W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o zamówieniu – wielobranżowy nadzór inwestorski

27.01.2021

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa siedziby Ambasady RP w Mińsku przy ul. Starowileński Trakt” (znak: AMB.MIN.741.2.2020).

Ambasada RP w Mińsku

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wszelkimi robotami budowlanymi, pracami projektowymi, usługami i dostawami związanymi z realizacją zadania „Budowa siedziby Ambasady RP w Mińsku przy ul. Starowileński Trakt”. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

a) nadzór budowy i odbiorów wykonanych robót, zmiany w dokumentacji projektowej i STWiORB, odbiory budowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w oparciu o przepisy prawa polskiego i białoruskiego w tym prawa budowlanego (polskiego – wykonanie zadań wynikających z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186) i białoruskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz elektrycznych i elektroenergetycznych;

b) wsparcie Zamawiającego w czasie budowy w sprawach finansowych związanych z przyjętą formą rozliczenia powykonawczego robót z GWR oraz wsparcie bieżące projektu i budowy w negocjacjach z partnerami w Polsce i Białorusi, konsultacjach i opiniowaniu rozwiązań organizacyjnych i technicznych;

c) kontrola BHP budowy;

d) doradztwo logistyczne i odbiorowe przy czynnościach związanych z dostawą materiałów z RP na teren budowy w Republice Białorusi.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w  materiałach  do pobrania. 

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_2021-OJS018-042938-pl.pdf 0.19MB
Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wersja PDF)
Formularz​_Wniosku​_o​_dopuszczenie​_do​_udzialu​_w​_postepowaniu.pdf 0.60MB
Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wersja edytowalna)
Formularz​_Wniosku​_o​_dopuszczenie​_do​_udzialu​_w​_postepowaniu.doc 0.26MB