W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nowe zasady wjazdu do Słowenii w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa

12.02.2021

Od 13 lutego obowiązują nowe przepisy wjazdowe zwalniające z obowiązku kwarantanny osoby przekraczające granicę Słowenii, które posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na COVID-19, ozdrowieńców i osoby zaszczepione.

info

Od 13 lutego obowiązują nowe przepisy wjazdowe zwalniające z obowiązku kwarantanny osoby przekraczające granicę Słowenii, które posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na COVID-19, ozdrowieńców i osoby zaszczepione. Akceptowane są zarówno testy – PCR wykonane w krajach UE, obszaru Schengen lub w krajach trzecich przez organizacje wskazane jako wiarygodne (https://www.nlzoh.si/objave/priznavanje-rezultatov-testiranj-na-prisotnost-virusa-sars-cov-2-pri-prehajanju-meja/)  jak i tzw. ‘szybkie testy” - HAG wykonywane w krajach UE i Schengen. Od wykonania testu do przekroczenia granicy Słowenii nie może upłynąć więcej niż 48 godziny w przypadku testów PCR i 24 godziny w przypadku testów HAGT.

 

Pozostałe osoby wjeżdżające z Polski do muszą odbyć 10-dniową kwarantannę. Wyjątki dotyczą osób podróżujących służbowo, w sprawach rodzinnych, ozdrowieńców, osób szczepionych oraz pracowników transgranicznych.

W strefie wysokiego zagrożenia koronawirusowego (na tzw. „czerwonej liście”) znajduje się całe terytorium Polski.

Wjazd bez negatywnego wyniku testu i kwarantanny jest dozwolony w następujących przypadkach (w oparciu o art. 6 Rozporządzenia ws. wprowadzania ograniczeń i prowadzeniu działań na granicach zewnętrznych i w punktach kontrolnych na granicach wewnętrznych Republiki Słowenii w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19):

 

 1. Pracownicy transgraniczni dojeżdżający codziennie do miejsca pracy, którzy są zatrudnieni w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie strefy Schengen, na co posiadają odpowiednie zaświadczenie lub przedłożą oświadczenie uzasadniające powód do przekraczania granicy jako codzienny migrant zarobkowy, pod warunkiem powrotu do kraju zamieszkania w nieprzekraczalnym czasie 14 godzin po przekroczeniu granicy;
 2. Pracownicy transportu międzynarodowego posiadający świadectwo kwalifikacji uznane na szczeblu międzynarodowym, które jest wystarczające do poświadczenia, że dany pracownik prowadzi działalność w zakresie transportu międzynarodowego; w przypadku braku takiego świadectwa wystarczy zaświadczenie podpisane przez pracodawcę;
 3. Pracownicy transportu międzynarodowego dostarczający towary do/z Słowenii lub przewożący osoby pod warunkiem opuszczenia terytorium RSI w nieprzekraczalnym czasie 8 godzin;
 4. Osoby w tranzycie, pod warunkiem opuszczenia terytorium RSI w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Oznacza to, że osoba musi opuścić Słowenię w tym czasie, a przejazd przez terytorium Słowenii musi odbyć się bez zbędnego i niepotrzebnego zatrzymywania się i opuszczania trasy tranzytowej. Podczas przejazdu mogą mieć miejsce niezbędne postoje w tranzycie np. na tankowanie paliwa czy potrzeby fizjologiczne. Nocleg nie jest dozwolony;
 5. Przedstawiciele zagranicznych organów bezpieczeństwa, policji lub służb ministerstwa sprawiedliwości, którzy przekraczają granicę RSI w związku z zadaniami operacyjnymi przekazania skazanych, którzy opuszczają RSI zaraz po ich wykonaniu;
 6. Osoby, które zostały przywiezione do Słowenii w pojeździe ratunkowym oraz personel medyczny im towarzyszący;
 7. Osoby posiadające paszporty dyplomatyczne;
 8. Podróżujący ze względów zdrowotnych (potwierdzona dokumentacja medyczna o zabiegu lub badaniu) oraz osoby im towarzyszące, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby podróżującej ze względów zdrowotnych, przy czym muszą oni opuścić terytorium Słowenii zaraz po wykonanym zabiegu;
 9. Obywatelom UE i obszaru Schengen przekraczające granicę z przyczyn rodzinnych ze względu na utrzymywanie kontaktów z bliskimi członkami rodziny, zadań związanych z ratowaniem życia, zdrowia i mienia w krajach UE lub obszaru Schengen, pod warunkiem, że ich pobyt poza terytorium Słowenii nie przekroczył 12 godzin;
 10. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia i przekraczają granicę w towarzystwie osoby dorosłej, która przedłożyła negatywny wynik testu na COVID-19
 11. Osoby posiadające zaświadczenie o kształceniu w słoweńskim systemie oświaty, udziale w badaniach naukowych lub wymianie pracowników systemu edukacji oraz jej rodziców lub innych osób świadczących usługi transportu (jeżeli ta osoba jest niepełnoletnia) pod warunkiem bezzwłocznego opuszczenia terytorium RSI po zapewnieniu transportu;
 12. Osobie, która przedłoży zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu HAGT lub PCR na SARS-CoV-2 starsze niż 21 dni, ale nie starsze niż 6 miesięcy lub zaświadczenie lekarskie, że chorowała na COVID-19, a od wystąpienia objawów nie upłynęło jeszcze sześć miesięcy;
 13. Osobie, która przedstawi zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19, z którego wynika, że minęło co najmniej 7 dni w przypadku producenta Biontech / Pfizer, 14 w przypadku MODERNA i 21 w przypadku AstraZeneca 21 od przyjęcia drugiej dawki;
 14. Członkom służb ochrony i ratownictwa, służby zdrowia, policji, straży pożarnej, wykonującym transport humanitarny lub oferującym pomoc w rozwiązywaniu i eliminowaniu konsekwencji katastrof naturalnych, pod warunkiem, że ich pobyt poza terytorium Słowenii nie przekroczył 48 godzin.
 15. Osoby posiadające lub najmujące ziemię w obszarze przygranicznym pod warunkiem przedłożenia odpowiednich poświadczeń i jeżeli ich pobyt nie przekroczył 10 godzin);
 16. Obywatele UE i obszaru Schengen wjeżdżającym z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obszaru Schengen, gdzie świadczyli opiekę i udzielali pomocy osobom potrzebującym wsparcia, członkom rodziny, z tytułu opieki rodzicielskiej oraz kontaktu z dzieckiem, pracami związanym z utrzymaniem prywatnego obiektu lub gruntu będącego własnością, w dzierżawie lub użytkowaniu, lub w przypadku realizacji zadań związanych z eliminacją bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia, życia i mienia jeżeli ich pobyt nie przekroczył 12 godzin.

