W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zmiany w organizacji pracy polskich Placówek na Białorusi oraz informacje dla Polaków wracających do kraju tranzytem przez Białoruś

01.06.2020

Informujemy, że do 28 sierpnia 2020 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku, Konsulat Generalny w Brześciu oraz Konsulat Generalny w Grodnie zmieniają zasady przyjęć interesantów w niektórych obszarach pracy urzędu.

Koronawirus
 1. W sprawach obywatelskich, prawnych przyjmujemy wyłącznie w sytuacjach nagłych wymagających interwencji lub pomocy konsula.

  Ze względu na sytuację epidemiologiczną, zwracamy się z prośbą, aby interesanci przychodzili do urzędów konsularnych w maseczkach ochronnych.
   
 2. Zawieszamy przyjmowanie wniosków o wydanie wiz bezpośrednio w urzędach konsularnych. Jednocześnie informujemy, że od 11 maja 2020 r. Centra Wizowe w Mińsku, Brześciu i Grodnie wznawiają, w ograniczonym zakresie, przyjęcia wniosków wizowych. Uprawnionymi do złożenia wniosków wizowych będą wyłącznie następujące kategorie osób:
 • PRACA –  osoby zatrudnione w Polsce, posiadające ważne zezwolenia na pracę, oświadczenia o  powierzeniu pracy lub zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji pracy sezonowej;
 • KIEROWCY – OSOBY ZATRUDNIONE W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM;
 • STUDENCI, UCZNIOWIE POBIERAJĄCY NAUKĘ W POLSCE;
 • KARTA POLAKA – posiadacze Karty Polaka.


W celu umówienia terminu na złożenie wniosku wizowego, prosimy o kontakt z Centrami Wizowymi. Informacje o sposobie rezerwowania terminów oraz dane kontaktowe znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

Osoby planujące wyjazd do Polski w innych celach niż w/w będą przyjmowane w kolejnych etapach wznawiania przyjęć wniosków w Centrach Wizowych. Ze względu na sytuację epidemiologiczną  zalecane jest, aby klienci zgłaszali się do centrów wizowych w obwodzie zgodnym z ich miejscem zamieszkania.
 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące Karty Polaka w Mińskim Okręgu Konsularnym znajdą Państwo w tym miejscu;

Szczegółowe informacje dotyczące Karty Polaka w Brzeskim Okręgu Konsularnym znajdą Państwo w tym miejscu;

W Konsulacie Generalny RP w Grodnie dla osób zarejestrowanych na Kartę Polaka w dniach 17-20 marca br. wyznaczono nowe terminy rozmów w maju. Szczegółowe informacje dotyczące Karty Polaka w Grodzieńskim Okręgu Konsularnym znajdą Państwo w tym miejscu.

  

W Republice Białorusi na przejściach granicznych oraz na lotnisku przeprowadzany jest pomiar temperatury ciała osoby wjeżdżającej na terytorium Białorusi. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała, podróżujący odwożony jest do szpitalu w celu dalszej obserwacji.

W przypadku gdy obywatel polski przyleciał do Mińska i przebywa w ramach ruchu bezwizowego lub przyleciał z Federacji Rosyjskiej i nie może kontynuować podroży do Polski drogą powietrzną ze względu na odwołane loty, istnieje możliwość przekroczenia granicy białorusko – polskiej drogą lądową. Aby być do tego uprawnionym należy udać się do oddziału ds. obywatelstwa i migracji znajdującego się na Lotnisku Narodowym Mińsk lub innego właściwego ze względu na miejsce pobytu i złożyć wniosek o wydanie wizy wyjazdowej (opłata za wydanie wizy wyjazdowej wynosi 2 stawki bazowe tj. 54,00 BYN, opłata za wydanie wizy w dniu złożenia wniosku wynosi 3 stawki bazowe tj. 81,00 BYN). Okres przebywania cudzoziemców posiadających wizy wyjazdowe, którzy nie mogą opuścić terytorium Republiki Białorusi ze względu na odwołane loty lub zamknięte granice lądowe, został wydłużony o 90 dni w stosunku do daty ważności wizy.

Brak wizy wyjazdowej może spowodować nałożenie kary grzywny przez organy białoruskie i wiązać się z problemami przy przekraczaniu granicy białorusko-polskiej drogą lądową.

Od 15.03.2020 r. do Polski można wjechać z Białorusi trzema przejściami drogowymi osobowymi:

Kuźnica Białostocka - Bruzgi (obwód grodzieński) Bobrowniki - Bierestowica (obwód grodzieński) Terespol - Brześć (obwód brzeski). 

 

Numery telefonów konsulów dyżurnych (w sprawach dotyczących pomocy obywatelom RP):

Konsul dyżurny w WK Ambasady RP w Mińsku: + 375 29 670 33 74

Konsul dyżurny w KG RP w Brześciu: +375 29 200 94 00

Konsul dyżurny w KG RP w Grodnie: +375 33 311 77 70