W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Słowenia likwiduje punkty kontrolne na granicy z Włochami i Austrią

28.04.2021

Słowenia otwiera hotele i restauracje w wybranych regionach dla osób, które posiadają negatywny wynik testu, przebyły COVID-19 lub posiadają zaświadczenie o szczepieniu.

info

Podróżni przybywający do Słowenii z krajów o wysokim zagrożeniu epidemiologicznym (całe terytorium Polski) podlegają obowiązkowej kwarantannie poza kilkoma, ściśle określonymi wyjątkami dotyczącymi:

- osób posiadających negatywny wynik testu – PCR wykonanego wyłącznie w krajach UE, obszaru Schengen, Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Izraelu, Kanadzie, Nowej Zelandii i Federacji Rosyjskiej pod warunkiem, że od pobrania wymazu nie upłynęło więcej niż 48 godzin;

- ozdrowieńców posiadających zaświadczenie o przebytej chorobie (co najmniej 21 dni i maksymalnie 6 mies. od otrzymania pozytywnego wyniku) – honorowane są wyłącznie zaświadczenia wydawane przez lekarzy z krajów UE, obszaru Schengen, Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Izraelu, Kanadzie, Nowej Zelandii i Federacji Rosyjskiej;

- osób zaszczepionych pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia, że od przyjęcia drugiej dawki szczepionki upłynęło: co najmniej 7 dni (w przypadku COMIRNATY Biontech/Pfizer) i co najmniej 14 dni w przypadku szczepionek producentów: Moderna (COVID-19 Vaccine), Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology i Microbiology (Sputnik V), Sinovac Biotech (CoronaVac) i Sinopharm (COVID-19 Vaccine) oraz 21 dni od przejęcia pierwszej dawki szczepionki producenta AstraZeneca (Vaxzevria COVID-19 Vaccine) lub Serum Institute of India/AstraZeneca (Covishield). Uznawane są również zaświadczenia potwierdzające, że od podania pierwszej dawki szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen producenta Johnson i Johnson/Janssen-Cilag upłynęło co najmniej 14 dni.

 

Pozostałe osoby wjeżdżające z Polski do muszą odbyć 10-dniową kwarantannę.

Pewne wyjątki dotyczą osób podróżujących służbowo, w sprawach rodzinnych oraz pracowników transgranicznych.

Wjazd bez negatywnego wyniku testu i kwarantanny jest dozwolony w następujących przypadkach (w oparciu o art. 11  pkt 1 Rozporządzenia ws. wprowadzania ograniczeń i prowadzeniu działań na granicach zewnętrznych i w punktach kontrolnych na granicach wewnętrznych Republiki Słowenii w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19):

 

 1. Pracownicy transportu międzynarodowego posiadający świadectwo kwalifikacji uznane na szczeblu międzynarodowym, które jest wystarczające do poświadczenia, że dany pracownik prowadzi działalność w zakresie transportu międzynarodowego; w przypadku braku takiego świadectwa wystarczy zaświadczenie podpisane przez pracodawcę;
 2. Pracownicy transportu międzynarodowego dostarczający towary do/z Słowenii lub przewożący osoby pod warunkiem opuszczenia terytorium RSI w nieprzekraczalnym czasie 8 godzin;
 3. Osoby w tranzycie, pod warunkiem opuszczenia terytorium RSI w nieprzekraczalnym czasie 12 godzin. Oznacza to, że osoba musi opuścić Słowenię w tym czasie, a przejazd przez terytorium Słowenii musi odbyć się bez zbędnego i niepotrzebnego zatrzymywania się i opuszczania trasy tranzytowej. Podczas przejazdu mogą mieć miejsce niezbędne postoje w tranzycie np. na tankowanie paliwa czy potrzeby fizjologiczne. Nocleg nie jest dozwolony;
 4. Osoby posiadające paszporty dyplomatyczne;
 5. Przedstawiciele zagranicznych organów bezpieczeństwa, policji lub służb ministerstwa sprawiedliwości, którzy przekraczają granicę RSI w związku z zadaniami operacyjnymi przekazania skazanych, którzy opuszczają RSI zaraz po ich wykonaniu;
 6. Osoby, które zostały przywiezione do Słowenii w pojeździe ratunkowym oraz personel medyczny im towarzyszący;
 7. Osoby, które nie ukończyły 15 roku życia i przekraczają granicę w towarzystwie blisko spokrewnionej osoby dorosłej, która nie jest kierowana na kwarantannę lub nie odmówiono jej wjazdu;
 8. Członkowie służb ochrony i ratownictwa, służby zdrowia, policji, straży pożarnej, wykonującym transport humanitarny lub oferującym pomoc w rozwiązywaniu i eliminowaniu konsekwencji katastrof naturalnych;
 9. Członkowie Sił Zbrojnych Słowenii wracający z misji zagranicznych,
 10. Policjanci lub pracownicy organów państwowych powracający z oddelegowania do pracy za granicą oraz pracownicy organów państwowych i akredytowani dziennikarze wracającym z delegacji zagranicznych (test PCR wykonuje po wjeździe do Słowenii);
 11. Osoby, które regularnie (codziennie lub raz w tygodniu) przekraczają granicę z tytułu uczestnictwa w kształceniu w słoweńskim systemie oświaty, udziale w badaniach naukowych lub wymianie pracowników systemu edukacji, co potwierdza odpowiednimi zaświadczeniami;
 12. Osoby posiadające lub najmujące ziemię w obszarze przygranicznym pod warunkiem przedłożenia odpowiednich poświadczeń i jeżeli ich pobyt nie przekroczył 10 godzin;
 13. Osoby wjeżdżające w pilnych sprawach związanych z bezpośrednim niebezpieczeństwem dla zdrowia, życia, mienia lub prowadzenia działalności albo podróży służbowej jeżeli ich pobyt lub sprawy nie przekroczy 12 godzin;
 14. Rodzicom lub innym osobom świadczącym usługi transportu dla osób wymienionych w punkcie 13. pod warunkiem bezzwłocznego opuszczenia terytorium RSI po zapewnieniu transportu;

