W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna PSSE we Włoszczowie

W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

Oddział Bieżącego Nadzoru Sanitarnego z następującymi sekcjami

 • Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska
 • Sekcja Nadzoru nad Żywnością, Żywieniem i Przedmiotów Użytku
 • Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy
 • Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

Oddział Laboratoryjny w skład którego wchodzą następujące pracownie

 • Pracownia Badań Higieny Środowiska, w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody
 • Pracownia Mikrobiologii, Parazytologii i Pożywek
 • Pracownia Badań i Pomiarów Środowiska Pracy w zakresie stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy (zapylenie, hałas, oświetlenie, tlenek węgla, oznaczanie wolnej (krystalicznej) krzemionki w pyle)

Oddział Ekonomiczno Administracyjny w skład którego wchodzą

 • Sekcja ds. Administracyjno-Gospodarczych
 • Stanowisko Pracy ds. Finansowych
 • Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
 • Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Zapobiegawczego
 • Stanowisko Pracy Głównego Księgowego
 • Stanowisko Pracy Kierownika ds. Systemu jakości
 • Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych
 • Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych
 • Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
 • Stanowisko Pracy Radcy Prawnego
 • Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej
 • Stanowisko Pracy ds. Statystyki