W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

W Republice Czeskiej obowiązuje drugi stopień zagrożenia terrorystycznego (w skali od 0 do 3). Oznacza to, że zamach terrorystyczny jest mało prawdopodobny, ale miejscowe władze wprowadziły zwiększone środki bezpieczeństwa. Przebywającym na terenie Republiki Czeskiej zalecamy zachowanie ogólnej czujności.

Często zdarzają się kradzieże, dlatego bądź ostrożny. Szczególnie chroń dokumenty i pieniądze w takich miejscach jak:

 • środki komunikacji publicznej,
 • dworce kolejowe i autobusowe,
 • restauracje,
 • sklepy,
 • popularne obiekty turystyczne,
 • pociągi międzynarodowe, które przejeżdżają przez Czechy.

Zdarzają się też kradzieże i włamania do samochodów oraz pokojów hotelowych. Nie zostawiaj cennych przedmiotów bez odpowiedniego nadzoru.

Jeśli stracisz dokumenty podróży (dowód osobisty lub paszport), jak najszybciej zawiadom najbliższy komisariat policji oraz Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Pradze lub Konsulat Generalny RP w Ostrawie .

Telefony dyżurne: policja 158, policja miejska 156, pogotowie 155, straż pożarna 150, nr alarmowy 112, pogotowie górskie non stop +420 1210.

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz

Wjazd i pobyt

 1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
 • Paszport TAK

 • Paszport tymczasowy TAK

 • Dowód osobisty TAK

 1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Dokument podróży jest ważny w ramach posiadanego okresu ważności.

 1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Brak obowiązku wizowego dla obywateli RP.

 1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Brak.

 1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Jeśli tak, to w jakiej formie (zwykła czy notarialna)? W jakim języku? Czy wymagane jest urzędowe uwierzytelnienie dokumentu?

Tak. Wymagana zgoda rodziców, udzielona w formie notarialnej, na podróżowanie dziecka z osobą trzecią. Wymagane posiadanie przez dziecko ważnego dokumentu podróży.

 1. Zasady pobytu

Proszę opisać w punktach przepisy dot. pobytu, uwzględniając dozwoloną długość, ew. konieczność meldunku itp.

 1. Polacy mogą wjeżdżać do Republiki Czeskiej i przebywać w niej do 90 dni na podstawie paszportu lub dowodu osobistego.

 2. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą obowiązywać tylko, w przypadku zagrożenia polityki bezpieczeństwa państwa i zdrowia publicznego (np. epidemia COVID 19).

 3. Jeśli pobyt trwa mniej niż trzy miesiące, nie potrzebujesz pozwolenia na pobyt.

 4. Jeżeli zamierzasz przebywać w Czechach powyżej 30 dni, musisz zgłosić pobyt na posterunku policji do spraw cudzoziemców (Služba cizinecké policie) właściwym dla miejsca zamieszkania. Więcej: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21667282&doctype=ART Obowiązek ten nie dotyczy osób, które zarejestrowali przedstawiciele obiektu noclegowego, np. hotelu, w którym mieszkają.

 5. Przy dłuższym pobycie (np. z powodu zatrudnienia, studiów, prowadzenia działalności gospodarczej) obywatel UE może poprosić o wydanie karty czasowego pobytu. Więcej: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21667282&doctype=ART

Ubezpieczenie, zdrowie

Od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E111, który umożliwiał obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby otrzymać EKUZ, zgłoś się do najbliższego oddziału NFZ w Polsce. Dzięki EKUZ możesz korzystać tylko z niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Dlatego zalecamy wykupienie dodatkowych prywatnych ubezpieczeń medycznych, które pokryją koszty bardziej skomplikowanego leczenia oraz opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Prywatne ubezpieczenie może również pomóc np. gdyby był Ci potrzebny transport medyczny. EKUZ nie obejmuje tych przypadków. Szczegółowe informacje o EKUZ znajdziesz na stronach NFZ.

W Czechach za wizytę na oddziale pogotowia ratunkowego trzeba zapłacić 90 CZK.

Ratownictwo górskie jest płatne. Zalecamy wykupienie prywatnego ubezpieczenia, które pokrywa koszty związane z wypadkiem narciarskim lub uprawianiem turystyki górskiej.

