W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Białoruś

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Białorusią zostały nawiązane 2 marca 1992 r.

Współpraca polityczna

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Białorusią zostały nawiązane po uzyskaniu niepodległości przez ten kraj w grudniu 1991 r. Polska była jednym z pierwszych państw, które uznały niepodległość Białorusi. Oba kraje łączy Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 23 czerwca 1992 r. oraz szereg umów dwustronnych.

Współpraca ekonomiczna

W 2018 r. obroty handlowe między Polską a Białorusią osiągnęły 3,5 mld USD. Na Białorusi działa ok. 350 firm z polskim kapitałem. Wsparciem polskiego biznesu na Białorusi oraz rozwojem stosunków gospodarczych między Polską a Białorusią zajmuje się Zagraniczne Biuro  Handlowe w Mińsku.                                                                                  

Współpraca kulturalna

Polsko-białoruska współpraca kulturalna dotyczy wielu dziedzin i rozwija się dynamicznie, co wynika z sąsiedztwa oraz bliskich związków historycznych. Pomiędzy obu krajami istnieje Komisja konsultacyjna ds. wspólnego dziedzictwa historyczno-kulruralnego, której współprzewodniczą wiceministrowie kultury. W Mińsku działa także Instytut Polski w szczególny sposób promujący polską kulturę na Białorusi oraz współpracę środowisk kulturalnych i intelektualnych obu państw.                                                                                                                  

Linki
Instytut Polski w Mińsku

Współpraca naukowa

Współpraca naukowa między Polską a Białorusią opiera się m.in. na Polsko-białoruskiej umowie o współpracy w dziedzinie edukacji z grudnia 2016 r. Ponadto współpracują ze sobą wyższe uczelnie oraz akademie nauk z obu państw. Rośnie liczna studentów białoruskich w Polsce oraz polskich na Białorusi.

Uznawalność kształcenia

Kwestię uznawalaności kształcenia reguluje Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, równoważności stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, podpisana w Warszawie dnia 28 kwietnia 2005 r. (obowiązuje od 12 grudnia 2005 r.).

Instytucje polskie działające na terenie kraju