W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Arabia Saudyjska

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże:

 • na pogranicze saudyjsko-jemeńskie (Prowincje Dżizan, Nadżran, Asir) z uwagi na trwający w Jemenie konflikt zbrojny;
 • w rejony przygraniczne z Irakiem (Północna Prowincja Graniczna).

Na pozostałym terytorium Arabii Saudyjskiej zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza przebywając w Prowincji Wschodniej.

W ostatnich latach w Arabii Saudyjskiej dochodziło do ataków z użyciem rakiet lub dronów. Ataki wymierzone były m.in. w stolicę państwa – Rijad oraz inne duże ośrodki miejskie. Ostrożność należy zachować w szczególności w miejscach mogących być celem ataku (np. instalacje naftowe, obiekty wojskowe, budynki rządowe i użyteczności publicznej). Z uwagi na ostatnie wydarzenia regionalne należy liczyć się z możliwością nagłego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa.

Niezależnie od powyższego z zalecamy unikanie samotnych podróży do niezamieszkanych górzystych i pustynnych obszarów kraju.

MSZ apeluje jednocześnie o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

 • Paszport TAK
 • Paszport tymczasowy TAK, przy wyjeździe
 • Dowód osobisty NIE

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

6 miesięcy

Czy trzeba wyrobić wizę?

Obywatele RP są zobowiązani do uzyskania wizy uprawniającej do wjazdu i pobytu. Wizy turystyczne można uzyskać online poprzez witrynę: https://visa.mofa.gov.sa/. W przypadku przyjazdu w celu innym niż turystyczny zalecamy bezpośredni kontakt z Ambasadą Arabii Saudyjskiej w Warszawie. 

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Planując podróż do Arabii Saudyjskiej, należy uwzględnić, iż pieczątka izraelska w paszporcie może uniemożliwić uzyskanie wizy bądź przekroczenie granicy. Trzeba też pamiętać, że Saudyjczycy, określając ważność wizy, posługują się kalendarzem muzułmańskim (hidżra), zgodnie z którym rok kalendarzowy liczy 354 dni, a więc jest o 11 dni krótszy od roku liczonego według kalendarza gregoriańskiego. Wiza miesięczna jest zatem ważna odpowiednio 29 lub 30 dni, a jej bieg rozpoczyna się w dniu przekroczenia granicy.

W Królestwie Arabii Saudyjskiej obowiązuje zakaz wwozu i posiadania narkotyków, alkoholu, mięsa wieprzowego i dewocjonaliów związanych z religiami innymi niż islam. Posiadane ww. przedmiotów może skutkować poważnymi problemami podczas przekraczania granicy oraz konsekwencjami prawnymi. Zgodnie z prawem Królestwa Arabii Saudyjskiej za posiadanie lub handel narkotykami przewidziana jest kara śmierci.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

Tak. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców niepełnoletniego wraz z kopiami ich dokumentów tożsamości.

 

WAŻNE!

Wszyscy podróżujący tranzytem przez Królestwo Arabii Saudyjskiej (zmiana linii lotniczej, zmiana terminala na międzynarodowych lotniskach) są zobowiązani do posiadania wizy wjazdowej.

Pamiętaj, że procedury uzyskania wizy wjazdowej na lotnisku, wydłużony czas kontroli paszportowej (kolejki) oraz odbioru bagażu mogą skutkować Twoim spóźnieniem na kolejny lot. Każdy podróżujący ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie odpowiedniego czasu na własny tranzyt oraz wymagane dokumenty podróży.

Linia lotnicza może również odmówić wejścia na pokład osobie nie posiadającej wizy do kraju docelowego.

 

Zasady pobytu

Pobyt turystyczny lub krótkookresowy: brak dodatkowych wymogów pobytowych.

Pobyt długookresowy: Osoby przyjeżdżające do Arabii na dłuższy pobyt np. w celu wykonywania pracy powinny ustalić z pracodawca zasady planowanego pobytu (na wizie pracowniczej lub na karcie pobytu). W przypadku karty pobytu (tzw. iqama), pracownik musi posiadać saudyjskiego sponsora pobytu, który nadzoruje procedury związane z legalizacją pobytu. Sponsorem może być osoba indywidualna, kontrahent lub lokalny pracodawca.

Osoba posiadająca kartę pobytu (iqama), uzyskująca tym samym status rezydenta, zobowiązana jest do każdorazowego uzyskiwania pozwoleń na wjazd i wyjazd z Arabii Saudyjskiej (tzw. Exit Re-Entry Visa). W przypadku planowanego ostatecznego zakończenia pobytu w Arabii wymagane jest uzyskanie specjalnej wizy wyjazdowej (tzw. Final Exit Visa). Osobą prawnie upoważnioną do wnioskowania o wizy wyjazdowe dla pracownika jest wyłącznie sponsor.

Nie ma obowiązku meldunkowego.

Zdrowie

Poważne zabiegi medyczne i hospitalizacja są kosztowne. Realizacja usługi medycznej warunkowana jest albo posiadaniem ubezpieczenia albo wniesieniem opłaty w gotówce. Zaleca się zatem wykupienie ważnej polisy ubezpieczeniowej. Apteki są dobrze zaopatrzone w lekarstwa.

Arabia Saudyjska dopuszcza wwóz leków w ilości wystarczającej do kuracji trwającej tyle dni ile zaplanowany pobyt w Arabii Saudyjskiej, nie więcej jednak niż na 30 dni leczenia.

