W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wizy – specjalne przepisy dla cudzoziemców

18.12.2020

Uprzejmie informujemy, że w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15zd ust. 1 i 2 (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), zapisano:

uwaga

„Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni a w dokumencie podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki wizowej”.

Powyższy zapis oznacza, że jeżeli polska wiza krajowa utraciła ważność w czasie, gdy cudzoziemiec przebywał w Polsce, to po wyjeździe z Polski ma on prawo wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie tej samej wizy (z uwagi na to, że uległa ona automatycznemu przedłużeniu do upływu 30 dnia liczonego od dnia następnego po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego).

UWAGA - gdyby jednak okres ważności posiadanej polskiej wizy krajowej upłynął w czasie, gdy cudzoziemiec nie przebywał w Polsce – wówczas przepis art. 15zd nie ma zastosowania, tym samym ważność posiadanej wizy nie przedłużyła się.

Informujemy, że organem uprawnionym do podjęcia decyzji o zgodzie na wjazd lub odmowie wjazdu na teren Rzeczypospolitej Polskiej jest Straż Graniczna.

Informacje o tym, kto może wjechać do Polski znajdują się na stronie internetowej Straży Granicznej:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html

https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemia-koronawi

Informacje o specjalnych rozwiązaniach dla cudzoziemców dostępne są również na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców:

https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/

https://udsc.gov.pl/en/coronavirus-outbreak-special-solutions-for-foreigners/