W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Arabia Saudyjska

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże:

  • na pogranicze saudyjsko-jemeńskie (Prowincje Dżizan, Nadżran, Asir) z uwagi na trwający w Jemenie konflikt zbrojny;
  • w rejony przygraniczne z Irakiem (Północna Prowincja Graniczna).

Na pozostałym terytorium Arabii Saudyjskiej zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza przebywając w Prowincji Wschodniej.

W ostatnich latach w Arabii Saudyjskiej dochodziło do ataków z użyciem rakiet lub dronów. Ataki wymierzone były m.in. w stolicę państwa – Rijad oraz inne duże ośrodki miejskie. Ostrożność należy zachować w szczególności w miejscach mogących być celem ataku (np. instalacje naftowe, obiekty wojskowe, budynki rządowe i użyteczności publicznej). Z uwagi na ostatnie wydarzenia regionalne należy liczyć się z możliwością nagłego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa.

Niezależnie od powyższego z zalecamy unikanie samotnych podróży do niezamieszkanych górzystych i pustynnych obszarów kraju.

MSZ apeluje jednocześnie o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.

Wjazd i pobyt

Obywatele RP są obowiązani do uzyskania wizy uprawniającej do wjazdu i pobytu. Od 01.08.2021 r. Arabia Saudyjska wznawia wydawanie wiz turystycznych.

Przed pandemią covid19 wnioski wizowe w celach turystycznych można było składać aplikując online na stronach https://visa.mofa.gov.sa/ oraz https://scth.gov.sa/en/ . Wizę turystyczną dla obywateli RP uzyskać  można było także po przylocie na lotnisku w Arabii Saudyjskiej. W razie potrzeby uzyskania wizy w innym celu zalecamy bezpośredni kontakt z Ambasadą Arabii Saudyjskiej w Warszawie.

Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego przekroczenia granicy.

Przy przejeździe tranzytowym przez Arabię Saudyjską wymagane jest ubezpieczenie pojazdu, które można wykupić na granicy. Polskie polisy nie są uznawane.

Uwaga: Planując podróż do Arabii Saudyjskiej, należy uwzględnić, iż pieczątka izraelska w paszporcie może uniemożliwić uzyskanie wizy bądź przekroczenie granicy. Trzeba też pamiętać, że Saudyjczycy, określając ważność wizy, posługują się kalendarzem muzułmańskim (hidżra), zgodnie z którym rok kalendarzowy liczy 354 dni, a więc jest o 11 dni krótszy od roku liczonego według kalendarza gregoriańskiego. Wiza miesięczna jest zatem ważna odpowiednio 29 lub 30 dni, a jej bieg rozpoczyna się w dniu przekroczenia granicy.

Nie ma obowiązku meldunkowego.

Zdrowie

Przed decyzją o podróży, zapoznaj się z działem „Ostrzeżenia dot. COVID-19”.

Poważne zabiegi medyczne i hospitalizacja są kosztowne. Często realizacja usługi medycznej warunkowana jest wcześniejszym wniesieniem opłaty lub zaliczki w gotówce. Zaleca się zatem wykupienie ważnej w Arabii Saudyjskiej i możliwie pełnej polisy ubezpieczeniowej.

Władze saudyjskie oprócz szczepień na COV19 mogą również wymagać szczepień przeciw zapaleniu opon mózgowych od osób podróżujących w czasie pielgrzymek do regionu Mekki i Medyny (dokąd wjazd nie muzułmanów jest zakazany). W tym okresie zagrożenie epidemiologiczne wzrasta w związku z napływem milionów pielgrzymów z całego świata.

W nisko położonych regionach na wybrzeżu Morza Czerwonego od granicy z Jemenem po Dżeddę występuje sporadycznie malaria oraz ogniska Rift Valley Fever.

Apteki są dobrze zaopatrzone a lekarstwa są dostępne bez recepty.

Podróżowanie po kraju

Przed decyzją o podróży, zapoznaj się z działem „bezpieczeństwo”.

Władze saudyjskie honorują międzynarodowe prawa jazdy. Na ich podstawie oraz ważnej wizie można wypożyczyć samochód w hotelu (niezbędna kopia paszportu). Przy dłuższym pobycie wymagane jest wyrobienie miejscowego prawa jazdy (niezbędne w tym celu jest międzynarodowe lub krajowe prawo jazdy wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język arabski, badanie wzroku oraz grupy krwi, a następnie zdanie testu).

Arabia Saudyjska ma dobrze rozwiniętą sieć nowoczesnych dróg, zwłaszcza między głównymi ośrodkami miejskimi i gospodarczymi. Oznakowanie jest dobre, choć napisy nie zawsze są w języku angielskim.

Często dochodzi do wypadków drogowych, ponieważ nagminnie nie przestrzega się przepisów ruchu drogowego, a zwłaszcza ograniczeń dozwolonej prędkości. W razie kolizji należy czekać na przybycie policji. Wszyscy uczestnicy wypadku mogą zostać poproszeni o złożenie wyjaśnień na posterunku policji. Kierowcy uczestniczący w poważniejszym wypadku, niezależnie od winy, muszą liczyć się z tym, że mogą być zatrzymani na kilka dni, do czasu ustalenia odpowiedzialności. W każdym przypadku należy żądać niezwłocznego powiadomienia ambasady, do czego każdy zatrzymany cudzoziemiec ma ustawowe prawo.