 

 

 

Wjazd bez kwarantanny pod warunkiem przedłożenia negatywnego wyniku testu (który nie jest starszy niż 7 dni – honorowane są zarówno testy PCR jak i HAG wykonane w krajach Schengen, USA i Wielkiej Brytanii) jest dozwolony również w następujących przypadkach (w oparciu o art. 10 pkt 2 Rozporządzenia ws. wprowadzania ograniczeń i prowadzeniu działań na granicach zewnętrznych i w punktach kontrolnych na granicach wewnętrznych Republiki Słowenii w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19):

 

 

 1. Pracownicy transgraniczni dojeżdżający codziennie do miejsca pracy, którzy są zatrudnieni w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie strefy Schengen, na co posiadają odpowiednie zaświadczenie lub przedłożą oświadczenie uzasadniające powód przekraczania granicy jako codzienny migrant zarobkowy, pod warunkiem powrotu do kraju zamieszkania w nieprzekraczalnym czasie 14 godzin po przekroczeniu granicy;
 2. Pracownicy delegowani do lub wracający z transgranicznego świadczenia usług w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub innego obszaru Schengen posiadający odpowiednie zaświadczenie pod warunkiem, że ich pobyt nie przekroczy 5 dni;
 3. Podróżujący ze względów zdrowotnych (potwierdzona dokumentacja medyczna o zabiegu lub badaniu) oraz osoby im towarzyszące, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby podróżującej ze względów zdrowotnych, przy czym muszą oni opuścić terytorium Słowenii zaraz po wykonanym zabiegu;
 4. Osoby, które przekraczają granicę ze względów rodzinnych w związku z opieką rodzicielską i kontaktem z dzieckiem lub w celu utrzymania kontaktu z małżonkiem, konkubentem, partnerem pod warunkiem, że ich pobyt nie przekroczy 72 godzin,

 

 

Nowelizacja pozwala również na wjazd bez kwarantanny po przedłożeniu negatywnego wyniku testu PCR lub HAG (nie starszego niż 72 godziny) obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub strefy Schengen, który wraca z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub strefy Schengen, gdzie udzielał ochrony i pomocy osobom potrzebującym wsparcia, opieki lub opieki rodzinnej, prowadził prace konserwacyjne w prywatnym obiekcie lub gruncie będącym jego własnością, dzierżawionym lub użytkowanym pod warunkiem, że jego pobyt poza granicami Słowenii nie przekroczył 72 godzin.

Wyjątki dotyczące właścicieli gospodarstw rolnych, wyjazdów z powodów rodzinnych i związanych z pracami w prywatnych obiektach mają one również zastosowanie do członków najbliższej rodziny danej osoby i innych osób zameldowanych stale lub czasowo pod tym samym adresem.

 

Wykaz krajów i regionów niebezpiecznych ("czerwona lista") jest stale aktualizowany przez Instytut Zdrowia Publicznego. Więcej informacji TUTAJ.

