W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Doroczna sesja Komitetu Ministrów Rady Europy

21.05.2021

W dniu 21 maja 2021 r., odbyła się 131. sesja ministerialna Rady Europy, z udziałem ministrów spraw zagranicznych z 47 państw członkowskich.

DE COE

Spotkaniu ministrów przewodniczył, z Hamburga, minister Heiko Maas, jako przedstawiciel przewodnictwa Niemiec w Komitecie Ministrów (listopad 2020 r. – maj 2021 r.). Przemówienie inaugurujące wygłosił Prezydent Niemiec Franck-Walter Steinmeier. Posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji.

W trakcie posiedzenia, ministrowie przyjęli szereg decyzji dotyczących ram strategicznych Organizacji na najbliższe cztery lata, w tym działań w obszarach praw człowieka w erze cyfrowej, zapewnienia skuteczności systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także współpracy z Unią Europejską.

Minister Spraw Zagranicznych RP prof. Zbigniew Rau w swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę kontynuowania wysiłków Rady Europy w zakresie ochrony i promowania zasad praw człowieka, demokracji i praworządności, podejmując wyzwania dotyczące społeczeństw po pandemii. Odniósł się w tym względzie do nowych ram strategicznych Rady Europy, które mają wesprzeć realizację priorytetów.

Podkreślając znaczenie zasady poszanowania prawa międzynarodowego, jako podstawy Rady Europy, minister Zbigniew Rau powtórzył, że wszelkie naruszenia integralności terytorialnej i suwerenności państw członkowskich nie mogą i nie będą akceptowane. Wyrażając ubolewanie z powodu odmowy wstępu organom monitorującym Rady Europy do regionów dotkniętych nielegalną okupacją i przedłużającymi się konfliktami, minister Zbigniew Rau podkreślił, iż mieszkańcy Abchazji, Krymu, Doniecka, Ługańska, Górskiego Karabachu, Naddniestrza, Osetii Południowej nie mogą być pozbawieni ochrony ze strony Rady Europy.

Minister Rau z uznaniem odniósł się do prac nad wpływem sztucznej inteligencji na prawa człowieka, wskazał na potrzebę poprawy spójności działań monitorujących Organizacji oraz zwiększenia wkładu społeczeństwa obywatelskiego w jej działalność. Wyraził także poparcie dla wzmocnienia współpracy między Radą Europy a Unią Europejską.

Odnosząc się do sytuacji na Białorusi, minister spraw zagranicznych RP przypomniał, że represje wobec społeczeństwa obywatelskiego w tym kraju nie mogą być ignorowane. Minister Rau wezwał Komitet Ministrów Rady Europy do podjęcia działań w celu powstrzymania tych godnych ubolewania czynów i zapewnienia Białorusinom wolności i demokracji, na które zasługują.

Podczas zakończenia sesji ministerialnej, Niemcy przekazały przewodnictwo w Komitecie Ministrów Węgrom. Minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó przedstawił priorytety przewodnictwa węgierskiego na kolejne półrocze.

Wideo