W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Oman

Bezpieczeństwo

Zakazane jest wykonywanie zdjęć obiektów wojskowych, rządowych i strategicznych oraz na obszarach zastrzeżonych.

W Omanie nie występuje większe zagrożenie przestępczością pospolitą.

Oman leży w strefie zagrożonej cyklonami tropikalnymi. Informacje i porady jak zachować się w razie kryzysu są dostępne są dostępne na poniższej stronie.

W związku z brakiem polskiej placówki, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

1) Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport: TAK
  • Paszport tymczasowy: TAK, przy wyjeździe.
  • Dowód osobisty: NIE

2) Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Przy wizie jednokrotnej paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy licząc od daty uzyskania wizy.

Przy wizie wielokrotnej paszport musi być ważny minimum 1 rok licząc od daty uzyskania wizy.

3) Czy trzeba wyrobić wizę?

Obywatele polscy podlegają obowiązkowi wizowemu.

Wyjątek: obywatele polscy, którzy chcą odwiedzić Oman w celu turystycznym, na okres nie przekraczający 14 dni, są zwolnieni z obowiązku wizowego. Oznacza to brak konieczności wnioskowania o wizę w Ambasadzie Sułtanatu Omanu w Berlinie, która jest kompetentna w sprawach dotyczących Polski, czy przez Internet.

Zaleca się, by turyści po przylocie byli gotowi okazać:

  • potwierdzenie rezerwacji hotelu;
  • dowód ubezpieczenia zdrowotnego;
  • bilet powrotny.

Wizy można również wyrobić w Ambasadzie Omanu w Berlinie (państwem akredytacji jest również Rzeczypospolita Polska).

Ponadto, wizy turystyczne oraz biznesowe można uzyskać online na stronie internetowej:
https://www.rop.gov.om/english/visaservices_mainpage.html

4) Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

W Omanie obowiązuje zakaz wwozu i posiadania: narkotyków, pornografii, mięsa wieprzowego, dronów (potrzebna jest wcześniejsza zgoda miejscowych władz) i e-papierosów. Posiadane ww. przedmiotów może skutkować poważnymi problemami podczas przekraczania granicy oraz konsekwencjami prawnymi. Zgodnie z prawem Omanu za posiadanie lub handel narkotykami przewidziana jest kara więzienia.

5) Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Tak. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców niepełnoletniego wraz z kopiami ich dokumentów tożsamości.

6) Zasady pobytu

Dozwolony jest pobyt 14-dniowy na podstawie wizy „on arrival”.

Wizy jednokrotne uprawniają do jednomiesięcznego pobytu licząc od daty wjazdu. Można przedłużyć jednokrotnie pobyt o kolejne 30 dni na miejscowej policji.

Jednoroczne wizy wielokrotne uprawniają do wielu 3-tygodniowych pobytów (między wyjazdem, a kolejnym wjazdem musi upłynąć okres 3 tygodni).

Pobyt długookresowy: Osoby przyjeżdżające do Omanu na dłuższy pobyt np. w celu wykonywania pracy powinny ustalić z pracodawca zasady planowanego pobytu (na wizie pracowniczej lub na karcie pobytu). W przypadku karty pobytu (tzw. residence card), pracownik musi posiadać omańskiego sponsora pobytu, który nadzoruje procedury związane z jego legalizacją. Sponsorem może być osoba indywidualna, kontrahent lub lokalny pracodawca.

W przypadku przekroczenia legalnego okresu pobytu posiadacz wizy podlega karze finansowej.

Ubezpieczenie

Polisy niektórych polskich ubezpieczycieli mogą nie być uznawane. W przypadkach poważnych schorzeń, wypadków drogowych lub losowych wydawane są stosowne zaświadczenia, na których podstawie podróżni mogą dochodzić swych roszczeń po powrocie do kraju. Zaleca się wykupienie kompleksowej polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty leczenia, hospitalizacji i transportu medycznego, leczenia COVID- 19.

Zdrowie

Nie wymaga się szczepień ochronnych. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej. Koszt jednorazowej wizyty w państwowej placówce medycznej wynosi ok. 40  50 USD i nie obejmuje opłat za zabiegi i kuracje. Podstawowe lekarstwa są powszechnie dostępne bez recepty.

Podróżowanie po kraju

Cudzoziemcy mogą się poruszać po kraju bez ograniczeń z wyjątkiem stref wojskowych, rejonów wydobycia ropy naftowej i gazu oraz wydobycia rud, a także zakładów energetycznych i przepompowni wody.

Akceptowane jest międzynarodowe prawo jazdy wydane w Polsce. Cudzoziemcy przebywający na podstawie wiz pobytowych, legitymujący się krajowym lub międzynarodowym prawem jazdy, mogą otrzymać miejscowe bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu.

Przepisy prawne

Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karą grzywny i pozbawienia wolności.

Obyczaje

Ze względu na muzułmańskie normy religijne i obyczajowe zaleca się przestrzeganie odpowiednich form ubioru w miejscach publicznych. Dotyczy to zwłaszcza kobiet (nie należy pokazywać się w strojach z odkrytymi ramionami, w szortach, w zbyt krótkiej sukience czy spódnicy ani z dużym dekoltem). Obecnie za nieodpowiedni ubiór w miejscach publicznych takich jak urzędy, komisariaty policji, sklepy grozi grzywna w wysokości 300 OMR.

Przydatne informacje

Omańskie banki akceptują karty kredytowe i płatnicze dużych sieci, takich jak MasterCard, VISA, American Express. Założenie rachunku bankowego wymaga posiadania wizy uprawniającej do dłuższego pobytu.

Oman jest otwarty na ruch turystyczny, zarówno zbiorowy, jak i indywidualny. Procedura meldunkowa nie obowiązuje cudzoziemców podróżujących w celach turystycznych lub z zamiarem odwiedzenia bliskich krewnych.

W okresie dorocznego miesięcznego postu (ramadanu) od wschodu do zachodu słońca w miejscach publicznych należy powstrzymać się od spożywania jedzenia, picia napojów i palenia tytoniu.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}