W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

24. Zjazd Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego

04.10.2021

Na 24. Zjeździe Delegatów PZKO wybrano nowe władze, Prezesem została ponownie wybrana Helena Legowicz, wybrano też zarządu główny i komisję rewizyjną.

XXIV_Zjazd_PZKO_2021

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej jest dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej jednym z najważniejszych partnerów w realizacji projektów na rzecz zachowania i umacniania polskiej tożsamości oraz kultywowania języka polskiego wśród kolejnych pokoleń Polaków żyjących na terenie Republiki Czeskiej.

Na Zjeździe obecni byli: Minister Kultury Republiki Czeskiej Lubomír Zaorálek; Senator RP, Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz Ujazdowski; Senator RP Halina Bieda; Senator RC Jerzy Cieńciała; poseł Pavla Golasowska;  Konsul Generalny RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz; konsul Edyta Wodzyńska-Andreeva; przewodniczący wojewódzkiej komisji ds. mniejszości narodowych Vít Slováček; wicehetman Stanisław Folwarczny; przedstawiciel Hawierzowa Bogusław Niemiec; dyrektor Teatru Cieszyńskiego Petr Kracik; kierownik Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego Bogdan Kokotek; Szef Rady Programowej Fundacji „Odra Niemen” Krzysztof Marcinkiewicz; Kierownik Wydziału Eksperckiej Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą POLONICA Michał Michalski; Stefan Gajda - Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. 

W 2021 r. wsparcie finansowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych na remonty otrzymało 7 projektów realizowanych przez podmioty PZKO w Republice Czeskiej na łączna kwotę 1 829 000 zł. W kolejnych latach projekty te zostaną dofinansowane kwotą 1 255 000 zł. Remont siedziby Zarządu Głównego PZKO w Czeskim Cieszynie został wpisany jako projekt priorytetowy i rozpisany do realizacji na kolejne 3 lata. W sumie na ten cel przeznaczonych zostanie dalsze 3 500 000 zł. 

Działalność PZKO została dostrzeżona również przez najwyższe władze w Polsce. Listy gratulacyjne przesłał: Adam Kwiatkowski Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Jan Dziedziczak Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą; Szymon Szynkowski vel Sęk - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; Bolesław Piecha - Przewodniczący Polsko-Czeskiej Grupy Parlamentarnej.
 

Materiały

List A. Kwiatkowskiego Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
List​_A​_Kwiatkowskiego​_Sekretarza​_Stanu​_w​_Kancelarii​_Prezydenta​_RP.pdf 0.19MB
Pismo Pełnomocnika Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą J. Dziedziczaka
Pismo​_Pełnomocnika​_Rządu​_do​_Spraw​_Polonii​_i​_Polaków​_za​_Granicą​_-JDziedziczaka​_-​_XXIV​_Zjazd​_Delegatów​_PZKO.pdf 0.84MB
List Sekretarza Stanu w MSZ Sz. Szynkowskiego vel Sęka
List​_MSSvS​_do​_PZKO​_RCz.pdf 0.55MB
List B .Piechy Przewodniczącego Polsko-Czeskiej Grupy Parlamentarnej
List​_B​_Piechy​_-​_Przewodniczącego​_Polsko-Czeskiej​_Grupy​_Parlamentarnej.pdf 0.07MB
{"register":{"columns":[]}}