W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dane kontaktowe

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Żurawia 4A
00-503 Warszawa


tel. +48 538 117 090
e-mail: Sekretariat.DDP@mrips.gov.pl

Biuro Rady Dialogu Społecznego - kontakt

Obsługę organizacyjną Rady Dialogu Społecznego zapewnia Biuro RDS z siedzibą przy ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa. Dane kontaktowe: tel.: (+48 22) 380-51-12, fax: (+48 22) 380-51-13, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl

Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego odpowiada za promocję i realizację konstytucyjnej zasady dialogu społecznego, w tym za koordynowanie spraw związanych ze współpracą ministra właściwego do spraw pracy z organizacjami partnerów społecznych, w szczególności związków zawodowych i organizacji pracodawców i z instytucjami dialogu społecznego oraz z Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP). Ponadto, Departament odpowiada za rejestracje ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, prowadzenie listy mediatorów, monitorowanie konfliktów społecznych, a także za realizację zadań Ministra dotyczących zawodu psychologa oraz koordynację wdrażania koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR).

Równocześnie Departament w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013 był beneficjentem systemowym Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.5 Rozwój dialogu społecznego, Poddziałania 5.5.1 Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego.

 

Imię i nazwisko adres e-mail tel

Marek Waleśkiewicz

Dyrektor

Marek.Waleskiewicz@mrips.gov.pl +48 538 117 090

Agata Oklińska

Zastępca Dyrektora

Agata.Oklinska@mrips.gov.pl +48 538 117 090
Sekretariat Sekretariat.DDP@mrips.gov.pl +48 538 117 090

 

I WYDZIAŁ PRAWNO-LEGISLACYJNY
Imię i nazwisko adres e-mail tel/fax
Anna Świątek-Kolera 
Naczelnik
Anna.Swiatek-Kolera@mrips.gov.pl   

+48 538 117 098     

Katarzyna Ziobro-Prostko Katarzyna.Ziobro-Prostko@mrips.gov.pl +48 538 117 100
Ewa Suknarowska-Drzewiecka Ewa.Suknarowska-Drzewiecka@mrips.gov.pl +48 538 117 093
Katarzyna Kaczmarska Katarzyna.Kaczmarska@mrips.gov.pl +48 538 117 099
Anna Stasiak Anna.Stasiak@mrips.gov.pl +48 538 117 119
II WYDZIAŁ DIALOGU SPOŁECZNEGO
Imię i nazwisko adres e-mail tel/fax
Anna Szwad
Naczelnik
 Anna.Szwad@mrips.gov.pl

+48 538 117 101

Ewelina Guz  Ewelina.Guz@mrips.gov.pl +48 538 117 104
Mariola Mazgało  Mariola.Mazgalo@mrips.gov.pl +48 538 117 105
Ewa Piotrowska   Ewa.Piotrowska@mrips.gov.pl +48 538 117 103
Barbara Piętakiewicz-Schultz  Barbara.Pietakiewicz-Schultz@mrips.gov.pl +48 538 117 102
Radosław Sitek

 Radoslaw.Sitek@mrips.gov.pl

+48 538 117 106

 

III WYDZIAŁ ROKOWAŃ ZBIOROWYCH
Imię i nazwisko adres e-mail tel/fax

Małgorzata Chomiak
Naczelnik

 Malgorzata.Chomiak@mrips.gov.pl  +48 538 117 108
Agata Dutkiewicz Agata.Dutkiewicz@mrips.gov.pl +48 538 117 107
Leszek Jaworski Leszek.Jaworski@mrips.gov.pl +48 538 117 095
Sylwia Krajewska Sylwia.Krajewska@mrips.gov.pl +48 538 117 097
Joanna Kremiec Joanna.Kremiec@mrips.gov.pl +48 538 117 094
IV WYDZIAŁ KOORDYNACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Imię i nazwisko adres e-mail tel/fax
Magdalena Wysocka-Madej
Naczelnik
Magdalena.Wysocka-Madej@mrips.gov.pl +48 538 117 110
Renata Lemieszewska Renata.Lemieszewska@mrips.gov.pl +48 538 117 096 
Maria Niewiadomska Maria.Niewiadomska@mrips.gov.pl +48 538 117 112
Małgorzata Leonarcik-Laszkiewicz Malgorzata.Leonarcik-Laszkiewicz@mrips.gov.pl +48 538 117 111
Agata Marchwińska Agata.Marchwinska@mrips.gov.pl +48 538 117 109

 

V SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PROGRAMÓW I ANALIZ 
Imię i nazwisko adres e-mail tel/fax
 Wiesław Kopeć Wieslaw.Kopec@mrips.gov.pl  +48 538 117 115
 Barbara Waszkiewicz Barbara.Waszkiewicz@mrips.gov.pl +48 538 117 114
Wioletta Ziegler-Kowalska Wioletta.Ziegler@mrips.gov.pl +48 538 117 116
Sandra Gawin

Sandra.Gawin@mrips.gov.pl

Sekretariat.DDP@mrips.gov.pl

+48 538 117 090

+48 538 117 090

 

 

VI SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI PRAWNEJ 

Imię i nazwisko

adres e-mail

tel/fax

Karolina Woźniczko

 Karolina.Wozniczko@mrips.gov.pl

+48 538 117 113

 

 

{"register":{"columns":[]}}