W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uchylenie zakazu wjazdu do Serbii

22.05.2020

W lipcu 2020 r. w Serbii nastąpił wyraźny wzrost zachorowań na chorobę COVID-19. Podróżujący do Serbii powinni ściśle przestrzegać wszystkich środków ostrożności w celu uniknięcia zarażenia.

uwaga wjazd

W dniu 21.05.2020 r. Rząd Republiki Serbii podjął decyzję o zmianie Decyzji o ogłoszeniu choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, z powodu której wprowadzono zakaz wjazdu do Republiki Serbii oraz środki zapobiegawcze obejmujące wszystkie kategorie serbskich obywateli i cudzoziemców.

Zgodnie z ww. decyzją, od dnia 22.05.2020 r. do wjazdu na terytorium Republiki Serbii nie jest już wymagane specjalne zezwolenie/zgoda na wjazd wszystkich kategorii cudzoziemców. Przekroczenie granicy Republiki Serbi zostało zatem powrócone do zwykłego trybu.

Wszystkim osobom wjeżdżającym do Republiki Serbii – zamiast wcześniejszych środków izolacji i obowiązku posiadania negatywnego testu PCR – podczas kontroli paszportowej wręczona będzie pisemna informacja–ostrzeżenie w języku serbskim oraz angielskim –  o środkach, ktore należy stosować w celu zapobiegania rozpowszechniania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19.

Cudzoziemcy, którym termin ważności pobytu tymczasowego w Republice Serbii upłynął po ogłoszeniu stanu wyjątkowego w Republice Serbii z powodu epidemii choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, mogą wjechać do Republiki Serbii nie później niż 1 lipca 2020 roku i zgodnie z prawem złożyć wniosek o przedłużenie pobytu tymczasowego w ciągu 30 dni od dnia wjazdu do Republiki Serbii. W związku z tym, będzie przyjęte, że pobyt tymczasowy tej kategorii cudzoziemców (których zezwolenie na pobyt tymczasowy w Republice Serbii upłynęło podczas ich pobytu za granicą) jest ważny w momencie wjazdu do Republiki Serbii oraz że do końca procedury po złożeniu wniosku o przedłużenie pobytu tymczasowego cudzoziemiec legalnie przebywa w Republice Serbii.

Decyzja również określa, że dla wszystkich osób, którym zgodnie z wcześniej obowiązującym przepisem przy wjeździe do Republiki Serbii nakazano obowiązkowy nadzór medyczny ze względu na chorobę wywołaną wirusem SARS-Cov-2 przez 14 dni (izolacja w warunkach domowych) i którego termin do dnia wejścia w życie decyzji nie upłynął, w tymże dniu zastosowany środek przestaje obowiązywać.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych również informuje, że Rząd Republiki Serbii podjął decyzję o uchyleniu decyzji o zamknięciu wszystkich przejść granicznych do wjazdu do Republiki Serbii oraz Decyzję o uchyleniu Decyzji o zamknięciu przejść granicznych.

Zalecenia Instytutu Zdrowia Publicznego Republiki Serbii obowiązujące dla podmiotów wykonujących transport autobusowy - w załączniku poniżej

Materiały

Zalecenia w sprawie transportu autobusowego
Poradnik​_COVID-19.pdf 0.41MB