W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rekrutacja

Oferty Pracy

Oferty Pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku dostępne są (wg aktualnych potrzeb) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku oraz w dziale "Rekrutacja" niniejszej strony. Informacji w tym zakresie udziela również Sekcja Kadr, Organizacji i Szkoleń WSSE w Gdańsku

Stażysta / Młodszy asystent

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku poszukuje kandydata
na stanowisko: Stażysta / Młodszy asystent

Oferta dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, początkowo w ramach umowy na okres próbny.

Zatrudnienie planowane jest od 02.11.2022r.

Wymogi kwalifikacyjne:

 1. wykształcenie: wyższe chemiczne

Dodatkowe oczekiwania:

 1. wykonywanie badań fizykochemicznych żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
 2. stosowanie metod badawczych, procedur i instrukcji obowiązujących w laboratorium;
 3. prowadzenie zapisów z badań i ich weryfikacja;
 4. opracowywanie wyników badań;
 5. nadzór nad powierzonym sprzętem laboratoryjnym.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia prosimy o przesłanie
dokumentów aplikacyjnych na adres:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
 ul. Dębinki 4 
80 -211 GDAŃSK

lub przesłanie wersji elektronicznej na adres: email: iwona.koniszewska@sanepid.gov.pl

z dopiskiem oferta pracy na stanowisko Stażysta / Młodszy asystent

Dokumenty można składać do dnia  17.10.2022r.

Wymagane dokumenty:

 1. podpisany list motywacyjny i CV,
 2. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku należy składane dokumenty uzupełnić o podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Wojewódzką Stację sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku przez okres najbliższych 6 miesięcy.”

W przypadku,  gdy z własnej woli, w składanych dokumentach przekazuje Pani/Pan szczególnej kategorii dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) należy dokumenty te uzupełnić o podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach.”

Materiały

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy
klauzula​_informacyjna​_RODO​_dla​_kandydatów​_do​_pracy.pdf 0.15MB
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie
Kwestionariusz​_dla​_osoby​_ubiegającej​_sie​_o​_zatrudnienie.pdf 0.43MB
Młodszy asystent

23.08.2022

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko: Młodszy asystent

Oferta dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, początkowo w ramach umowy na okres próbny.

Zatrudnienie planowane jest od 01.10.2022r.

Wymogi kwalifikacyjne:

 1. ukończone studia II stopnia – konieczny dyplom magistra – na kierunku chemicznym,      biotechnologicznym, ochrona środowiska lub innym pokrewnym,
 2. czynne prawo jazdy kat. B,
 3. obsługa pakietu MS Office,
 4. podstawowa znajomość języka angielskiego,
 5. brak przeciwwskazań zdrowotnych do noszenia sprzętu pomiarowego o wadze do 10 kg,
 6. dyspozycyjność (w związku z wyjazdami w odległe miejsca województwa pomorskiego),
 7. mile widziane potwierdzenie odbycia szkolenia z zakresu normy 17025,
 8. mile widziany certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Badawczym.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
 ul. Dębinki 4 
80 -211 GDAŃSK

lub przesłanie wersji elektronicznej na adres: email: Anna.Dors@sanepid.gov.pl,
tel. 58 77-63-381, z dopiskiem oferta pracy na stanowisko Młodszy asystent

Dokumenty można składać do dnia  23.09.2022r.

Wymagane dokumenty:

 1. podpisany list motywacyjny i CV,
 2. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku należy składane dokumenty uzupełnić o podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Wojewódzką Stację sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku przez okres najbliższych 6 miesięcy.”

W przypadku,  gdy z własnej woli, w składanych dokumentach przekazuje Pani/Pan szczególnej kategorii dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) należy dokumenty te uzupełnić o podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach.”

Materiały

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy
klauzula​_informacyjna​_RODO​_dla​_kandydatów​_do​_pracy.pdf 0.15MB
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie
Kwestionariusz​_dla​_osoby​_ubiegającej​_sie​_o​_zatrudnienie.pdf 0.43MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.08.2022 10:54 Marek Trychończuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Koniszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Młodszy asystent 2.0 29.08.2022 07:59 Marek Trychończuk
Młodszy asystent 1.0 23.08.2022 10:54 Marek Trychończuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Młodszy asystent

20.07.2022

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko: Młodszy asystent

Oferta dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, początkowo w ramach umowy na okres próbny.

Zatrudnienie planowane jest od 01.09.2022r.

