W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

W Słowenii miejscowe władze określają stopień zagrożenia terrorystycznego jako niski. Gdyby stopień zagrożenia terrorystycznego został podwyższony, może to oznaczać zaostrzenie środków bezpieczeństwa. Spodziewaj się wtedy wzmożonych kontroli, wydłużonych odpraw, większej liczby funkcjonariuszy służb porządkowych na ulicach.

Zagrożenie przestępczością w Słowenii jest niewielkie. W miejscowościach wypoczynkowych i miejscach popularnych wśród turystów zdarzają się jednak przypadki kradzieży kieszonkowych.

W Słowenia mogą występować trzęsienia ziemi. Informacje i porady, jak się wówczas zachować znajdziesz na stronie.

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

 • paszport - TAK
 • paszport tymaczsowy - TAK
 • dowód osobisty - TAK
 • dowód osobisty w aplikacji eObywatel lub w telefonie – NIE
 • ksero/skan/zdjęcie paszportu – NIE

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Dokument musi być ważny w trakcie trwania podróży.

Czy trzeba wyrobić wizę?

Nie, obywatele RP nie są zobligowani do posiadania jakiejkolwiek wizy w Słowenii. W przypadku pobytów dłuższych niż 3 miesiące konieczne jest zgłoszenie pobytu (tymczasowego lub stałego) w odpowiednim urzędzie – Upravna enota. Po dokonaniu zgłoszenia wydawane jest zezwolenie na pobyt, które należy mieć przy sobie na wypadek ewentualnej kontroli.

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Przy pobytach w celu pracy, studiów itp. dłuższych niż 3 miesiące obowiązują ogólne zasady Kodeksu Wizowego Schengen (m.in. obowiązek posiadania środków na utrzymanie, ubezpieczenia zdrowotnego).

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

Zgoda taka nie jest bezwzględnym wymogiem, ale jest zalecana. 

Zasady pobytu

Każdy pobyt w Słowenii podlega obowiązkowej rejestracji w ciągu 3 dni od przyjazdu. W przypadku pobytów turystycznych w hotelach, hostelach, apartamentach czy na kampingach rejestracji takiej dokonuje zarządzający danym obiektem. W przypadku pobytów u osób prywatnych rejestracji powinien dokonać gospodarz poprzez właściwą aplikację lub na najbliższym posterunku policji. Konieczne jest przy tym podanie dokładnych danych osobowych wszystkich gości wraz z numerami ich dokumentów. Stąd regułą w obiektach turystycznych jest prośba o pozostawienie na chwilę dokumentów na recepcji.

Osoby przebywające/planujące przebywać w Słowenii ponad 3 miesiące powinny we właściwej terytorialnie jednostce administracyjnej (upravna enota) złożyć wniosek o prawo pobytu tymczasowego. Wniosek taki mogą złożyć również bezpośrednio po swoim przyjeździe do Słowenii.

Ubezpieczenie

Zalecamy wyrobienie przez wyjazdem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Turyści indywidualni nie muszą wykupywać prywatnej polisy ubezpieczeniowej. Polecamy ją jednak, ponieważ powszechne ubezpieczenie za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) obejmuje tylko niektóre rodzaje pomocy medycznej.

Zdrowie

Obywatele polscy, którzy opłacają składki w ramach NFZ, mają w Słowenii prawo do opieki medycznej. Mogą z niej korzystać według zasad, które określają dyrektywy Unii Europejskiej. Jeśli masz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), możesz w trakcie wyjazdu turystycznego bezpłatnie korzystać z podstawowej opieki medycznej. Dostępne są usługi lekarzy, którzy podpisali umowę ze Słoweńskim Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - ZZZS). Za niektóre świadczenia medyczne oraz lekarstwa trzeba częściowo zapłacić (od 5% do 75% wartości). Jeśli nie masz EKUZ, opłacisz samodzielnie pełne koszty pomocy medycznej. Wizyta w prywatnej przychodni u lekarza ogólnego kosztuje ok. 60-80 EUR. W nagłym przypadku możesz zgłosić się bezpośrednio do szpitala bez skierowania, ale musisz mieć przy sobie EKUZ. Poziom opieki medycznej jest dobry. Większość lekarzy posługuje się językami obcymi, głównie angielskim i niemieckim. Zalecamy zaszczepienie się przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.

