkich wirusami

Wytyczne jakie należy spełnić podczas zbioru, przechowywania i transportu oraz produkcji owoców miękkich w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności - ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia owoców miękkich wirusami, w związku ze wzrostem powiadomień zgłaszanych do europejskiego systemu RASFF (system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach) dotyczących zakażeń owoców miękkich pochodzących z Polski patogennymi wirusami przenoszonymi przez żywność.

Etap zbioru – należy zapewnić:

 • właściwą jakość wody stosowanej do podlewania - woda nie może być zanieczyszczona fekaliami
 • prawidłowe nawożenie płodów rolnych - nie wolno stosować odchodów ludzkich, ponieważ mogą być źródłem zanieczyszczenia chorobotwórczymi wirusami
 • dostęp dla wszystkich pracowników do toalet w pobliżu plantacji oraz do czystej, bieżącej wody do mycia rąk i możliwości osuszenia rąk po umyciu.

Ponadto należy:

 • egzekwować mycie rąk przed każdorazowym wejściem na pole, zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych,
 • przestrzegać zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub żółtaczka,
 • zapewnić posiadanie czystej odzieży przy wykonywaniu pracy,
 • zapewnić czystość i odpowiednią jakość stosowanych pojemników, naczyń do zbioru,
 • przeprowadzać szkolenia pracowników w zakresie higieniczno-sanitarnym,
 • opracować procedury dotyczące mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni,
 • przestrzegać zakazu wejścia osób nieupoważnionych w tym dzieci, które nie powinny znajdować się w obszarze zbioru,
 • przestrzegać stosowania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej i Rolniczej
 • przestrzegać obowiązku identyfikowalności/śledzenia produktów według zasady: „krok w przód” (np. lista odbiorców) oraz opracować i stosować odpowiednie procedury w tym zakresie.

Etap przechowywania i transportu – należy zapewnić:

 • właściwe warunki przechowywania produktów
 • czystość i odpowiednią jakość stosowanych pojemników, opakowań oraz właściwych warunków transportu
 • przestrzegać obowiązku identyfikalności/śledzenia surowców i produktów według zasady: „krok w tył, krok w przód” (np. lista odbiorców).
 • Etap produkcji żywności – należy zapewnić:
 • właściwą jakość wody stosowanej podczas produkcji
 • dostęp wszystkim pracownikom do toalet i urządzeń do mycia rąk w bieżącej wodzie
 • higienę zatrudnionego personelu ( np. czysta odzież robocza, właściwe środki do mycia i dezynfekcji rąk)
 • czystość i odpowiednią jakość stosowanego sprzętu i stanowisk pracy
 • kontrolę czystości opakowań
 • odpowiednie warunki i sposób przechowywania produktów.

Ponadto przedsiębiorca musi przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej, zapobiegać krzyżowaniu się dróg produkt/surowiec, przestrzegać zakazu pracy osób z objawami chorobowymi, przestrzegać obowiązku identyfikalności/śledzenia surowców i produktów według zasady:”krok w tył, krok w przód” (lista dostawców i odbiorców).

Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, konieczne jest przyjęcie wszystkich możliwych środków w celu zapewnienia konsumenta, że żywność znajdująca się w sprzedaży jest bezpieczna dla zdrowia.

Przestrzeganie zasad higienicznych przy zbiorze może być na bieżąco weryfikowane przez kierownictwo przetwórni lub punktów skupu, a w przypadku zastrzeżeń co do spełniania przez plantatorów/dostawców właściwych warunków higienicznych i sanitarnych, przetwórcy mogą zastrzec w umowach handlowych, że nie będą przyjmować owoców i warzyw, które mogą być zagrożone skażeniem patogennymi wirusami.

 

(na podstawie wytycznych NIZP-PZH w Warszawie)

Zdjęcia (3)