Wymogi kwalifikacyjne:

 1. wykształcenie: wyższe ( biologiczne, biotechnologiczne, farmaceutyczne, chemiczne lub pokrewne

Dodatkowe oczekiwania:

 1. umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i komputerowego;
 2. znajomość podstawowych technik laboratoryjnych;
 3. mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu pożywek mikrobiologicznych;
 4. stosowanie procedur i instrukcji obowiązujących w laboratorium;
 5. nadzór nad powierzonym sprzętem laboratoryjnym.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia prosimy o przesłanie
dokumentów aplikacyjnych na adres:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
ul. Dębinki 4 
80 -211 GDAŃSK

lub przesłanie wersji elektronicznej na adres: email: iwona.koniszewska@sanepid.gov.pl z dopiskiem oferta pracy na stanowisko Młodszy asystent

Dokumenty można składać do dnia  31.07.2022r.

Wymagane dokumenty:

 1. podpisany list motywacyjny i CV,
 2. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku należy składane dokumenty uzupełnić o podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Wojewódzką Stację sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku przez okres najbliższych 6 miesięcy.”

W przypadku,  gdy z własnej woli, w składanych dokumentach przekazuje Pani/Pan szczególnej kategorii dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) należy dokumenty te uzupełnić o podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach.”

Materiały

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy
klauzula​_informacyjna​_RODO​_dla​_kandydatów​_do​_pracy.pdf 0.15MB
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie
Kwestionariusz​_dla​_osoby​_ubiegającej​_sie​_o​_zatrudnienie.pdf 0.43MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.07.2022 14:55 Marek Trychończuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Koniszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Młodszy asystent 7.0 29.08.2022 08:00 Marek Trychończuk
Młodszy asystent 6.0 23.08.2022 10:44 Marek Trychończuk
Młodszy asystent 5.0 23.08.2022 10:39 Marek Trychończuk
Młodszy asystent 4.0 20.07.2022 15:10 Marek Trychończuk
Młodszy asystent 3.0 20.07.2022 14:57 Marek Trychończuk
Młodszy asystent 2.0 20.07.2022 14:56 Marek Trychończuk
Młodszy asystent 1.0 20.07.2022 14:55 Marek Trychończuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Dozorca

28.06.2022

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko: Dozorcy

Oferta dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, początkowo w ramach umowy na okres próbny.

Zatrudnienie planowane jest od 01.08.2022r.

Wymogi kwalifikacyjne:

 1. wykształcenie: zawodowe - min. 3 lata pracy
 2. dyspozycyjność dzienna i nocna we wszystkie dni tygodnia
 3. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Podstawowe obowiązki:

 1. ochrona obiektów, obszarów, urządzeń i mienia powierzonego do ochrony,
 2. pełnienie dyżurnej służby w systemie zmianowym zgodnie z harmonogramem dyżurów,
 3. sumienne wykonywanie czynności służbowych wynikających z zajmowanego stanowiska,
 4. realizacja zadań wynikających z poleceń przełożonego, wytycznych oraz planów Oddziału Administracyjno -Technicznego,
 5. przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
 ul. Dębinki 4 
80 -211 GDAŃSK

lub przesłanie wersji elektronicznej na adres: email: iwona.koniszewska@sanepid.gov.pl z dopiskiem oferta pracy na stanowisko dozorca

Dokumenty można składać do dnia 15.07.2022r.

Wymagane dokumenty:

 1. podpisany list motywacyjny i CV,
 2. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku należy składane dokumenty uzupełnić o podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Wojewódzką Stację sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku przez okres najbliższych 6 miesięcy.”

W przypadku,  gdy z własnej woli, w składanych dokumentach przekazuje Pani/Pan szczególnej kategorii dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) należy dokumenty te uzupełnić o podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach.”

Materiały

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy
Klauzula​_informacyjna​_RODO​_dla​_kandydatów​_do​_pracy.pdf 0.15MB
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie
Kwestionariusz​_dla​_osoby​_ubiegającej​_sie​_o​_zatrudnienie.pdf 0.43MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.06.2022 15:25 Marek Trychończuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Iwona Koniszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dozorca 1.0 28.06.2022 15:25 Marek Trychończuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Sekretarka

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko: Sekretarka

Oferta dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, początkowo w ramach umowy na okres próbny.

Zatrudnienie planowane jest od 01.07.2022r.

