W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja na temat zasad ubiegania się o wizy przez obywateli Białorusi

14.09.2020

Jeżeli jesteś obywatelem Białorusi przebywającym na Białorusi i z powodu obecnej sytuacji w tym kraju chcesz uzyskać wizę uprawniającą do wjazdu do Polski w celach humanitarnych, postępuj w sposób następujący:

Wiza
  1. Skontaktuj się telefonicznie lub mailowo z jednym z konsulatów polskich na Białorusi:

Konsulat poinstruuje Cię, gdzie możesz złożyć wniosek wizowy. Informację w tej sprawie możesz również otrzymać w jednym z punktów przyjmowania wniosków wizowych: https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/   

 

  1. wniosek wizowy będziesz mógł złożyć bezpośrednio w konsulacie lub w jednym z punktów przyjmowania wniosków wizowych na Białorusi. Wniosek wizowy będziesz mógł złożyć również korespondencyjnie (czyli wysyłając go pocztą na podany Ci adres)

 

  1. ubiegając się o wizę będziesz musiał przedstawić: wypełniony i podpisany wniosek o wizę krajową wraz ze zdjęciem, ważny paszport, który został wydany w ciągu ostatnich 10 lat i posiada dwie wolne strony, a jego okres ważności upływa nie wcześniej niż po 3 miesiącach od upływu okresu ważności wizy, ubezpieczenie medyczne ważne na okres, na jaki chciałbyś uzyskać wizę oraz pisemną deklarację dot. chęci uzyskania wizy do Polski. Składając wniosek zostaniesz poinformowany o tym, kiedy i w jaki sposób będziesz mógł odebrać paszport.

 

  1. po złożeniu wniosku konsulat rozpatrzy go tak szybko jak to tylko możliwe. Jeżeli decyzja konsula będzie pozytywna, otrzymasz wizę krajową w celu humanitarnym ważną maksymalnie do 1 roku.

 

  1. wiza jest całkowicie bezpłatna. Jeżeli będziesz składał wniosek o wizę w punkcie przyjmowania wniosków wizowych poniesiesz opłatę z tytułu usług świadczonych przez punkt,  odpowiadającą kwocie 11 euro.

 

Jeżeli posiadasz dokumenty uprawniające Cię do podjęcia pracy w Polsce lub rozpoczęcia nauki na studiach lub w innych formach kształcenia w Polsce albo jesteś posiadaczem Karty Polaka powinieneś ubiegać się o wydanie wizy w tym celu w oparciu o zwykłą procedurę.