W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Czechy

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Republiką Czeską zostały nawiązane 23 marca 1920 r.

Współpraca polityczna

Rys historyczny

Stosunki dyplomatyczne z Czechosłowacją nawiązano po odrodzeniu Rzeczypospolitej po zakończeniu I Wojny Światowej. Początkowo naznaczone były konfliktem granicznym, trwającym w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W trakcie II Wojny Światowej pojawiły się próby współpracy rządów emigracyjnych Polski i Czechosłowacji, jednak nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów. Po zakończeniu wojny obydwa państwa znalazły się w strefie wpływów Związku Radzieckiego.

Współpraca polityczna w okresie III RP 

Obecnie relacje polsko-czeskie reguluje zawarty 6 października 1991 r. Układ między Rzecząpospolitą Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy podpisany przez Prezydentów L. Wałęsę i V. Havla. Relacje między Polską a Czechami przeżywają najlepszy okres w najnowszej historii. Rokrocznie odbywają się Konsultacje Międzyrządowe, od 1994 r. funkcjonuje Polsko-Czeska Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Transgranicznej. W 2008 r. Ministrowie Spraw Zagranicznych Polski i Czech powołali Forum Polsko-Czeskie, wspierające rozwój kontaktów międzyludzkich, poprzez dofinansowanie lokalnych projektów. W Parlamencie RP funkcjonuje polsko-czeska grupa parlamentarna, w Parlamencie Republiki Czeskiej grupa czesko-polska.  

Linki:
Forum Polsko-Czeskie

Współpraca ekonomiczna

Republika Czeska należy do najważniejszych partnerów gospodarczych Polski, zajmując 5. miejsce pod względem obrotów handlowych. Czesi są drugim odbiorcą polskich towarów, zaś Polska jest dla Czech trzecim największym partnerem handlowym. Rejestrujemy wysokie, dodatnie saldo obrotów we wzajemnej wymianie, przekraczające ponad 20 mld EUR.

Linki:
Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej
Czesko-Polska Izba Handlowa

Współpraca kulturalna

Podstawą współpracy z Republiką Czeską jest Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki  zawarta 30 września 2003 r. w Pradze. W dniu 1 czerwca 2017 r., w Gdyni, podpisany został Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2017–2021.  Współpraca polsko-czeska w dziedzinie kultury, a co za tym idzie dyplomacji publicznej i kulturalnej  jest bardzo aktywna zarówno w aspekcie bilateralnym, jak i na forum Grupy Wyszehradzkiej. Od lat prowadzona jest ożywiona współpraca instytucji podległych zarówno MSZ – na czele z Instytutem Polskie w Pradze, jak i resortom kultury. Rokrocznie odbywają się Dni Kultury Polskiej w szeregu czeskich miast. Intensywne są kontakty instytucjonalne  oraz bilateralna  wymiana wystaw, wizyty teatrów czy prezentacja publikacji oraz przekładów z literatury. Do tradycji należą cykliczne spotkania takie, jak:  Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Na Granicy”, Festiwal Filmowy „Kino na granicy”, Festiwal Kinematografii Środkowoeuropejskiej 3Kino w Pradze, czy też Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, które mają już ponad 30-letnią tradycję. 

Linki:
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic
Kino na Granicy
Festiwal 3kino
Chopin Festiwal

Współpraca naukowa

Współpraca z Republiką Czeską w dziedzinie nauki jest widoczna na wielu szczeblach, począwszy od porozumienia ministerstw, a skończywszy na ścisłej współpracy poszczególnych szkół, uniwersytetów i ośrodków naukowych z Polski i Czech. Jednym z największych sukcesów jest organizacja Pierwszego Kongresu Polonoznawstwa Czeskiego jesienią 2019 roku, z udziałem 6 czeskich uniwersytetów.  

Uznawalność kształcenia

Linki:
Uznanie w Polsce 
Uznanie w Czechach

Instytucje polskie działające na terenie kraju

Linki:
Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej
Kongres Polaków w Republice Czeskiej
Klub Polski w Pradze
Macierz Szkolna w Republice Czeskiej
Klub Polski w Brnie