Zabroniony jest wwóz, nawet do użytku osobistego:

 • preparatów o niepotwierdzonym medycznie działaniu
 • preparatów związanych z wydolnością seksualną („product that carry sexual allegations”)
 • preparatów wytworzonych z ludzkiej krwi lub plazmy
 • szczepionek
 • leków, których podanie wymaga nadzoru learskiego („to be used under medical supervision”)
 • mieszanek ziołowych o nieznanym pochodzeniu lub składzie.

Tematyka wwozu leków znajduje się w gestii Saudi Food And Drug Authority (SFDA). Strona w j. angielskim: https://www.sfda.gov.sa/en/

Broszura w j. angielskim, dotycząca regulacji w sprawie wwozu leków do użytku osobistego dostępna jest pod linkiem: : https://www.sfda.gov.sa/en/regulations?tags=2&keys=&regulation_type=All&date%5Bmin%5D=&date%5Bmax%5D=&page=3

Plik pdf zatytułowany jest: Conditions and Requirements for the Clearance or Exportation of Individuals for Personal Use

Przed podróżą prosimy zapoznać się z komunikatem Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego sprawie przywozu lub wywozu środków odurzających i substancji psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia medycznego w przypadku przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/gif/przewoz-srodkow-odurzajacych-i-substancji-psychotropowych-jakie-sa-niezbedne-do-leczenia-medycznego-w-przypadku-przekraczania-granic-rzeczypospolitej-polskiej

Podróżowanie po kraju

Przed decyzją o podróży, zapoznaj się z działem „bezpieczeństwo”.

 

Informacje dla kierowców

Władze saudyjskie honorują międzynarodowe prawa jazdy. Na ich podstawie oraz ważnej wizie można wypożyczyć samochód (niezbędna kopia paszportu). Przy dłuższym pobycie wymagane jest wyrobienie miejscowego prawa jazdy (niezbędne w tym celu jest międzynarodowe lub krajowe prawo jazdy wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język arabski, badanie wzroku oraz grupy krwi, a następnie zdanie testu).

Od 2018 roku również kobiety mogą prowadzić samochód oraz wnioskować o saudyjskie prawo jazdy.

Arabia Saudyjska ma dobrze rozwiniętą sieć nowoczesnych dróg, zwłaszcza między głównymi ośrodkami miejskimi. Oznakowanie jest dobre, choć napisy nie zawsze są w języku angielskim. Wewnętrzny transport autobusowy (między głównymi miastami) i kolejowy (dwie linie: Rijad – Hofuf – Dammam oraz Rijad – Hail – Al-Dżawf) jest słabo rozwinięty, natomiast lotniczy - stosunkowo dobrze. Saudyjskie linie lotnicze Saudia zaliczają się do najbezpieczniejszych przewoźników na świecie (poza Rijadem duże lotniska międzynarodowe znajdują się w Dżuddzie i Dammamie, a krajowe m.in. w Abha, Taifie i Tabuku). Komunikacja miejska funkcjonuje w bardzo ograniczonym zakresie, natomiast powszechnie dostępne są taksówki.

Baza hotelowa oraz służba zdrowia są dobrze rozwinięte i nowoczesne, zwłaszcza w dużych miastach.

Cło

Przepisy celne są bardzo restrykcyjne. Ściśle egzekwowany jest zakaz wwozu broni i narkotyków oraz przedmiotów, które mogłoby zostać uznane za sprzeczne z zasadami islamu. Zakaz obejmuje publikacje i dewocjonalia inne niż islamskie, wieprzowinę i jej przetwory, alkohol oraz pornografię. Artykuły te są konfiskowane, a podróżny może zostać ukarany grzywną. Muszą się z tym liczyć także członkowie delegacji oficjalnych i dyplomaci. Kontrola celna we wszystkich punktach granicznych jest z reguły bardzo skrupulatna, prześwietlany jest również bagaż podręczny. Ograniczenia wwozu i wywozu gotówki wynosi 60 tysięcy SAR.

Przepisy prawne

Kary za wykroczenia i przestępstwa są z reguły wyższe i bardziej dotkliwe niż w Europie. Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karami cielesnymi, pozbawienia wolności oraz karą śmierci.

Obyczaje

Życie codzienne w Arabii Saudyjskiej jest zdominowane przez islam, a prawo muzułmańskie (szariat) jest podstawą ustroju prawnego. Obowiązuje zakaz publicznego praktykowania innych religii. Brak obiektów kultu religijnego, wyznań i religii innych niż islam. Innowiercom zasadniczo nie wolno wchodzić do meczetów.

Nie wolno fotografować saudyjskich kobiet. Zakaz fotografowania dotyczy obiektów o znaczeniu strategicznym, wojskowym, budynków instytucji państwowych i ambasad.

Nieprzestrzeganie konserwatywnych zwyczajów i norm życia społecznego może prowadzić do konfliktów.

W 2019 zniesiono obowiązek noszenia tradycyjnego okrycia wierzchniego przez kobiety (abaja). Wymagany jest strój zakrywający ciało (powyższe dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn). W 2019 r. formalnie zniesiono obowiązujący podział na oddzielne sekcje dla mężczyzn oraz rodzin i kobiet.

W okresie muzułmańskiego miesiąca postu (Ramadan) od wschodu do zachodu słońca obowiązuje powszechny zakaz jedzenia, picia napojów oraz palenia tytoniu w miejscach publicznych.

Przydatne informacje

Walutę można wymienić w bankach, kantorach i renomowanych hotelach na podstawie paszportu lub karty pobytu.

W powszechnym użyciu są karty kredytowe i płatnicze dużych sieci (MasterCard, VISA, American Express).

Dniami wolnymi od pracy w Arabii Saudyjskiej są piątek i sobota. Urzędy są czynne od niedzieli do czwartku, z uwzględnieniem półgodzinnych przerw na modlitwy.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}