Przyjeżdżając do Słowenii możesz mieć ze sobą niewielką ilość lekarstw przeznaczonych na własny użytek, użytek członków swojej najbliższej rodziny, swoich zwierząt lub na podstawie upoważnienia na własny użytek co najwyżej jednej osoby, niebędącej członkiem rodziny. W bagażu osobistym można przewozić lekarstwa w ilości, odpowiadającej określonemu zastosowaniu terapeutycznemu, tj.
- w ostrych stanach – na maksymalnie 3 tygodnie kuracji,
- w przypadku chorób przewlekłych lub stanów wymagających długotrwałego stosowania leków – na maksymalnie 3 miesiące wraz z przepisanym dawkowaniem, a wyjątkowo na okres do 12 miesięcy, jeżeli organowi właściwemu w sprawach celnych przedstawi się dokument potwierdzający legalizację pobytu w tym okresie, a przepisy z zakresu substancji zakazanych nie stanowią inaczej (informacja nt. zakazanych substancji w jęz. angielskim: https://www.jazmp.si/en/human-medicines/illicit-drugs/). W razie potrzeby organ celny może zażądać od osoby fizycznej przedstawienia recepty lekarskiej lub weterynaryjnej.

W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań, zalecamy kontakt z Agencją publiczną Republiki Słowenii ds. leków i wyrobów medycznych:
Agency for Medicinal Products and
Medical Devices of the Republic of Slovenia
Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana,
tel: +386 8 2000 500,
fax: +386 8 2000 510,
e-mail: info@jazmp.si

Podróżowanie po kraju

Po Słowenii można podróżować bez ograniczeń. Pamiętaj jednak, że to kraj o górzystym ukształtowaniu terenu. Zdecydowana większość powierzchni Słowenii (ponad 90%) to wyżyny i teren górski. Dodatkowo kraj należy do najbardziej zalesionych w Europie (ponad 70% powierzchni kraju). Do niektórych miejscowości trudno więc dotrzeć. Dzieje się tak w szczególności podczas obfitych opadów śniegu. Drogi górskie mogą być zamknięte. Aktualne informacje drogowe znajdują się na stronie www.promet.si.

Przejścia graniczne z Chorwacją wymienione są na stronie internetowej słoweńskiej Policji: https://www.policija.si/eng/areas-of-work/state-border-control/border-crossings. Granicę z Chorwacją można przekroczyć tylko i wyłącznie na wymienionych w w/w linku przejściach granicznych w czasie ich urzędowania.

Sugerujemy, by udawać się na przejścia przeznaczone do ruchu międzynarodowego. Obywatele UE mogą wprawdzie przekraczać granicę również na przejściach granicznych dla lokalnego ruchu granicznego, jednak w praktyce często nawigacja kieruje kierowców na drogi lokalne, gdzie de facto brak jest przejścia granicznego, na którym legalnie można przekroczyć granicę słoweńsko-chorwacką, co z kolei niejednokrotnie prowadzi do nałożenia wysokich mandatów przez słoweńską Policję (od 800 euro wzwyż). Do Ambasady RP w Lublanie docierają liczne sygnały polskich obywateli o tym, że na granicy chorwacko-słoweńskiej istnieją przejezdne, często asfaltowe drogi, na których nie ma ani stałych przejść granicznych, ani odpowiednich ostrzeżeń o zakazie przekroczenia granicy. Proceder ten dotyczy przede wszystkim granicy zlokalizowanej na drodze publicznej nr 690 w pobliżu miejscowości Cvetlin. Kilkadziesiąt metrów za granicą słoweńska policja nakłada mandaty za nielegalne przekraczanie granicy nie tylko na kierowcę, ale na wszystkich podróżnych.

Opisane przez nas przypadki miały miejsce w sytuacjach, kiedy kierowca chciał ominąć słoweńską autostradę i mapy google prowadziły go na alternatywną drogę w okolicy przejścia granicznego. W efekcie granica była przekraczana nielegalnie (na drodze nie jest postawiony żaden znak informujący o tym fakcie). 

Obowiązujące informacje na ten temat zawiera aktualizowana na bieżąco strona internetowa słoweńskiej policji.  W razie wątpliwości proszę o bezpośredni kontakt z jej przedstawicielem - to tylko funkcjonariusz policji może ocenić legalność przekroczenia granicy w danym miejscu – urzędnik ambasady nie ma kompetencji w tym zakresie. Nasze ostrzeżenie wynika z faktu, że kary są bardzo wysokie, a odwołania nieskuteczne. Zalecamy zatem wzmożoną ostrożność.

