W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Polacy i Polonia w Czechach

Projekty polonijne


Przedstawiamy zasady współpracy przy realizacji projektów polonijnych. Przed wystąpieniem do placówki z ofertą współpracy projektowej uprzejmie prosimy o uważną lekturę zamieszczonego niżej materiału. Pomoże to Państwu w przygotowaniu propozycji działań, a nam w ich odpowiednim opracowaniu. 

 

 1.  Terminy nadsyłania wniosków:

do 31 października - w przypadku projektów całorocznych lub planowanych na pierwsze półrocze następnego roku,

do 30 kwietnia - w przypadku projektów planowanych na drugie półrocze roku bieżącego.

Projekt należy zaplanować w sposób umożliwiający jego pełną realizację oraz rozliczenie finansowe w przeciągu danego roku kalendarzowego, najpóźniej do 30 listopada roku budżetowego, w którym zostało przyznane dofinansowanie.

Wnioski nadesłane po terminach nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres ostrawa.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Wzorem lat ubiegłych, za priorytetowe uważane będą projekty mające na celu: wspieranie nauczania języka polskiego oraz promujące dwujęzyczność; projekty, które będą podnosiły i uwydatniały pozycję oraz aktywność środowisk polonijnych na terenie Republiki Czeskiej;  projekty wspierające rozwój kontaktów młodzieżowych, naukowych, kulturalnych  gospodarczych i sportowych młodego pokolenia z Polską; projekty, które mają na celu podtrzymywanie związków z Polską, uczestniczenie w kulturze polskiej oraz motywowanie i ułatwianie powrotów do kraju.  Szczegółowe informacje zawarte są w „Zadaniach Administracji Rządowej na lata 2019-2020 w ramach realizacji Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami Za Granicą w latach 2015-2020”.

2. Tryb składania wniosków

Wnioski muszą być przesłane do nas w formacie Excel, z podaniem pełnych danych wnioskującej organizacji.

Wnioski należy składać na  formularzach stanowiących jednocześnie kosztorys projektu, wypełniając wszystkie pozycje zgodnie z zawartymi instrukcjami.  Prosimy również o wskazanie w projektach priorytetowych działań i pozycji finansowych, bez których dany projekt nie będzie miał szansy powodzenia.

W mailach, które będą Państwo do nas przesyłali, prosimy o pozostawienie swojego imienia i nazwiska, jak również aktualnego numeru telefonu - w razie konieczności kontaktu celem uzupełnienia wniosku. W przypadku składania więcej niż jednej oferty projektowej, prosimy o informację dotyczącą zhierarchizowania ofert - od najbardziej do najmniej istotnej.

UWAGA! Oferty w wersji papierowej oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

3. Formularze (materiały do pobrania znajdują się również na końcu strony):

1. Wniosek - Kosztorys uproszczony

2. Oświadczenie w sprawie unikania podwójnego finansowania przedsięwzięć

3. Raport z realizacji projektu

4. Protokół odbioru ilościowo-jakościowego przedmiotu umowy

5. Rządowy Program Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w latach 2015-2020

6. Zadania Ministerstwa Spraw Zagranicznych na lata 2019-2020 - zadania wspólne

7. Zadania Ministerstwa Spraw Zagranicznych na lata 2019-2020 - zadania szczególne

Przy wypełnianiu oferty należy bezwzględnie używać polskiej czcionki oraz nie przesyłać żadnych dodatkowych załączników dotyczących opisu projektu.

Oferty niekompletne, zawierające istotne braki, błędy lub przesłane na innych niż załączone powyżej formularze – niestety nie będą mogły zostać rozpatrzone. Natomiast - w wypadku niewielkich uchybień - zostaną zwrócone z prośbą o uzupełnienia.

 

4. Ocena wstępna wniosków

Placówka dokonuje wstępnej oceny nadesłanych ofert projektowych pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz ich zgodności z celami polskiej polityki wobec Polonii, zapisanymi w "Rządowym Programie współpracy z Polonią i Polakami Za Granicą w latach 2015-2020”.

Następnie projekty zgłaszane są (w ramach przyznanego placówce budżetu na współpracę z Polonią), jako wnioski projektowe placówki do dofinansowania z funduszy polonijnych. Ostatecznej akceptacji projektów dokonuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Placówka nie otrzymuje z MSZ informacji o powodach odrzucenia wniosków.

 

5. Akceptacja wniosków

Po otrzymaniu przez placówkę informacji z MSZ o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku o dofinansowanie danego projektu, poinformujemy Państwa drogą mailową.

W wypadku przyznania dofinansowania, placówka przygotowuje porozumienie o współpracy projektowej, zawierane w formie Umowy.

Przypominamy również, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie istnieje możliwość prefinansowania (zaliczkowania) projektów.

 

6. Wydatkowanie i rozliczenie projektu

Wydatkowanie przyznanych przez MSZ środków następuje zgodnie z zawartą umową oraz na podstawie odpowiednich dokumentów finansowych wystawionych na adres Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie.

Rozliczenie projektu następuje na podstawie Raportu z realizacji projektu.

Projekt należy zaplanować w sposób umożliwiający jego pełną realizację oraz rozliczenie finansowe w przeciągu danego roku kalendarzowego.

Zwracamy uwagę na konieczność skrupulatnego zaplanowania projektu przed zgłoszeniem go w formie oferty projektowej do placówki oraz starannego opracowania kosztorysu. Wszelkie zmiany w pozycjach kosztorysu, harmonogramie czy sposobie realizacji zaakceptowanego projektu powinny zostać zgłoszone do placówki jeszcze przed jego rozpoczęciem; łączy się to bowiem z uzyskaniem przez placówkę zgody na zmiany w projekcie od MSZ (nie jest to możliwe decyzją własną placówki).