 

Przebywając w Słowenii należy pamiętać o obowiązujących w tym kraju zasadach bezpieczeństwa i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa:

 • noszeniu maski w publicznych przestrzeniach zamkniętych (zawsze) i otwartych (jeśli nie można zapewnić 3 m odległości między ludźmi),
 • zachowywaniu bezpiecznej odległości, oraz
 • zakazie zgromadzeń publicznych

 

Od 26 kwietnia w Słowenii w tzw. „żółtych regionach” otwierane będą hotele, w których do 30 ograniczona będzie liczba dostępnych pokoi. Klienci chcący korzystać z usług noclegowych muszą przedłożyć negatywny wynik testu PRC lub HAG, nie starszy od 48 godzin, poświadczenia o szczepieniu lub zaświadczenie o tym, iż już chorowały na COVID-19. Posiłki mogą być serwowane w pokojach lub na świeżym powietrzu.

 

Od 24 kwietnia na terytorium całej Słowenii otwarte (w godzinach o 7.00 do 19.00) otwarte są ogródki i tarasy.

 

W Słowenii ponownie otwierają się wszystkie instytucje kultury (kina, teatry, sale koncertowe) pod warunkiem noszenia masek i zachowania bezpiecznej odległości (1,5 metra).

 

Otwarte są muzea, galerie i biblioteki oraz większość punktów handlowych i usługowych, gdzie obowiązują ograniczenia dotyczące ilości osób na metr kwadratowy powierzchni. Czynne są poczty i urzędy. Parki, plaże, ogrody i cmentarze pozostają otwarte. Można uprawiać sport na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach zamkniętych w grupach do 10 osób, otwarte są  stacje narciarskie (w ramach obowiązujących ograniczeń i pod warunkiem posiadania negatywnego wyniku testu). Miejsca kultu są również otwarte dla wiernych przy zastosowaniu środków ostrożności i zachowania bezpiecznej odległości. Działa transport publiczny.

 

 

 

Regulacje dotyczące międzynarodowych autokarów przejeżdżających tranzytem przez Słowenię

 1. Międzynarodowe autokary przejeżdżające tranzytem przez Słowenię co do zasady nie powinny zatrzymywać się na terytorium Republiki Słowenii, z wyjątkiem pilnych potrzeb fizjologicznych i medycznych kierowcy lub pasażerów. W takim przypadku autobus może jednorazowo opuścić do 5 osób, pod warunkiem zdezynfekowania rąk i założenia maski ochronnej. Maskę ochronną można zdjąć po powrocie do autokaru.
 2. Przewoźnik powinien przedstawić listę pasażerów w tranzycie. Do Słowenii wjeżdżają i wyjeżdżają z jej terytorium te same osoby. W każdym momencie powinna istnieć możliwość kontrolowania listy pasażerów i jej zgodności w punktach wjazdu do Republiki Słowenii i wyjazdu z RSI.

 

 

 

 

Przejścia graniczne

 

Słoweńską granicę z Węgrami można przekraczać wyłącznie w kilku punktach kontrolnych tzw. kategorii A (otwartych 24/7), a z przejść granicznych zaklasyfikowanych jako kategoria B (otwarte w określonych godzinach, ich wykaz jest opublikowany na stronie  https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/), mogą korzystać osoby przekraczające granicę w na podstawie jednego z wyjątków art. 10 rozporządzenia oraz obywatele Słowenii, obywatele Węgier i obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub strefy Schengen pod warunkiem posiadania miejsca zamieszkania w gminie graniczącej lub w jednostce administracyjnej kraju sąsiadującego (region statystyczny na Węgrzech) graniczącej ze Słowenią.

 

Punkty kontrolne A na granicy z Węgrami:

 

Przejście graniczne

Godziny otwarcia

Beneficjenci

Dolga vas – Redics

24/7

Wszyscy

Pince (autostrada) – Torniyszentmiklos (Országút)

24/7

Wszyscy

 

Punkty kontrolne B na granicy z Węgrami:

 

 

Przejście graniczne

Godziny otwarcia

Beneficjenci

Hodoš

w godzinach od 6. do 8. od 14. do 15. i od 19. do 20.

osoby przekraczające granicę w na podstawie jednego z wyjątków, mieszkańcy strefy przygranicznej

Čepinci 

w godzinach od 6. do 8. od 14. do 16.

osoby przekraczające granicę w na podstawie jednego z wyjątków, mieszkańcy strefy przygranicznej

 

 

Istniejące punkty kontrolne na kolejowych przejściach granicznych (stacja kolejowa Šentilj i Maribor), w międzynarodowym ruchu lotniczym (lotnisko Ljubljana Jože Pučnik, lotnisko im. Edvarda Rusjana Maribor i lotnisko Portorož) oraz w międzynarodowym transporcie morskim (przejście graniczne dla międzynarodowego transportu morskiego Koper i przejście graniczne dla międzynarodowego transportu morskiego Piran) są zaklasyfikowane jako kategoria A.

 

 

Punkty kontrolne na granicy z Chorwacją:

Na granicy z Chorwacją od 15 czerwca 2020 roku otwarte są wszystkie punkty kontrolne.