W Słowenii nie jest dozwolone tzw. „nocowanie na dziko”, tj. na gruntach należących do Skarbu Państwa, gminnych, nieruchomości prywatnej bez zgody jej właściciela itp. Samochód z przyczepą kempingową lub kamper należy zaparkować tylko i wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym, tj. na polach kempingowych, namiotowych. Podobnie w przypadku rozbijania namiotu – należy nocować tylko i wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym. Poza polami namiotowymi i kempingowymi samochód z przyczepą kempingową lub kamper należy parkować tylko i wyłącznie na specjalnie oznaczonych parkingach i miejscach parkingowych.

Dzieci w wieku poniżej trzech lat nie mogą być przewożone pojazdem silnikowym, który nie jest wyposażony w system zabezpieczający (tj. fotelik), a dzieci w wieku powyżej trzech lat i niższe niż 140cm lub lżejsze niż 36kg musi być zabezpieczone systemem przytrzymującym odpowiednim dla cech fizycznych dziecka (wzrostu, wagi), tj. specjalnie dopasowanym fotelikiem i nie mogą być przewożone na przednich siedzeniach. Dziecko nie może być przewożone w foteliku ustawionym tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu pasażera, jeżeli fotel jest chroniony przez przednią poduszkę powietrzną, chyba że poduszka powietrzna jest mechanicznie wyłączona.

Informacje dla kierowców

W Słowenii można używać polskiego prawa jazdy. Kierowcy samochodów, które są zarejestrowane w państwach UE, nie muszą mieć zielonej karty. Warto ją jednak wykupić, ponieważ jest międzynarodowym dowodem ubezpieczenia pojazdu. W razie wypadku karta ułatwia formalności związane z odszkodowaniem.

Musisz używać świateł mijania przez całą dobę, o każdej porze roku. Od 15 listopada do 15 marca trzeba używać opon zimowych. W rejonach górskich, gdy zalega śnieg, obowiązkowe są również łańcuchy na koła napędowe.

Służby rygorystycznie egzekwują przestrzeganie przepisów drogowych. Wszystkie autostrady i drogi ekspresowe są płatne. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz motocykle muszą mieć ważną winietę.

Od 2022 r. obowiązują winiety elektroniczne. Należy ją zakupić jeszcze przed wjazdem na słoweńską autostradę.

System winiet dla pojazdów do 3,5 tony

Winiety roczne nie są jak dotychczas na okres roku kalendarzowego, ale przez okres roku począwszy od pierwszego dnia obowiązywanie winiety. Za brak winiety lub opłaty drogowej w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony grozi mandat w wysokości od 300 do 800 EUR. Policja, inspektorat transportu, DARS (służba ds. autostrad) oraz służba celna mogą kontrolować pojazdy i nakładać mandaty. Winiety możemy kupić na portalu https://evinjeta.dars.si/. Odradzamy kupowanie winiet przez pośredników. Odnotowywane są przypadki wysokich prowizji, przy czym kupujący nie ma gwarancji rejestracji zakupionej winiety w centralnym systemie. Przy ewentualnej kontroli może okazać się, że winieta nie jest ważna, co stanowi wykroczenie.

Winiety roczne ważne są od 1 grudnia roku poprzedzającego do 31 stycznia kolejnego roku, czyli przez 14 miesięcy. Winiety tygodniowe i miesięczne ważne są od dnia, w którym zostały kupione. Gdy kupujemy winietę, sprzedawca musi przedziurkować cyfry oznaczające datę, od której winieta jest ważna. Za brak winiety lub opłaty drogowej w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony grozi mandat w wysokości od 300 do 800 EUR. Policja, inspektorat transportu oraz służba celna mogą kontrolować pojazdy i nakładać mandaty. Winiety możemy kupić w Słowenii – w kiosku, na poczcie lub stacji benzynowej (także w sąsiednich krajach, w pobliżu granicy ze Słowenią).

Od 1 grudnia 2013 r. Słowenia wprowadziła nowy typ winiet dla samochodów do 3,5 t, których wysokość zmierzona ponad przednią osią wynosi 130 cm lub więcej.

Szczegóły dotyczące nowego typu winiety znajdują się na stronie DARS.