 

 

Jeżeli osoba skierowana przy wjeździe do Republiki Słowenii na kwarantannę przeprowadzi badanie na obecność SARS-CoV-2 (COVID-19) w okresie kwarantanny i wynik testu będzie negatywny (zarówno PCR i HAG) to może przerwać kwarantannę. Od 16.1 nie obowiązują ograniczenia dotyczące terminu przeprowadzenia badania. Można je przeprowadzić już w dniu skierowania na kwarantannę.

 

Wykaz krajów i regionów niebezpiecznych ("czerwona lista") jest stale aktualizowany przez Instytut Zdrowia Publicznego. Więcej informacji TUTAJ.

 

Od 13.2. otwarte są wszystkie przejścia na granicy wewnętrznej Shengen z Włochami, Austrią i Węgrami. Na granicy z Chorwacją otwarte są wszystkie przejścia graniczne (międzynarodowe i małego ruchu granicznego).

 

Przebywając w Słowenii należy pamiętać o obowiązujących w tym kraju zasadach bezpieczeństwa i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa:

 • noszeniu maski w publicznych przestrzeniach zamkniętych (zawsze) i otwartych (jeśli nie można zapewnić 3 m odległości),
 • zakazie przebywania na zewnątrz w godzinach 21-6,
 • zachowywaniu bezpiecznej odległości, oraz
 • zakazie zgromadzeń publicznych powyżej 10 osób.

 

Regulacje dotyczące międzynarodowych autokarów przejeżdżających tranzytem przez Słowenię

 1. Międzynarodowe autokary przejeżdżające tranzytem przez Słowenię co do zasady nie powinny zatrzymywać się na terytorium Republiki Słowenii, z wyjątkiem pilnych potrzeb fizjologicznych i medycznych kierowcy lub pasażerów. W takim przypadku autobus może jednorazowo opuścić do 5 osób, pod warunkiem zdezynfekowania rąk i założenia maski ochronnej. Maskę ochronną należy zdjąć po powrocie do autokaru.
 2. Przewoźnik powinien przedstawić listę pasażerów w tranzycie. Do Słowenii wjeżdżają i wyjeżdżają z jej terytorium te same osoby. W każdym momencie powinna istnieć możliwość kontrolowania listy pasażerów i jej zgodności w punktach wjazdu do Republiki Słowenii i wyjazdu z RSI.

Więcej informacji na temat przekraczania granic można znaleźć TUTAJ.