W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kontakt

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
90-046 Łódź, ul. Wodna 40

sekretariat.wsse.lodz@sanepid.gov.pl

42 253 62 00

Telefon alarmowy: 697 992 297


Godziny pracy

  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.05
  • Sekretariat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.05
  • W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi lub Zastępcy we wtorki w godzinach 15.00–16.00
  • Kasa WSSE w Łodzi czynna w godz. 8.00–10.00

Numer konta: NBP OO/Łódź 45 1010 1371 0083 3822 3100 0000


Rzecznik prasowy

Zbigniew Solarz

Adres e-mail: rzecznik.wsse.lodz@sanepid.gov.pl


Dane osobowe

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi może przetwarzać dane osobowe w związku z korzystaniem z elektronicznego systemu wymiany informacji IMI w celu komunikacji oraz współpracy pomiędzy administracjami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie prawodawstwa rynku wewnętrznego dotyczącego zawodów regulowanych i usług.

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi przetwarza dane osobowe w związku z realizacją swoich zadań statutowych oraz w związku ze świadczonymi usługami.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w WSSE w Łodzi: Arkadiusz Darmach, iod.wsse.lodz@sanepid.gov.pl


Informacja dla osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się

Materiały

Klauzula informacyjna dla strony umowy/reprezentanta i osoby wskazanej do kontaktu
Klauzula​_dla​_stron​_umowy​_i​_osób​_wskazanych​_do​_kontaktu.pdf 0.13MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z danymi osobowymi przetwarzanymi w rejestrach epidemiologicznych prowadzonych przez Oddział Nadzoru Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
klauzula​_ns​_e​_2022.pdf 0.12MB
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Archiwum Zakładowego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
klauzula​_archiwum​_2022.pdf 0.10MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pracowników, których dane osobowe są archiwizowane w związku z zakończeniem stosunku pracy
Klauzula​_ustanie​_stosunku​_pracy​_2022.pdf 0.10MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. udzielania zamówień publicznych
klauzula​_zamowienia​_publiczne​_2022.pdf 0.07MB
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji e-mail
klauzula​_korespondencja​_2022.pdf 0.10MB
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
Klauzula​_monitoring​_2022.pdf 0.14MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi profilu na portalu Facebook
Klauzula​_Facebook​_2022.pdf 0.13MB
Klauzula informacyjna – dotyczy tylko inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Klauzula​_informacyjna​_–​_dotyczy​_tylko​_inwestycji​_z​_Programu​_Operacyjnego​_Infrastruktura​_i​_Środowisko.pdf 0.16MB
{"register":{"columns":[]}}