Przypominamy, że to na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek skrupulatnego zaplanowania projektu, przedstawienia w zgłoszeniu realnych, racjonalnych kosztów, a następnie prawidłowego ich rozliczenia.

 

7. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Konsulatem Generalnym RP w Ostrawie, tel.: 596 118 074

 

Materiały:

 

Polska - historia, język polski, kultura i sztuka


Oświata polonijna odgrywa szczególną rolę w doskonaleniu znajomości języka polskiego, a także w promowaniu polskiej historii, kultury i sztuki oraz nauki poza granicami naszego kraju. Przyczynia się do integracji Polonii i Polaków mieszkających w różnych państwach i na różnych kontynentach.

Poniżej przedstawiamy przydatne adresy i linki polskich instytucji nauki, kultury i sztuki oraz nauczania lub promocji języka polskiego, czy nauczania w języku polskim.

 

Europejskie Centrum Solidarności ECS
pI. Solidarności 1
80-863 Gdańsk
T: +48 58 772 40 00
E: ecs@ecs.gda.pl

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
T: +48 22 380 49 00
F: +48 22 380 49 01
E: sekretariat@fina.gov.pl

Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie"
ul. Jazdów 10A
00-467 Warszawa
T: +48 22 628 55 57
F: +48 22 628 30 92
E: biuro@pol.org.pl

Fundacja "Wolność i Demokracja"
Al. Jerozolimskie 30/14
00-024 Warszawa
T: +48 22 628 85 05
E: fundacja@wid.org.pl

Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25
00-560 Warszawa
T: +48 22 447 61 00
F: +48 22 447 61 52
E: recepcja@iam.pl

Instytut Pamięci Narodowej
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
T: +48 22 581 85 22
F: +48 22 581 85 24

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
T: +48 22 347 41 00
F: +48 22 347 42 61
E: informacja@men.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
T: +48 22 42 10 100
F: +48 22 42 10 131
E: esp@mkidn.gov.pl

Muzeum II Wojny Światowej
pl. Władysława Bartoszewskiego 1
80-862 Gdańsk
T: +48 58 323 75 20
F: +48 58 323 75 30
E: sekretariat@muzeum1939.pl

Muzeum Historii Polski
ul. Mokotowska 33/35
00-560 Warszawa
T: +48 22 211 90 02
F: +48 22 211 90 33
E: info@muzhp.pl

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa
T: +48 22 471 03 00
F: +48 22 471 03 98
E: polin@polin.pl

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
T: +48 22 621 10 31
E: muzeum@mnw.art.pl

Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79
00-844 Warszawa
T: +48 22 539 79 05, +48 22 539 79 06
F: +48 22 539 79 24
E: kontakt@1944.pl

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
T: +48 22 390 35 00
F: +48 22 826 28 23
E: biuro@nawa.gov.pl

Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
T: +48 22 826 02 39, +48 22 826 93 52, +48 22 826 92 47
F: +48 22 826 17 14
E: info@nid.pl

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
T: +48 22 441 61 00
F: +48 22 441 61 13
E: nifc@nifc.pl

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
ul. Madalińskiego 101
02-549 Warszawa
T: +48 22 270 14 66
E: kontakt@polonika.pl

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ORPEG
ul. Kielecka 43
02-530 Warszawa
T: +48 22 469 11 26, +48 22 622 37 92, +48 22 622 37 93
F: +48 22 853 87 03
E: sekretariat@orpeg.pl

Polskie Radio
al. Niepodległości 77/85
00-977 Warszawa
T: +48 22 645 93 84
F: +48 22 645 59 10
E: sekretariatbz@polskieradio.pl

Sejm RP
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
T: +48 22 694 25 00

Senat RP
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa
T: +48 22 694 95 12
F: +48 22 694 93 06
E: kontakt@senat.gov.pl

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
T: +48 22 556 90 02
F: +48 22 556 90 43
E: swp@wspolnotapolska.org.pl

TVP Polonia
ul. Woronicza 17
00-999 Warszawa
T: +48 22 547 54 21, +48 22 547 44 50
F: +48 22 547 88 78
E: sekretariat.polonia@tvp.pl

Materiały

Wniosek​_Kosztorys​_uproszczony​_wzor​_(2)
Wniosek​_Kosztorys​_uproszczony​_wzor​_(2).xls 0.04MB
oświadczenie​_ws​_unikania​_podwójnego​_finansowania​_przedsięwzięć,​_wzór​_od​_2020​_r
oświadczenie​_ws​_unikania​_podwójnego​_finansowania​_przedsięwzięć,​_wzór​_od​_2020​_r.docx 0.02MB
Raport​_z​_realizacji​_projektu​_wzor
Raport​_z​_realizacji​_projektu​_wzor.docx 0.01MB
Protokol​_odbioru​_wzor
Protokol​_odbioru​_wzor.docx 0.01MB
Zadania​_Ministerstwa​_Spraw​_Zagranicznych​_na​_lata​_2019-2020​_zadania​_szczególne
Zadania​_Ministerstwa​_Spraw​_Zagranicznych​_na​_lata​_2019-2020​_zadania​_szczególne.pdf 0.19MB
Zadania​_MSZ​_wspolne​_FINAL​_20190226
Zadania​_MSZ​_wspolne​_FINAL​_20190226.pdf 0.31MB
Rzadowy​_Program​_Wspolpracy​_z​_Polonia​_i​_Polakami​_na​_lata​_2015-2020
Rzadowy​_Program​_Wspolpracy​_z​_Polonia​_i​_Polakami​_na​_lata​_2015-2020.pdf 0.54MB
{"register":{"columns":[]}}