Lista zmierzonych pojazdów znajduje się pod adresem: 

https://www.dars.si/Content/doc/seznam%20izmerjenih%20vozil/Seznam%20izmerjenih%20vozil_Lista%20zmierzonych%20pojazd%C3%B3w_PL.pdf

System opłat za przejazdy drogami ekspresowymi i autostradami w Republice Słowenii (2016 r.).

Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t obowiązują trzy rodzaje winiet (w nawiasach podajemy ceny):

2A

2B

tygodniowa (15 EUR),

miesięczna (30 EUR),

roczna (110 EUR).

tygodniowa (30 EUR),

miesięczna (60 EUR),

roczna (220 EUR).

Dla jednośladów obowiązują winiety:

 • tygodniowe (7,5 EUR),
 • półroczne (30 EUR),
 • roczne (55 EUR).

Nowy system poboru opłat dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony

Od 1 kwietnia 2018 r. w Słowenii działa nowy system poboru opłat od kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t – DarsGo. Nie można już płacić w taki sposób, jak wcześniej, czyli na tzw. bramkach Nie funkcjonują stosowane wcześniej środki elektroniczne: karty DARS oraz tablice elektroniczne systemu ABC. Aby pojazd o DMC powyżej 3,5 t mógł korzystać z płatnych dróg, musi być zarejestrowany w systemie DarsGo oraz mieć urządzenie pokładowe DarsGo. Urządzenie to umożliwia samodzielne naliczenie opłaty drogowej.

Zarejestrować się w systemie oraz uzyskać urządzenie pokładowe możesz:

 • w punktach obsługi DarsGo w Lublanie,
 • na miejscu obsługi podróżnych (MOP) w miejscowościach Lopata, Maribor i Grabonoš,
 • na przejściach granicznych Obrežje, Gruškovje i Fernetiči,
 • na stacjach paliw zlokalizowanych na MOP,
 • na stronie internetowej www.darsgo.si.

Dodatkowe informacje o DarsGo znajdziesz: na infolinii DARS pod nr tel. +386 1 518 8 350, pod adresem e-mail: info@darsgo.si oraz na stronie internetowej www.darsgo.si.

Awaria pojazdu na terytorium Słowenii

Unieruchomiony pojazd może stać na awaryjnym pasie ruchu, na autostradzie lub drodze szybkiego ruchu, maksymalnie do 2 godzin. Dotyczy to sytuacji, w której doszło do awarii lub innego podobnego zdarzenia i nie można uruchomić pojazdu. Czas dwóch godzin jest umowny, uzależniony od konkretnych okoliczności. Pojazd musi stać tak, aby nie zagrażał pozostałym uczestnikom ruchu.

Jeśli w wymienionym czasie nie będziesz mógł uruchomić pojazdu lub będzie on zagrażał bezpieczeństwu ruchu drogowego, służby odholują pojazd na Twój koszt. Główną służbą odpowiedzialną za bezpieczeństwo i obsługę płatnych dróg w Słowenii jest firma DARS. Na bieżąco śledzi ona ruch i ewentualne zagrożenia. Dostęp do usług holowniczych mają prywatne firmy wybrane przez DARS w przetargu. Niestety, często stosują nieuczciwe praktyki, pomimo tego, że maksymalne stawki za tego typu usługi są określone.

Informacje dot. holowania i stawek (w języku angielskim)

https://www.dars.si/Towing_service

Stawki za usługi holowania

https://www.dars.si/Content/doc/Vzdrzevanje/Price%20list%20of%20towing%20services.pdf)

Bądź więc bardzo ostrożny, gdy korzystasz z usług holowniczych i naprawczych prywatnych firm. Jeśli korzystasz z usług słoweńskich firm holowniczych, koniecznie udokumentuj koszt usługi przed jej rozpoczęciem. Podpisz z wykonawcą przed usługą tzw. delovni nalog, który zawiera informację o docelowym miejscu holowania pojazdu i całkowitej kwocie za usługę (nie o kwocie za godzinę pracy wykonawcy). Dzięki temu unikniesz nieporozumień i dodatkowych kosztów. W Słowenii ceny usług nie są prawnie regulowanie.

Jeśli ktoś chce wymusić na Tobie wykonanie usługi naprawczo-holowniczej, koniecznie poinformuj najbliższy posterunek policji (nr telefonu 113).

Warto korzystać z ubezpieczenia Assistance, które obejmuje pomoc w przypadku nagłego, nieprzewidywanego unieruchomienia pojazdu na sieci dróg w Słowenii.

