W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „FRYDERYK CHOPIN – WIELKI POLAK – INSPIRATOR WYOBRAŹNI”

16.11.2021

W związku z zakończonym XVIII Międzynarodowym Konkursem Pianistycznym im. Fryderyka Chopina Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Moskwie zaprasza dzieci i młodzież polonijną do udziału w konkursie plastycznym i literackim poświęconym wielkiemu kompozytorowi. Termin nadsyłania prac plastycznych i literackich (w formie elektronicznej) upływa 30 listopada 2021 r. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (adres:moskwa.amb.konsulat@msz.gov.pl)

https://muzeum.nifc.pl/

 

 1. ORGANIZATOR:

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Moskwie

 

 1. CEL

Celem konkursu jest promowanie i popularyzacja dorobku Fryderyka Chopina, wybitnego polskiego kompozytora a także kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży. Ponadto upowszechnianie wiedzy na temat powiązań muzyki z literaturą i poezją, oraz zachęcanie do swobodnych wypowiedzi w formie pisemnej, plastycznej.

 

 1. ADRESACI KONKURSU: dzieci i młodzież polonijna 7-15 lat
  (z podziałem na kategorie wiekowe).

 

 1. ZASADY OGÓLNE
   
 1. Jury będzie oceniało następujące aspekty:
 1. oryginalne i twórcze ujęcie tematu;
 2. dobór środków wyrazu artystycznego;
 3. samodzielność;
 4. ogólne wrażenie artystyczne.

 

 1. Nagrody i wyróżnienia:
 1. laureatami konkursu zostaną osoby, których prace zostaną najwyżej ocenione przez jury;
 2. w każdej kategorii wiekowej jury przyzna trzy nagrody za  (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia;
 3. jury może przyznać nagrody ex aequo w poszczególnych kategoriach;
 4. organizator konkursu powiadomi laureatów o wygranej mailem bądź telefonicznie.

 

 1. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były dotąd nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

 

 1. Rodzice, opiekunowie prawni uczniów nadsyłających prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursie (w zał.).

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu oraz zmiany kategorii wiekowej w ocenie prac.

 

 1. Organizator może zwrócić się z prośbą o przysłanie oryginałów prac. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

 

 1. REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

 

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, które wykonają pracę indywidualnie, inspirowaną twórczością Fryderyka Chopina.

 

 1. Uczniowie mają do wyboru jeden z podanych tematów:

 

 1. „Jeden dzień szkolny (lub wakacyjny) Fryderyka Chopina” – sugerowana forma: opowiadanie, kartka z pamiętnika
  z uwzględnieniem, obok wydarzeń fikcyjnych – faktów, miejsc, dat, wydarzeń autentycznych);

 

 1. Wiersz inspirowany muzyką Fryderyka Chopina lub jego biografią.

 

 

 1. Warunki konkursu i składanie prac:

 

 1. prace powinny być opatrzone opisem zawierającym poniższe dane:

• imię i nazwisko, adres, wiek autora pracy;
• kontakt telefoniczny i adres mailowy;
• imię i nazwisko rodzica (opiekuna);

 1. prace literackie powinny być napisane po polsku na komputerze (czcionka Times New Roman rozmiar 12).

 

 1. prace powinny być zgodne z tematem, oryginalne, pokazujące samodzielne, kreatywne i refleksyjne podejście.

 

 1. prace należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: moskwa.amb.polonia@msz.gov.pl w terminie do  30.11.2021 r.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.12.2021 r.

 

 1. REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, którzy wykonają pracę indywidualnie, inspirowaną twórczością wielkiego mistrza Fryderyka Chopina.

 

 1. Nadesłane prace będą oceniane w przedziałach wiekowych: 7 – 10 lat oraz 11 - 15 lat.
   
 2. Technika prac dowolna /rysunek, praca malarska, wyklejanka, grafika,  kolaż itp. Maksymalny format  A -3

 

 1. Warunki konkursu i składanie prac:

 

 1. prace powinny być opatrzone kartą informacyjną zawierającą następujące dane:

• imię i nazwisko, wiek autora pracy;
• adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy;
• imię i nazwisko rodzica (opiekuna);
• temat pracy, nawiązujący do słuchanego utworu F. Chopina;
• tytuł utworu F. Chopina, który stał się inspiracją do wykonania pracy.

 1. prace należy przekazywać drogą elektroniczną na adres e-mail: moskwa.amb.polonia@msz.gov.pl w terminie do  30.11.2021 r.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.12.2021 r.

 

OŚWIADCZENIE

 

Zgoda rodziców  (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie organizowanym przez Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Moskwie.

 

 1. Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

 

          ………………..............................................................................................

                                                 (imię i nazwisko)  

 

w  

Konkursie plastycznym oraz literackim dla dzieci i młodzieży polonijnej –

„Fryderyk Chopin wielki Polak – inspirator wyobraźni”

 

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy, adresu) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).

 

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….                ……………………………………………

Data                                       Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

{"register":{"columns":[]}}