W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Współpraca ekonomiczna

Polsko-chińskie relacje gospodarcze posiadają wielowymiarowy charakter, ze względu na rosnącą rolę Chin w gospodarce światowej podlegają także dynamicznym zmianom. Poza relacjami handlowymi oraz wymianą inwestycyjną, Polska i Chiny rozwijają kontakty także w szeregu innych dziedzin m.in. finansów, nowych technologii, gospodarki morskiej, polityki klimatycznej czy ochrony środowiska. W ostatnich latach, wraz ze wzrostem udziału Polski w przepływach towarowych i osobowych pomiędzy Chinami i Europą, na znaczeniu zyskuje współpraca w obszarze transportu i logistyki.  Chiny są obecnie największym polskim partnerem handlowym w Azji, Polska zaś największym partnerem handlowym Chin w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Choć Chiny są drugim co do wielkości największym źródłem polskiego importu, to wśród rynków eksportowych dla polskich towarów zajmują jednak znacznie odleglejszą pozycję, co przekłada się na wysoki deficyt w wymianie handlowej. W strukturze towarowej polskiego eksportu do Chin najważniejszą pozycję zajmuje miedź i wyroby z miedzi, wśród innych eksportowanych przez Polskę towarów można wymienić m.in. maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części, a także meble. W przypadku struktury towarowej chińskiego importu do Polski połowa towarów importowanych z Chin do Polski należy do grupy towarów wysoko przetworzonych (m.in. telefony komórkowe, komputery, konsole do gier wideo), istotną pozycję zajmują także odzież i tekstylia oraz zabawki, gry i artykuły sportowe.

Według danych Narodowego Banku Polskiego stan należności z tytułu polskich inwestycji w Chinach na koniec 2018 r. wyniósł 82,4 mln USD. Wśród największych polskich firm działających w Chinach można wymienić firmy: Selena (zakłady produkcyjne produktów chemii budowlanej), Davis International (produkcja materiałów obiciowych do mebli), Aero At sp. z o.o. (produkcja samolotów i części lotniczych), Aiut sp. z. o.o. (produkcja części samochodowych i doradztwo techniczne), Sanok Rubber Company (produkcja uszczelnień dla karoserii samochodowych, okien i szaf sterowniczych), Maflow Poland (produkcja przewodów klimatyzacyjnych i przewodów gumowych). Z kolei stan zobowiązań z tytułu chińskich inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniósł na koniec 2018 roku 297,4 mln USD. Wiele chińskich inwestycji w Polsce jest dokonywanych przez chińskie podmioty zarejestrowane poza Chinami, które nie są ujmowane w oficjalnych polskich statystykach jako inwestycje z Chin. Szacunkowe wyliczenia Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Pekinie wskazują na możliwą wartość łącznych inwestycji oraz aktywów chińskich w Polsce na koniec w 2018 r. na ok. 1 mld USD.

Polsko-chińska współpraca transportowa ma długie tradycje, sięgające powołania w 1951 r. Polsko-Chińskiego Towarzystwa Okrętowego Chipolbrok, pierwszej w historii ChRL spółki joint venture. Funkcjonujące do dziś przedsiębiorstwo, mające siedziby w Gdyni i Szanghaju, z sukcesem świadczy usługi transportu morskiego ładunków wielkogabarytowych. Port w Gdańsku łączą z kolei z największymi chińskimi portami regularne połączenia kontenerowe. Od 2013 r. dynamicznie rozwijają się także towarowe połączenie kolejowe pomiędzy Polską i Chinami. Połączenie z Łodzi do Chengdu, było drugim tego rodzaju połączeniem łączącym Chiny z Europą, a pierwszym mającym regularny charakter. W 2018 r. ok. 90% kontenerów wjeżdżających drogą kolejową do UE przejeżdżało przez położone na granicy polsko-białoruskiej Małaszewicze. Przewoźnicy narodowi z obydwu państw utrzymują połączenia lotnicze pomiędzy Warszawą i Pekinem.