W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Jemen

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Republiką Jemeńską zostały nawiązane 21 grudnia 1957 r.

Współpraca polityczna

 

Rys historyczny

 

Nawiązanie pierwszych oficjalnych relacji politycznych z Jemenem w XX wieku nastąpiło w czasach jednoczesnego funkcjonowania dwóch oddzielnych państw: Jemenu Północnego oraz Południowego. Oficjalne nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Jemenem Północnym (Królestwo Jemenu) nastąpiło w efekcie wspólnego oświadczenia przedstawicieli obu państw 21.12.1957 r. w Warszawie. Oświadczenie podpisali z ramienia: PRL (zastępca przewodniczącego Rady Państwa – Oskar Lange) i Królestwa Jemenu (następca tronu, wicepremier – Mohammed el Badr podczas wizyty delegacji jemeńskiej w Polsce.


Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Jemenem Południowym nastąpiło w efekcie ogłoszenia wspólnego komunikatu w stolicach obu państw w dniu 26.04.1970 r.

 

Współpraca polityczna w okresie III RP 

 

W 1990 roku otwarto Ambasadę RP w Sanie, która funkcjonowała do 2008 roku. 

 

W chwili obecnej trwający konflikt jemeński w praktyce uniemożliwia szersze kontakty polityczne i gospodarcze. Dla celów bieżącej korespondencji dyplomatycznej oraz w kwestiach dot. wiz Ambasada RP w Rijadzie utrzymuje roboczy kontakt z placówką Jemenu w Rijadzie i Warszawie. Dodatkowo rząd Jemenu utrzymuje na polskich uczelniach stypendia dla kilkunastu osób. Placówka wysyłała w 2018 r. pomoc materialną na rzecz obywateli RP mieszkających w Jemenie.

 

Współpraca ekonomiczna

W dniu 21 kwietnia 1999 r. została podpisana Umowa między Rządem RP a Rządem Jemenu o udzieleniu kredytu (weszła w życie 30.06.1999 r.). Kwota kredytu została wykorzystana na sfinansowanie kontraktów realizowanych w Jemenie przez polskie przedsiębiorstwa co zwiększyło wymianę handlową przez kilka następnych lat. Kontrakty zostały zawarte bezpośrednio z Ministerstwem Obrony Narodowej Jemenu. Według opinii strony jemeńskiej, sprzed wybuchu wojny domowej, priorytetowe znaczenie w ew. dalszej współpracy kredytowej pomiędzy Polską a Jemenem mogłyby mieć projekty z zakresu infrastruktury oraz ochrony wybrzeża.

 

Z dniem 31.08. 2008 r. została zlikwidowana Ambasada RP w Sanie. Od dnia 1.09.2008 r. Jemen znalazł się w kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Rijadzie.

 

W 2015 roku wybuchła wojna domowa która do chwili obecnej uniemożliwia dalsze rozwijanie współpracy ekonomicznej.

{"register":{"columns":[]}}