Krajowy Rejestr Karny

Uwaga!

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, jest jedynym podmiotem wykonującym zadania związane z prowadzeniem Krajowego Rejestru Karnego, określone w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz w ustawach odrębnych.

Tylko Biuro Informacyjne KRK oraz jego punkty informacyjne, działające przy sądach powszechnych (wykaz punktów poniżej) są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.

Biuro Informacyjne KRK uprzejmie wyjaśnia, że nie współpracuje z firmami, które oferują usługi w zakresie pośrednictwa w uzyskiwaniu zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje wynikłe dla podmiotów korzystających z usług takich firm.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.10.2018 11:08
Osoba publikująca: Kamila Jarosławska
Zmodyfikowano: 23.05.2019 14:13
Osoba modyfikująca: Katarzyna Piśkiewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający: Katarzyna Piśkiewicz
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Krajowy Rejestr Karny 1.0 30.10.2018 11:08 Kacper Szczepaniak Kamila Jarosławska
Krajowy Rejestr Karny 1.1 30.10.2018 11:08 Kacper Szczepaniak Kamila Jarosławska
Krajowy Rejestr Karny 1.2 19.04.2019 11:49 Katarzyna Piśkiewicz Kamila Jarosławska
Krajowy Rejestr Karny 1.3 23.05.2019 14:13 Katarzyna Piśkiewicz Kamila Jarosławska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP