W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Praktyki

Ambasada RP w w Belgradzie zaprasza do odbywania praktyk studenckich i absolwenckich. 

Praktyki studenckie

Zasady ogólne

 • Praktyki są nieodpłatne;
 • Czas odbywania praktyki nie może być dłuższy niż 3 miesiące i jest uzależniony zarówno od wniosku kandydata, jak i potrzeb Ambasady;
 • Ambasada nie pokrywa kosztów przejazdów praktykantów do i z miejsca odbywania praktyk, utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia chorobowego i od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • W trakcie praktyki w Ambasadzie praktykant nie ma dostępu do informacji niejawnych oraz informacji prawnie chronionych, chyba że posiada lub uzyska odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" albo uzyska stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Warunki ubiegania się o przyjęcie na praktykę

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

 • Posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
 • Być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych;
 • Studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa;
 • Przyjęcie na praktykę studencką osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego może mieć miejsce za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w przypadku, w którym praktykant nie będzie wykonywał w ramach odbywanej praktyki czynności polegających na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę interesów państwa.

Wskazana jest znajomość języka angielskiego oraz co najmniej dobra znajomość języka serbskiego.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz aplikacyjny;
 • Zaświadczenie wypełniane przez dziekanat uczelni (zawarte w formularzu aplikacyjnym);
 • Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi i informacją o dacie ważności;
 • Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk i wolontariatu, według wzoru;
 • Oryginał oświadczenia o niekaralności według wzoru.

Kompletne zgłoszenie na praktykę powinno być złożone co najmniej 45 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. Ponadto osoba aplikująca na praktykę zobowiązana jest:

 • Dostarczyć w formie elektronicznej zdjęcie formatu paszportowego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki;
 • Przedstawić, najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki, oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC.

Praktyki absolwenckie

Zasady ogólne

 • Praktyki absolwenckie są nieodpłatne;
 • Czas trwania praktyki nie może być dłuższy niż 3 miesiące i jest uzależniony zarówno od wniosku kandydata, jak i potrzeb Ambasady;
 • Ambasada nie pokrywa kosztów przejazdów praktykantów do i z miejsca odbywania praktyk, utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia chorobowego i od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • W trakcie praktyki w Ambasadzie praktykant nie ma dostępu do informacji niejawnych oraz informacji prawnie chronionych, chyba że posiada lub uzyska odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone" albo uzyska stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Warunki ubiegania się o przyjęcie na praktykę

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

 • Posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
 • Być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej;
 • Od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat;
 • Przyjęcie na praktykę absolwencką w Ambasadzie osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego może mieć miejsce za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w przypadku, w którym praktykant nie będzie wykonywał w ramach odbywanej praktyki czynności polegających na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę interesów państwa.

Wskazana jest znajomość języka angielskiego oraz co najmniej dobra znajomość języka serbskiego.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz aplikacyjny;
 • Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi i informacją o dacie ważności;
 • Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk i wolontariatu, według wzoru;
 • Oryginał oświadczenia o niekaralności według wzoru.

Kompletne zgłoszenie na praktykę winno być złożone co najmniej 45 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. Ponadto osoba aplikująca na praktykę zobowiązana jest:

 • Dostarczyć w formie elektronicznej zdjęcie formatu paszportowego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki;
 • Przedstawić najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC.

Szczegółowe informacje można uzyskać, zapoznając się z treścią Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

Wypełnione formularze oraz pozostałe dokumenty aplikacyjne należy wysłać pocztą na adres Ambasady (Ambasada RP w Serbii, Kneza Miloša 38, 11 000 Belgrad, Serbia) lub w wersji elektronicznej (skany) na adres belgrad.amb.sekretariat@msz.gov.pl.

Materiały

Zarzadzenie13 ws. organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w MSZ i placówkach zagranicznych
Zarzadzenie13​_ws​_organizacji​_i​_zasad​_odbywania​_praktyk,​_wolontariatu​_oraz​_stażu​_w​_MSZ​_i​_placówkach​_zagranicznych.pdf 0.12MB
Formularz aplikacyjny - praktyki studenckie
Formularz​_aplikacyjny​_-​_praktyki​_studenckie.pdf 0.14MB
Formularz aplikacyjny - praktyki absolwenckie
Formularz​_aplikacyjny​_-​_praktyki​_absolwenckie.pdf 0.13MB
Oświadczenie - Regulamin praktyk i wolontariatu
Oświadczenie​_-​_Regulamin​_praktyk​_i​_wolontariatu.pdf 0.06MB
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie​_o​_niekaralności.pdf 0.07MB