W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Posiedzenie Rady ds. Zagranicznych (FAC) z udziałem Ministra Zbigniewa Raua

10.05.2021

Stosunki transatlantyckie, Bałkany Zachodnie oraz dyskusja z pełnomocnikiem prezydenta USA ds. klimatu Johnem Kerrym były głównymi punktami poniedziałkowego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli. Istotnym elementem rozmów ministrów spraw zagranicznych UE w ramach spraw bieżących były m.in. stosunki z Białorusią i Rosją.

zrau1005

Podczas dyskusji minister Rau zwrócił uwagę na utrzymujące się na Białorusi represje wobec społeczeństwa, które wymagają właściwej reakcji ze strony UE. Jednocześnie szef polskiej dyplomacji podkreślił, że „sygnałem wsparcia dla aspiracji społeczeństwa obywatelskiego będzie prezentacja przez Komisję Europejską planu wsparcia gospodarczego dla demokratycznej Białorusi”, której oczekujemy w najbliższym czasie.

W kontekście przygotowań do dyskusji szefów państw i rządów 25 maja, minister Rau podkreślił konieczność prowadzenia przez UE adekwatnej polityki wobec Rosji. Wyraził solidarność z Bułgarią i Czechami oraz podkreślił konieczność utrzymania jedności UE w trwającym kryzysie dyplomatycznym. Zwrócił uwagę na trwające represje wobec społeczeństwa obywatelskiego. Podkreślił, że w sytuacji utrzymującego się zagrożenia wojskowego na granicy z Ukrainą, UE musi mieć gotowe opcje działania na wypadek eskalacji ze strony Rosji.

W dyskusji nt. Bałkanów Zachodnich, szef polskiej dyplomacji podkreślił, że nadrzędnym celem polityki UE powinno być przystąpienie do UE wszystkich krajów Bałkanów Zachodnich. – Powinniśmy jak najszybciej rozpocząć negocjacje akcesyjne z Albanią i Macedonią Północną w celu utrzymania wiarygodności polityki rozszerzenia, stanowiącej główny instrument motywacji do przeprowadzania reform – zaznaczył. Wskazał na konieczność wzmocnienia zaangażowania politycznego UE i jej państw członkowskich w regionie, nawiązując do organizowanego przez Polskę w czerwcu spotkania ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej z Bałkanami Zachodnimi.

W odniesieniu do relacji transatlantyckich, minister Rau wyraził zadowolenie z bliskiej współpracy UE z nową administracją, m.in. w takich kwestiach jak klimat, multilateralizm i promocja demokracji. Wyraził satysfakcję z silnego zaangażowania USA w kwestie bezpieczeństwa w Europie Wschodniej, wskazując na potrzebę ścisłej współpracy UE z USA i NATO w tej dziedzinie. – Planowany na czerwiec szczyt UE-USA powinien nakreślić agendę dalszej intensyfikacji dialogu w kwestiach międzynarodowych i dwustronnych – zaznaczył.

W dyskusji z Johnem Kerrym, szef polskiej dyplomacji zauważył, że nowy cel redukcyjny USA, ogłoszony na niedawnym szczycie klimatycznym, wyznaczył nową dynamikę działań dyplomatycznych w tym obszarze. Wyraził przekonanie, że wykorzystanie pozytywnej narracji we wspólnych wysiłkach UE i USA, wskazującej na korzyści z przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji, doprowadzi największych globalnych emitentów do zwiększenia ich ambicji w tym zakresie. Zwrócił uwagę, że Polska jest obecnie jednym z głównych producentów wodoru w Europie. – Widzimy duże możliwości współpracy z USA w tej dziedzinie, m.in. w ramach Inicjatywy Trójmorza – podkreślił minister Rau.

źródło: MSZ/własne