W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Belgia

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Królestwem Belgii zostały nawiązane 6 marca 1919 r.

Współpraca polityczna

Rys historyczny

Rząd Belgii 6 marca 1919 r. uznał państwo polskie de iure i nawiązane zostały stosunki dyplomatyczne. Aleksander Riedel był kierownikiem urzędu, który rozpoczął urzędowanie 15 lutego 1919 r. Władysław Sobański był pierwszym posłem i rozpoczął urzędowanie 29 sierpnia 1919 r. 

Po II wojnie światowej rząd Belgii uznał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej w lipcu 1945 r. i zaproponował nawiązanie stosunków dyplomatycznych. 2 października 1945 r. Polska i Belgia nawiązały stosunki dyplomatyczne na szczeblu poselstw. Jednocześnie rząd belgijski powiadomił rząd polski na uchodźstwie w Londynie o cofnięciu dla niego uznania i wypowiedzeniu stosunków dyplomatycznych, zakazując jednocześnie dalszej działalności jego przedstawicielowi w Belgii. Konsulat RP w Brukseli rozpoczął działalność 15.10.1945 r., a Konsulat RP w Antwerpii 17.10.1945 r.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne Polski i Belgii podniesiono do rangi ambasad 9 marca 1957 r. W kwietniu 1957 r. ambasadorem został Aleksander Wolski, następnie funkcję ambasadorów pełnili: Jan Wasilewski (od 1961 r.), Franciszek Modrzewski (od 1968 r.), Stanisław Kociołek (od 1971 r.), Jerzy Feliksiak (od 1978 r.), Janusz Fekecz (od 1980 r.), Stanisław Matosek (od 1984 r.), Tadeusz Olechowski (od 1990 r.), Andrzej Krzeczunowicz (od 1992 r.), Jan Wojciech Piekarski (od 1997 r.), Iwo Byczewski (od 2002 r.), Sławomir Czarlewski (od 2007 r.), Artur Harazim (od 2012 r.) oraz Artur Orzechowski (od 2016 r.). 

Współpraca polityczna w okresie III RP

Stosunki dwustronne rozwijają się dobrze, czego potwierdzeniem była wizyta belgijskiej pary królewskiej w Polsce w dniach 13-15 października 2015 r. Była to druga oficjalna wizyta zagraniczna króla Filipa od wstąpienia na tron. Para królewska spotkała się m.in. z prezydentem RP oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Przy tej okazji miały miejsce również rozmowy ministrów SZ D. Reyndersa i G. Schetyny oraz podpisanie 14 porozumień o partnerstwie i/lub współpracy przez firmy z obu krajów (na łączną kwotę 100 mln euro). Ostatnia oficjalna wizyta prezydenta Polski w Belgii miała miejsce w dniach 13-14.11.2012 r. 27.01.2015 r. para królewska, premier i minister SZ Belgii wzięli udział w obchodach 70-lecia wyzwolenia Auschwitz. 24.01.2018 r. 03.2018 r. wizytę w PL złożył premier BE, C. Michel, który spotkał się z premierem M. Morawieckim. Rozmowy dotyczyły m.in. kwestii dwustronnych, przyszłości UE i polityki wschodniej. W dn. 2.05.2019 r. min. J. Czaputowicz spotkał się z min. D. Reyndersem w PL (min. BE przebywał w PL na zaproszenie min. obrony PL i brał udział w uroczystościach z okazji 3 maja ). 28.01.2019 r. wizytę w BE złożył min. J. Czaputowicz, który był jednym z gości honorowych narady belgijskich ambasadorów. Minister wziął też udział w inauguracji wystawy „Pancerne skrzydła” o żołnierzach dywizji gen. S. Maczka.

Współpraca ekonomiczna

W ostatnich latach nastąpiło wyraźne przyspieszenie napływu kapitału belgijskiego na rynek polski. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 700 firm z udziałem kapitału belgijskiego. Wśród inwestorów belgijskich najwięcej jest firm małych i średnich. Przedsiębiorstwa te inwestują gł. w sektorach: finansowo-ubezpieczeniowym, energetycznym, spożywczym, materiałów budowlanych, maszyn rolniczych i usług komunalnych. W 2018 r. BE była 13. rynkiem eksportowym dla PL na świecie i 9. partnerem pod względem importu. Według danych GUS wartość polskiego eksportu do BE w 2018 r. wyniosła 5,15 mld euro, import z BE 5,6 md euro. Ujemne saldo w wymianie gospodarczej Polski z Belgią utrzymuje się właściwie niezmiennie od lat 90. Charakterystyczną cechą polsko-belgijskiej wymiany handlowej jest jej silna koncentracja na regionie Flandrii. Z Flandrią realizowanych jest około 85% łącznych obrotów między Polską i Belgią, na Walonię przypada 13%, a na Stołeczny Region Brukseli 2%. Ujemne dla Polski saldo handlowe występuje w handlu z Flandrią i Walonią, jedynie w handlu z Regionem Stołecznym Brukseli odnotowujemy nadwyżkę.

Współpraca kulturalna

Współpracę w dziedzinie kultury pomiędzy Polską a Belgią reguluje Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o współpracy kulturalnej i naukowej z 1974 r., która w wyniku zmian ustrojowych zachodzących w Belgii została właściwie zastąpiona przez Umowę o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Flandrii z 6 czerwca 1994 r. oraz Umowę o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z jednej strony a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii i Rządem Walońskim z drugiej strony, z 10 października 1996 r. Ponadto, współpracę kulturalną reguluje Program współpracy na lata 2015-2017 między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Flandrii. Od 2009 roku na terenie Belgii działa Instytut Polski (jako Wydział Kultury Ambasady RP w Brukseli). Głównym celem działalności Instytutu jest promocja polskiej historii, języka i kultury w Belgii, prezentacja aktualnych polskich osiągnięć intelektualnych i artystycznych, a także promowanie wkładu jaki Polska wniosła w kształtowanie się kultury i tożsamości europejskiej. Instytut Polski w Brukseli w swoich działaniach stara się dotrzeć do zróżnicowanej publiczności (flamandzkiej, walońskiej i międzynarodowej), współpracując z lokalnymi instytucjami kultury zarówno w Brukseli, jak i w regionach Walonii i Flandrii, a także z polskimi placówkami dyplomatycznymi w Królestwie Belgii, z przedstawicielami regionów oraz z Polakami aktywnymi na miejscowej scenie kulturalnej.

Linki
Instytut Polski w Brukseli

Współpraca naukowa

Współpraca naukowa z Belgią rozwija się na podstawie międzyrządowej Umowy o Współpracy między Polską i Flandrią z jednej strony oraz między Polską i Walonią/Brukselą z drugiej strony.   Umowy podpisywane są na trzy lata, ostatnia podpisana z Flandrią w lutym 2018 r. na lata: 2018-2020.    

Podstawę prawną do uznawania wykształcenia uzyskanego na uprawnionej uczelni lub w uprawnionej instytucji działającej w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego OECD lub państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (nawet, jeśli nie jest ono wymienione na powyższej liście) stanowią odpowiednie polskie ustawy. Ws. informacji na temat możliwości uznania polskiego dyplomu należy skontaktować się z ośrodkiem ENIC-NARIC w wybranym kraju.

Linki
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Instytucje polskie działające na terenie Belgii

Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej