W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kontakt

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
90-046 Łódź, ul. Wodna 40

sekretariat@pis.lodz.pl

42 253 62 00

Telefon alarmowy: 697 992 297


Godziny pracy

  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.05
  • Sekretariat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.05
  • W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi lub Zastępcy we wtorki w godzinach 15.00–16.00
  • Kasa WSSE w Łodzi czynna w godz. 8.00–13.00

Numer konta: NBP OO/Łódź 45 1010 1371 0083 3822 3100 0000


Rzecznik prasowy

Zbigniew Solarz

e-mail: rzecznik@pis.lodz.pl


Dane osobowe

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi może przetwarzać dane osobowe w związku z korzystaniem z elektronicznego systemu wymiany informacji IMI w celu komunikacji oraz współpracy pomiędzy administracjami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie prawodawstwa rynku wewnętrznego dotyczącego zawodów regulowanych i usług.

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi przetwarza dane osobowe w związku z realizacją swoich zadań statutowych oraz w związku ze świadczonymi usługami.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w WSSE w Łodzi: Arkadiusz Darmach, iod@pis.lodz.pl


Informacja dla osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się

Materiały

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z danymi osobowymi przetwarzanymi w rejestrach epidemiologicznych prowadzonych przez Oddział Nadzoru Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
klauzula​_ns​_e​_2020.pdf 0.42MB
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Archiwum Zakładowego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
klauzula​_archiwum​_2020.pdf 0.41MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pracowników, których dane osobowe są archiwizowane w związku z zakończeniem stosunku pracy
Klauzula​_ustanie​_stosunku​_pracy.pdf 0.19MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. udzielania zamówień publicznych
klauzula​_zamowienia​_publiczne.pdf 0.11MB
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji e-mail
klauzula​_korespondencja​_2020.pdf 0.40MB
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
Klauzula​_monitoring.pdf 0.14MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi profilu na portalu Facebook
Klauzula​_Facebook.pdf 0.14MB
{"register":{"columns":[]}}