 Ministerstwo Zdrowia Republiki Czeskiej nie wymaga zezwoleń na wwóz większości produktów leczniczych do użytku osobistego. Produkty lecznicze zarejestrowane w krajach Unii Europejskiej lub w krajach trzecich mogą być importowane do Republiki Czeskiej tylko w ilościach odpowiadających potrzebom osobistym na czas trwania podróży na terenie Republiki Czeskiej. Należy zaznaczyć, że leki przyjmowane przez pasażerów na własny użytek muszą znajdować się w oryginalnym opakowaniu. W przypadku większej ilości produktów leczniczych, potrzebnych do użytku osobistego lub lekarstw zawierających substancję uzależniającą (np. oksykodon), zaleca się uzyskanie przed podróżą zaświadczenia medycznego w języku angielskim od lekarza prowadzącego z następującymi informacjami:

- imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania

- listę leków, które zabierzesz ze sobą, w tym nazwy substancji czynnych i ich zawartość w tabletce/kapsułce, wielkość opakowania (tj. ilość tabletek w opakowaniu) oraz dzienna dawka

- dane identyfikacyjne lekarza prowadzącego (imię i nazwisko, pieczęć i podpis, pieczęć placówki medycznej)

- adres i nazwa placówki medycznej,

- dane kontaktowe w przypadku konieczności konsultacji z lekarzem prowadzącym (numer telefonu, e-mail).

Informacje dla kierowców

W Czechach obowiązuje ruch prawostronny. Uznawane jest polskie oraz międzynarodowe prawo jazdy.

Kierowca w Czechach musi:

·        - używać świateł mijania przez cały rok,

·        - jechać z zapiętymi pasami bezpieczeństwa (także na tylnych siedzeniach),

·        - przewozić dzieci poniżej 150 cm wzrostu oraz 36 kg wagi w specjalnych fotelikach bezpieczeństwa,

·        - używać opon zimowych od 1 listopada do 31 marca, jeśli na drodze jest ciągła warstwa śniegu, lodu lub szronu albo pogoda może wskazywać, że podczas podróży wystąpią opisane warunki,

·        - korzystać z zestawu głośnomówiącego podczas jazdy,

·        - utworzyć 3-metrowy wolny pas przejazdu dla pojazdów ratowniczych, jeśli na autostradzie lub drodze ekspresowej powstanie korek,

·        - powiadomić policję o: wypadku, w którym ktoś ucierpiał lub zginął, kolizji drogowej, która spowodowała szkody o wartości 100 000 CZK,

·        - ustąpić pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.

·        Uwaga dotycząca wyposażenia samochodów: zgodnie z Konwencją Wiedeńską o Ruchu Drogowym z 1968 roku, obowiązkowe wyposażenie samochodu jest określane przez kraj, w którym jest on zarejestrowany. W praktyce jednak zaleca się przestrzeganie lokalnych zasad obowiązujących w Republice Czeskiej, tj. mieć w samochodzie apteczkę, kamizelkę odblaskową, trójkąt odblaskowy, komplet zapasowych żarówek (po jednej do oświetlenia punktów zewnętrznych pojazdu) i bezpieczników do auta (po jednym z każdego rodzaju), klucz do kół i podnośnik, koło zapasowe lub komplet naprawczy do opon.

Jeśli nie stosujesz się do wymienionych obowiązków, grozi Ci mandat karny do 5000 CZK.

Według czeskiego prawa, nie wolno:

·        - używać w pojeździe antyradarów,

·        - zatrzymywać się i parkować w miejscach wyznaczonych dla inwalidów,

·        - korzystać z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego.

Jeśli nie stosujesz się do powyższych zakazów, grozi Ci mandat karny do 10000 CZK.

Czeska policja konsekwentnie karze kierowców za zbyt szybką jazdę. Wykroczeniem drogowym jest przekroczenie dozwolonej prędkości już o kilka km/h. Mandaty za przekroczenie prędkości wynoszą pomiędzy 1500-10000 CZK. Jeśli znacząco przekroczymy prędkość, możemy również dostać zakaz prowadzenia pojazdów w Czechach na okres od 1 do 6 miesięcy. Znaczące przekroczenie prędkości to jazda o 20 km/h za szybko w terenie zabudowanym i o 30 km/h poza nim.

Dopuszczalna prędkość jazdy (o ile znaki drogowe nie pokazują inaczej) to:

·        130 km/h na autostradach,

·        110 km/h na drogach szybkiego ruchu,

·        50 km/h w terenie zabudowanym,

·        90 km/h poza terenem zabudowanym.

