W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Teren działania i podstawowe zadania

Teren działania

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zduńskiej Woli sprawuje nadzór sanitarny na terenie:
miasto Zduńska Wola
gminy: Zduńska Wola, Szadek, Zapolice

Podstawowe zadania

Do zadań Powiatowej Stacji należy sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej    w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia,                               a w szczególności realizuje te zadania  poprzez:

1)    prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

2)    wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

  3)    opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

        4)    działalność przeciwepidemiczną;

5)    opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

6)    nadzorowanie warunków zdrowotnych żywności i żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych;

7)    nadzorowanie warunków higieny środowiska obiektów użyteczności publicznej,  warunków higieniczno-sanitarnych w środkach transportu komunikacji publicznej oraz miejsc                     zbiorowego wypoczynku i rekreacji; 

8)   nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz w pływalniach;

9)  sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, w żłobkach i klubach dziecięcych;

10)  nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

11)  prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej bądź braku podstaw do jej stwierdzenia, przygotowywanie w tych sprawach projektów                 decyzji administracyjnych;

12) przeciwdziałanie narkomanii;

13)  inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

14)  prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

15) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

16) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

17)  opracowywanie projektów planów pracy (zasadniczych przedsięwzięć) oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

18)   prowadzenie spraw związanych ze statystyką.

2. Powiatowa Stacja realizuje ponadto zadania związane z jej funkcjonowaniem, w szczególności w zakresie prowadzenia spraw finansowo-księgowych, pracowniczych i administracyjno-                gospodarczych.