Egzekwowanie mandatów i kar administracyjnych na terenie Słowenii

Jeśli dostaniesz mandat lub karę administracyjną i nie masz pieniędzy, aby je opłacić, służby kontrolne mogą zabezpieczyć płatność. Oznacza to, że policja, DARS lub służba celna mają prawo:

 • zatrzymać dokumenty podróży (w tym paszporty),
 • prawa jazdy, dokumenty pojazdu lub transportowe,
 • papiery wartościowe,
 • pojazd oraz inne przedmioty.

Może się tak stać niezależnie od tego, ile warte są te przedmioty i kto jest ich właścicielem. Takie postępowanie jest zgodne z prawem (słoweńska Ustawa o wykroczeniach). Ma ono spowodować, aby cudzoziemiec nie mógł opuścić Słowenii i uniknąć zapłacenia kary. Zgodnie z przepisami ustawy, kary za wykroczenia podlegają automatycznej egzekucji. Będziesz musiał zapłacić karę, a dopiero później możesz złożyć od niej odwołanie.

Służby kontrolne mogą zatrzymać dokumenty na 3 miesiące, z możliwością przedłużenia tego terminu o kolejne 3 miesiące. Po tym okresie dokumenty zwracane są do polskich organów, które je wydały, a egzekucją mandatów zajmuje się strona polska.

Kontrole czasu pracy kierowców

Wielu kierowców przejeżdża przez Słowenię tranzytem. Z tego powodu służby celne prowadzą bardzo skrupulatne kontrole. Sprawdzają, czy kierowcy zawodowi przestrzegają przepisów dotyczących transportu międzynarodowego. Za najmniejsze wykroczenia w tym zakresie można otrzymać karę administracyjną, niejednokrotnie przekraczającą kwotę 10 000 euro. Ponadto, jeśli służby podejrzewają, że ktoś ingerował w systemy kontrolno-pomiarowe pojazdu, mogą zarządzić kontrolę trwającą nawet kilka lub kilkanaście dni.

Cło

W Słowenii obowiązują unijne normy dotyczące zakupu i przewozu towarów do użytku osobistego (nie do handlu). Służba celna (carina) może przeprowadzać kontrole na całym terytorium państwa. Jeśli przewozisz zwierzęta domowe (np. psy, koty), musisz mieć przy sobie jednolity europejski dokument podróży dla zwierząt (tzw. niebieska książeczka). Zawiera on informację o szczepieniach i stanie zdrowia zwierzęcia. Zwierzę musi być także oznakowane, aby można było je zidentyfikować (tatuaż lub chip elektroniczny).

Przedmioty niedozwolone

W Słowenii nie wolno mieć tzw. broni białej (m.in. kastet, pałka gumowa, pałka teleskopowa, buzdygan, kindżał, inne przedmioty przeznaczone do ataku, napadu czy samoobrony). Całkowity zakaz posiadania takich przedmiotów wynika ze słoweńskiej ustawy o broni. Lista wszystkich zakazanych przedmiotów znajduje się pod adresem: http://(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1440 Jeśli służby ujawnią próbę wwiezienia do Słowenii takiego przedmiotu lub stwierdzą, że jesteś jego posiadaczem, rozpoczną postępowanie takie, jak w przypadku nielegalnego posiadania broni.

Przydatne informacje

Sklepy czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00, w soboty 8.00-15.00. Duże sklepy i hipermarkety czynne są do 21.00. W niedziele działają jedynie niektóre sklepy, z reguły do godz. 15.00.

Banki czynne są w godz. 8.00-17.00 (często z przerwą w godz. 13.00-15.00), w soboty pracują jedynie nieliczne oddziały (do godz. 12.00).

Urzędy przyjmują interesantów z reguły w godzinach 8.00-15.00, jeden dzień w tygodniu także do godziny 17.00 lub 18.00.

Gaz LPG można kupić na niewielu stacjach benzynowych (nie jest on w Słowenii popularny).

W większości miejsc można płacić kartami bankowymi i kredytowymi. Sieć bankomatów jest dobrze rozwinięta.

Telefony alarmowe: policja 113, straż pożarna i pogotowie ratunkowe 112, pomoc drogowa AMZS 1987, informacja telefoniczna 1188.

Aktualne informacje turystyczne dostępne są na stronie internetowej: www.slovenia.info. Obszerne informacje dotyczące pobytu obywateli UE w Słowenii znajdują się na rządowym portalu: e-uprava.gov.si.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}