W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Tranzyt przez obwód kaliningradzki obywateli państw członkowskich UE

20.07.2020

Procedura tranzytu przez obwód kaliningradzki obywateli państw Unii Europejskiej w warunkach sytuacji zagrożenia epidemicznego COVID-19 nie jest wprost uregulowana przez ustawodawstwo.

koronawirus

Podejmując decyzję o procedurze tranzytowej, należy stosować – per analogiam i z uwzględnieniem konkretnej sytuacji - zapisy rozporządzenia Głównego Państwowego Lekarza Sanitarnego „O dodatkowych działaniach w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19” z 30.03.2020 r. nr 9 (w redakcji z 03.04.2020 nr 10, z 13.04.2020 r. nr 11, z 07.07.2020 nr 18) oraz rozporządzenia Rządu Obwodu Kaliningradzkiego z 16.03.2020 r. nr 134 „O wprowadzeniu na terytorium obwodu kaliningradzkiego stanu wysokiej gotowości dla organów władzy i sił terytorialnego podsystemu zapobiegania i likwidacji sytuacji nadzwyczajnych obwodu kaliningradzkiego oraz o środkach mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się w obwodzie kaliningradzkim nowej infekcji koronawirusowej”  (w redakcji z 27.06.2020 r. nr 433, znoszącej m.in. ograniczenia dotyczące obowiązku samoizolacji w odniesieniu do obywateli przybywających na lotnisko w Kaliningradzie (Chrabrowo) innych podmiotów wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej.

Przybywający na lotnisko w Kaliningradzie obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy znajdowali się na terenie Federacji Rosyjskiej przez ponad 14 dni (w tym na podstawie wizy, posiadający zezwolenie na pobyt stały w Federacji Rosyjskiej), mają prawo do tranzytu przez obwód kaliningradzki. Obowiązek przestrzegania zasad samoizolacji ich nie obowiązuje. Fakt przebywania na terenie Federacji Rosyjskiej przez ponad 14 dni przed dniem przylotu do obwodu kaliningradzkiego potwierdza się na podstawie stosownych stempli w paszporcie, okazywanym na żądanie upoważnionych funkcjonariuszy.

Przy czym obywatele Unii Europejskiej powinni przestrzegać zasad postępowania opisanych w rozporządzeniu Rządu Obwodu Kaliningradzkiego nr 134 w związku z wprowadzeniem na terenie obwodu kaliningradzkiego stanu wysokiej gotowości oraz działań prewencyjnych (kwarantanny), łącznie z zakazem organizacji na terenie regionu wydarzeń biznesowych, sportowych, kulturalnych, rozrywkowych, publicznych i innych przedsięwzięć o charakterze masowym. Osoby zamieszkujące lub czasowo przebywające na terenie obwodu kaliningradzkiego są zobowiązane do:

- unikania skupisk ludzkich;

- ograniczenia wyjazdów, w tym w celach turystycznych i wypoczynkowych;

- posiadania i okazywania na żądanie upoważnionych funkcjonariuszy dokumentu tożsamości;

- zachowania 1,5 m dystansu od innych obywateli (dystans społeczny), w tym w miejscach publicznych i środkach transportu zbiorowego, za wyjątkiem przypadków świadczenia usług przewozu pasażerskiego i bagażu taksówkami osobowymi;

- przestrzegania obowiązku noszenia masek ochronnych (zastosowanie środków ochrony indywidualnej – masek jednorazowych i wielorazowych) w środkach transportu zbiorowego, w miejscach publicznych i wewnątrz pomieszczeń.