Wymogi kwalifikacyjne:

 1. wykształcenie: średnie - min. 2 lata pracy w sekretariacie

Dodatkowe oczekiwania:

 1. bardzo dobra obsługa komputera (pakiet MS Office),
 2. umiejętność pisania i redagowania oficjalnych dokumentów,
 3. umiejętności interpersonalne: asertywność, konstruktywny styl prowadzenia rozmowy, umiejętność komunikowania problemów, dystans do siebie i efektów swojej pracy,
 4. etyka zawodowa i kultura osobista: takt, estetyka i staranność posługiwania się językiem polskim,
 5. organizacja pracy: samodzielność ale i umiejętność proszenia o wsparcie, systematyczność, konsekwencja w prowadzeniu spraw od początku do końca, wielozadaniowość.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

ul. Dębinki 4
80 -211 GDAŃSK

lub przesłanie wersji elektronicznej na adres: email: iwona.koniszewska@sanepid.gov.pl z dopiskiem oferta pracy na stanowisko sekretarka

Dokumenty można składać do dnia 20.06.2022r.

Wymagane dokumenty:

 1. podpisany list motywacyjny i CV,
 2. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku należy składane dokumenty uzupełnić o podpisane oświadczenie: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich ir kolejnych naborach prowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Gdańsku przez okres najbliższych 6 miesięcy. ”

W przypadku, gdy z własnej woli, w składanych dokumentach przekazuje Pani/Pan szczególnej kategorii dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) należy dokumenty te uzupełnić o podpisane oświadczenie: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach. ”

Materiały

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie
Kwestionariusz​_dla​_osoby​_ubiegającej​_sie​_o​_zatrudnienie.pdf 0.43MB
Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy
Klauzula​_informacyjna​_RODO​_dla​_kandydatów​_do​_pracy.pdf 0.15MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.05.2022 14:38 Marek Trychończuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Trychończuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sekretarka 2.0 28.06.2022 15:18 Marek Trychończuk
Sekretarka 1.0 31.05.2022 14:38 Marek Trychończuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Stażysta / Młodszy Asystent w Dziale Nadzoru Sanitarnego

03.03.2022

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku zamierza zatrudnić pracownicę/pracownika na stanowisku stażysta/młodszy asystent.

Oferta dotyczy zatrudnienia w Oddziale Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Dziale Nadzoru Sanitarnego w pełnym wymiarze czasu pracy, początkowo w ramach umowy o pracę zawartej na okres próbny od 01.06.2022 r.

Wymogi kwalifikacyjne:

 1. Wykształcenie wyższe zawodowe (na kierunku- inż. środowiska w specjalności inż. sanitarny, architektura i urbanistyka, budownictwo, ochrona środowiska lub pokrewne )  

Dodatkowe oczekiwania:

 1. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa mających zastosowanie w sprawowaniu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego m.in.  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 2.  Uzgadnianie dokumentacji projektowej, udział w kontrolach realizowanych obiektów i przekazywaniu do użytku inwestycji.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych  na adres:             

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku ul. Dębinki 4 80 -211 GDAŃSK

przesłanie wersji elektronicznej na adres: poczta@wsse.gda.pl  lub złożenie w  Punkcie Kancelaryjnym WSSE w Gdańsku  z dopiskiem:

oferta pracy na stanowisko stażysta/ młodszy asystent w OZNS

Wymagane dokumenty:

 1. podpisany list motywacyjny,
 2. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  o zatrudnienie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku należy składane dokumenty uzupełnić o podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Wojewódzką Stację sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku przez okres najbliższych 6 miesięcy.”

W przypadku,  gdy z własnej woli, w składanych dokumentach przekazuje Pani/Pan szczególnej kategorii dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) należy dokumenty te uzupełnić o podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach.”

Materiały

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie
Kwestionariusz​_dla​_osoby​_ubiegającej​_sie​_o​_zatrudnienie.pdf 0.43MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.11.2021 13:00 Marek Trychończuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Trychończuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Stażysta / Młodszy Asystent w Dziale Nadzoru Sanitarnego 6.0 19.05.2022 13:03 Marek Trychończuk
Stażysta / Młodszy Asystent w Dziale Nadzoru Sanitarnego 5.0 19.05.2022 09:20 Marek Trychończuk
Stażysta / Młodszy Asystent w Dziale Nadzoru Sanitarnego 4.0 03.03.2022 13:42 Marek Trychończuk
Stażysta / Młodszy Asystent w Dziale Nadzoru Sanitarnego 3.0 20.12.2021 11:37 Marek Trychończuk
stażysta / młodszy asystent w Dziale Nadzoru Sanitarnego 2.0 20.12.2021 11:37 Marek Trychończuk
stażysta / młodszy asystent w Dziale Nadzoru Sanitarnego 1.0 05.11.2021 13:00 Marek Trychończuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}