W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

04.10.2021

Konsultacje publiczne prowadzone w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zakończyły się 25 listopada 2021 roku.

SOOS

Strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (SOOŚ), zgodnie z prawem polskim i UE, podlegają projekty strategii, planów i programów m. in. w  rolnictwie. Opracowana w ramach niniejszego postepowania Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ocenia możliwe skutki dla środowiska wynikające z realizacji proponowanych instrumentów wsparcia. Jej wykonanie regulowane przez ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247).

Poniżej znajdują się dokumenty, które były przedmiotem konsultacji.

Materiały

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
Prognoza​_oddziaływania​_na​_środowisko​_projektu​_PS​_WPR​_2023-2027​_04112021.pdf 13.09MB
Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027
III​_wersja​_projektu​_PS​_WPR.pdf 9.26MB
Zał 1​_Aktualna​_sytuacja​_sektora​_i​_OW
Zał1​_Aktualna​_sytuacja​_sektora​_i​_OW.pdf 9.40MB
Załącznik nr 1 Analiza SWOT​_Cel 1
Załącznik​_nr​_1​_Analiza​_SWOT​_Cel​_1.pdf 7.41MB
Załącznik nr 1 Analiza SWOT​_Cel 2
Załącznik​_nr​_1​_Analiza​_SWOT​_Cel​_2.pdf 0.77MB
Załącznik nr 1 Analiza SWOT​_Cel 3
Załącznik​_nr​_1​_Analiza​_SWOT​_Cel​_3.pdf 1.84MB
Załącznik nr 1 Analiza SWOT​_Cel 4
Załącznik​_nr​_1​_Analiza​_SWOT​_Cel​_4.pdf 0.86MB
Załącznik nr 1 Analiza SWOT​_Cel 5
Załącznik​_nr​_1​_Analiza​_SWOT​_Cel​_5.pdf 0.55MB
Załącznik nr 1 Analiza SWOT​_Cel 6
Załącznik​_nr​_1​_Analiza​_SWOT​_Cel​_6.pdf 2.74MB
Załącznik nr 1 Analiza SWOT​_Cel 7
Załącznik​_nr​_1​_Analiza​_SWOT​_Cel​_7.pdf 1.35MB
Załącznik nr 1 Analiza SWOT​_Cel 8
Załącznik​_nr​_1​_Analiza​_SWOT​_Cel​_8.pdf 8.71MB
Załącznik nr 1 Analiza SWOT​_Cel 9
Załącznik​_nr​_1​_Analiza​_SWOT​_Cel​_9.pdf 2.64MB
Załącznik nr 1 Analiza SWOT​_Cel 10
Załącznik​_nr​_1​_Analiza​_SWOT​_Cel​_10.pdf 0.67MB
Załącznik nr 2 - Identyfikacja potrzeb przeprowadzona w oparciu o analizy SWOT
Załącznik​_nr​_2​_-​_Identyfikacja​_potrzeb​_przeprowadzona​_w​_oparciu​_o​_analizy​_SWOT.pdf 1.24MB
Załącznik nr 3 - Normy DKR określone na poziomie krajowym w ramach warunkowości
Załącznik​_nr​_3​_-​_Normy​_DKR​_określone​_na​_poziomie​_krajowym​_w​_ramach​_warunkowości.pdf 0.17MB
Załącznik nr 4 - Przejsciowe wsparcie Przejściowe wsparcie krajowe
Załącznik​_nr​_4​_-​_Przejsciowe​_wsparcie​_Przejściowe​_wsparcie​_krajowe.pdf 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}