Wewnętrzny transport autobusowy (między głównymi miastami) i kolejowy (tylko linia Rijad-Dammam) jest słabo rozwinięty, lotniczy natomiast - stosunkowo dobrze. Saudyjskie linie lotnicze Saudia zaliczają się do najbezpieczniejszych przewoźników na świecie (poza Rijadem duże lotniska międzynarodowe znajdują się w Dżuddzie i Dammamie, a krajowe m.in. w Abha, Taifie i Tabuku).

Praktycznie nie ma miejskiej komunikacji publicznej, natomiast powszechnie dostępne i stosunkowo tanie są taksówki.

Baza hotelowa oraz służba zdrowia są dobrze rozwinięte i nowoczesne, zwłaszcza w dużych miastach.

Cło

Przepisy celne są bardzo restrykcyjne. Ściśle egzekwowany jest zakaz wwozu broni i narkotyków oraz czegokolwiek, co mogłoby zostać uznane za sprzeczne z zasadami islamu. Zakaz obejmuje publikacje i dewocjonalia inne niż islamskie, wieprzowinę i jej przetwory, alkohol oraz pornografię - wszystko w bardzo szerokim rozumieniu. Artykuły te są konfiskowane, a podróżny jest karany grzywną i wpisywany na czarną listę, co faktycznie uniemożliwia powtórne uzyskanie wizy wjazdowej. Muszą się z tym liczyć także członkowie delegacji oficjalnych i dyplomaci. Kontrola celna we wszystkich punktach granicznych jest z reguły bardzo skrupulatna, prześwietlany jest również bagaż podręczny.

Ograniczenia wwozu i wywozu gotówki wynosi 60 tysięcy SAR.

Przepisy prawne

Wwóz i posiadanie narkotyków oraz jakikolwiek kontakt z nimi są traktowane jak zbrodnia i podlegają w zasadzie karze śmierci. Dlatego osoby przywożące ze sobą lekarstwa powinny mieć receptę wystawioną przez lekarza.

Obowiązuje stałe noszenie przy sobie paszportu albo pobytowej karty tożsamości (iqama) i fotokopii paszportu poświadczonej przez pracodawcę.

Kary za wykroczenia i przestępstwa są z reguły wyższe i bardziej dotkliwe niż w Europie (za przestępstwa przeciwko obyczajności oprócz aresztu często orzekana jest kara chłosty). Bardziej rygorystyczne jest też podejście do sprawcy. Bardzo surowo, łącznie z długoletnim więzieniem, karane jest posiadanie, produkowanie i spożywanie alkoholu.

Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karami cielesnymi, pozbawienia wolności oraz karą śmierci.

Obyczaje

Życie codzienne w Arabii Saudyjskiej jest zdominowane przez islam, a prawo muzułmańskie (szariat) jest rygorystycznie stosowane. Obowiązuje zakaz publicznego praktykowania wszelkich innych religii, co m.in. oznacza zakaz publicznego odprawiania nabożeństw i noszenia na widocznych miejscach innych niż muzułmańskie symboli religijnych (dotyczy to także krzyży i Biblii). Innowiercom zasadniczo nie wolno wchodzić do meczetów.

Nie wolno fotografować saudyjskich kobiet. Zakaz fotografowania dotyczy również meczetów, a także wszystkiego, co może być uznane za obiekt o znaczeniu strategicznym lub wojskowym, budynków instytucji państwowych i ambasad.

Nieprzestrzeganie konserwatywnych zwyczajów i norm życia społecznego może prowadzić do konfliktów.

W 2019 zniesiono obowiązek noszenia  okrycia wierzchniego (abbaya) dla kobiet. Cudzoziemki powinny jednak nosić się skromnie.

Od 2020 zniesiono obowiązujący w budynkach publicznych podział według płci, tzn. oddzielne pomieszczenia dostępne dla mężczyzn oraz oddzielne dla rodzin i kobiet.

Mężczyźni powinni - poza hotelowymi terenami rekreacyjnymi i osiedlami dla cudzoziemców - powstrzymać się od noszenia szortów.

W okresie dorocznego miesięcznego muzułmańskiego postu (ramadanu) od wschodu do zachodu słońca w miejscach publicznych obowiązuje powszechny zakaz jedzenia, picia napojów oraz palenia tytoniu.

Nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących norm obyczajowych sprawują funkcjonariusze policji religijnej (komisji ds. promocji cnoty i zapobiegania występkom) - mutawwa. Powodem ich interwencji, aż do zatrzymania włącznie, może być niewłaściwe ubranie, sprzeczka na tle obyczajowym, spożywanie alkoholu.

Przydatne informacje

Pieniądze wymienia się w bankach (część banków świadczy tę usługę jedynie posiadaczom kont, wyjątkiem są oddziały banków na lotniskach międzynarodowych), w kantorach i renomowanych hotelach na podstawie paszportu lub iqamy (karty rezydenta).

W powszechnym użyciu są karty kredytowe i płatnicze dużych sieci (MasterCard, VISA, American Express).

Dniami wolnymi od pracy w Arabii Saudyjskiej są piątek i sobota. Urzędy są czynne od niedzieli do czwartku, z uwzględnieniem półgodzinnych przerw na modlitwy.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.