Za łamanie przepisów ruchu drogowego cudzoziemcy otrzymują dodatkowo punkty karne. Jeśli przekroczysz limit 12 punktów, otrzymasz zakaz prowadzenia pojazdów w Czechach przez 1 rok, a Twoje prawo jazdy zostanie zatrzymane. Jeśli złamiesz ten zakaz, możesz otrzymać mandat od 25000 do 50000 CZK.

Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,0 promila. Jeśli prowadzisz pojazd pod wpływem alkoholu, grozi Ci mandat do 50000 CZK i dwuletni zakaz prowadzenia pojazdów w Czechach. Każdy kierowca, który odmówi poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, traktowany jest jako osoba pod wpływem alkoholu.

W niektórych sytuacjach policjant może pobrać od kierowcy kaucję na poczet przyszłej kary. Kaucja ta może wynosić od 5000 do 50000 CZK za jedno wykroczenie. Musi być jednak niższa niż maksymalna wysokość mandatu za to wykroczenie.

Najcięższe wykroczenia drogowe w Czechach to:

·        - przekroczenie czasu pracy kierowcy,

·        - nieprzestrzeganie obowiązkowych okresów wypoczynku,

·        - odmowa kontroli na zawartość alkoholu lub innego środka odurzającego,

·        - spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innej osoby w wyniku wypadku drogowego.

Jeśli nie wpłacisz kaucji zasądzonej podczas zatrzymania, policjant ma prawo uniemożliwić dalszą jazdę.

Opłaty drogowe. Na przejazd płatnymi drogami szybkiego ruchu i autostradami trzeba wykupić winiety. Dla pojazdów do 3,5 t dostępne są:

·        - winieta dziesięciodniowa – 310 CZK,

·        - winieta miesięczna – 440 CZK,

·        - winieta roczna – 1500 CZK.

Od 1.01.2021 r. obowiązują wyłącznie winiety elektroniczne. Wszelkie potrzebne informacje znajdują się  na tej stronie.

Za brak ważnej winiety grozi mandat nawet do 100 000 CZK. Winiety można kupić on-line), a także na przejściach granicznych, stacjach benzynowych i w urzędach pocztowych.

Dla samochodów powyżej 3,5 t obowiązuje elektroniczny system poboru opłat drogowych – myto. Każdy pojazd, dla którego opłacamy myto, musi mieć wykupione specjalne urządzenie elektroniczne PREMID. Nie można go przenosić na inny pojazd. PREMID rejestruje liczbę kilometrów przejechanych na płatnych odcinkach dróg i oblicza wysokości opłaty drogowej. Opłata za przejazd płatnym odcinkiem drogi pobierana jest, gdy pojazd przejedzie przez punkt poboru opłat. Koszt przejazdu zależy od typu komunikacji, długości trasy, dnia tygodnia, liczby osi w pojeździe i klasy emisji spalin pojazdu. Informacje o opłatach w Czechach można znaleźć na tej stronie.

Średnie ceny paliw: Pb95: 33 CZK; Pb98: 35,50 CZK; ON: 32,30 CZK; LPG: 16,20 CZK.

Cło

Towary można przewozić w takich ilościach, jakie są dozwolone w całej Unii Europejskiej.

Przepisy prawne

W Czechach nie można posiadać nawet minimalnej ilości narkotyków, czy środków odurzających. Nie wolno ich też wwozić, wywozić czy udostępniać. Za te przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Przydatne informacje

Złotówki można wymienić w większości kantorów (směnárna) w Czechach. Ważne: kantory wymiany walut mają prawo pobierać opłatę od transakcji wymiany waluty, w wysokości 28%. Informacja o tym podatku powinna znajdować się na tablicy wymiany walut.

Jeśli planujesz podróż do Pragi samochodem, pamiętaj, że w praskim śródmieściu obowiązuje płatna strefa parkowania. Podzielono ją na trzy kolory: pomarańczowy, zielony oraz niebieski. Ze strefy niebieskiej mogą korzystać tylko mieszkańcy, którzy mają specjalny abonament. Jeśli zostawisz samochód w miejscu oznaczonym niebieskimi pasami, może on zostać unieruchomiony lub odholowany na płatny parking. Za takie parkowanie grozi również mandat.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}