W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Belgia

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca podróżującym do Belgii zachowanie szczególnej ostrożności w związku z zagrożeniem terrorystycznym.

22 stycznia 2018 r. władze belgijskie obniżyły poziom zagrożenia terrorystycznego na terenie całego kraju z 3 do 2. Skala jest tu czterostopniowa. Oznacza to, że według władz miejscowych zagrożenie zmniejszyło się, a atak stał się mniej prawdopodobny. Jednocześnie władze utrzymały 3 poziom zagrożenia dla niektórych miejsc. Służby belgijskie nie ujawniają jednak ich lokalizacji.

Zdaniem miejscowych władz, terroryści mogą najprawdopodobniej zaatakować tzw. cele miękkie. Są to miejsca, do których dostęp jest łatwy, a potencjalna liczba ofiar – wysoka. Władze przewidują, że zamachowcy mogą wykorzystywać bardzo proste metody, które nie wymagają dostępu do broni palnej czy materiałów wybuchowych. Oznacza to, że trudno wykryć przygotowania do ewentualnego zamachu.

Alert terrorystyczny może wiązać się z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa. Można się spodziewać wzmożonych kontroli w miejscach publicznych, wydłużonych odpraw na lotniskach oraz na dworcach obsługujących międzynarodowe połączenia kolejowe. Alert terrorystyczny oznacza także:

 • monitoring policyjny wydarzeń zbiorowych, imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych w większych aglomeracjach,
 • obecność wojska i patroli z psami wykrywającymi materiały wybuchowe.

W Belgii często zdarzają się kradzieże kieszonkowe i włamania do samochodów. Dotyczy to głównie dużych miast, zwłaszcza Brukseli i Antwerpii.

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do Królestwa Belgii możesz wjechać na podstawie paszportu (bez wizy) lub dowodu osobistego i przebywać w kraju do 90 dni (niezależnie od celu). Przed wyjazdem upewnij się, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu mają również członkowie rodziny obywatela UE, niezależnie od swojej przynależności państwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą obowiązywać tylko, jeśli coś zagraża polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.

 W celach turystycznych możesz przebywać w Belgii 3 miesiące (90 dni). Zgodnie z prawem, w ciągu 10 dni musisz zgłosić swój pobyt w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. Ten obowiązek nie dotyczy Cię, jeśli przebywasz w hotelu, pensjonacie, więzieniu lub szpitalu. W tych przypadkach meldunkiem zajmuje się administracja obiektu. Kiedy minie 90, powinieneś opuścić terytorium Belgii. Urzędy gminne zwykle nie wydają żadnego dokumentu, który potwierdza trzymiesięczny pobyt na terenie Belgii.

Ubezpieczenie

Belgia uznaje polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Nie musisz mieć zielonej karty. Uznaje się, że pojazd zarejestrowany w Polsce ma obowiązkowe ubezpieczenie OC, tak jak w przypadku rejestracji w innych krajach UE. Inne ubezpieczenia są zalecane, ale nie obowiązkowe. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jeśli mieszkasz i pracujesz w Belgii (zgodnie z obowiązkiem meldunkowym w Belgii), musisz przerejestrować samochód na tablice belgijskie. Jeśli tego nie zrobisz, belgijska policja zabierze Ci polskie tablice rejestracyjne. Informacje o belgijskich przepisach dotyczących poruszania się samochodami zarejestrowanymi za granicą i procedurze przerejestrowania samochodu znajdziesz na tej stronie.

Zdrowie

Dodatkowe szczepienia nie są wymagane.

Opieka medyczna jest ogólnie dostępna. Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 30-35 EUR, doba pobytu w szpitalu – ok. 250 EUR. Koszty badań i innych usług medycznych musisz pokryć dodatkowo.

Jeśli opłacasz w Polsce składki na NFZ, możesz w nagłych wypadkach korzystać z opieki zdrowotnej w Belgii. Gdy przebywasz w Belgii turystycznie i chcesz skorzystać z opieki medycznej, musisz mieć przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jeśli pracujesz w Belgii – formularz S1. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie NFZ.

Gdy mieszkasz w Belgii musisz zapisać się do jednej z belgijskich instytucji ubezpieczeniowych. Informacja o instytucjach i zasadach korzystania z pomocy medycznej w Belgii znajduje się na tej stronie.

Zwrot kosztów leczenia. W Belgii musisz najpierw opłacić wszystkie koszty świadczeń medycznych. Dopiero później możesz starać się o ich zwrot w miejscowej, belgijskiej kasie chorych. Kasa zwraca tylko część kosztów, pomniejszonych o tzw. udział własny pacjenta. Samodzielnie pokrywasz także koszty transportu sanitarnego na terenie Belgii oraz z Belgii do Polski. Jedynym wyjątkiem jest wezwanie karetki do wypadku przy pracy.

Aby leczyć się w szpitalu, potrzebujesz skierowania. W nagłych przypadkach możesz zgłosić się do szpitala bezpośrednio. Belgijska kasa chorych pokrywa większość kosztów leczenia szpitalnego. Opłaty, które musisz ponieść, to: ryczałt za przyjęcie do szpitala, opłaty za każdy dzień pobytu i za leki stosowane w czasie hospitalizacji.

Kiedy składasz wniosek o zwrot kosztów leczenia do belgijskiej kasy chorych, dołącz do wniosku:

 • oryginał zaświadczenia potwierdzającego udzielenie pomocy medycznej w Belgii (wyda je lekarz lub zakład opieki zdrowotnej),
 • oryginały wszystkich rachunków, dowodów zapłaty, kserokopie recept itp.

O zwrot kosztów świadczeń medycznych (pomniejszony o udział własny pacjenta) możesz wystąpić także do swojego oddziału NFZ po powrocie do Polski. Również w tym przypadku przedstaw oryginały wszystkich rachunków, dowodów zapłaty, kserokopie recept itp.

Informacje dla kierowców

W Belgii obowiązują limity prędkości:

 • autostrady – 120 km/h,
 • drogi szybkiego ruchu (o oddzielonych jezdniach dla każdego kierunku) – 90 km/h,
 • inne drogi na obszarze niezabudowanym – 70 km/h,
 • obszar zabudowany – 50 km/h.

W Belgii obowiązuje zasada pierwszeństwa pojazdów, które nadjeżdżają z prawej strony. Wyjątki od tej zasady sygnalizują odpowiednie znaki drogowe. Wszystkie osoby podróżujące samochodem muszą zapinać pasy bezpieczeństwa na przednich i tylnych siedzeniach. Nie możesz rozmawiać przez telefon komórkowy, gdy prowadzisz samochód. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy to 0,5 promila. Kary za przekroczenie prędkości wynoszą od ok. 140 do 400 EUR. Jeśli przekroczysz dozwoloną prędkość o 40 km/h (30 km/h na obszarze zabudowanym), służby mogą zatrzymać Twoje prawo jazdy.

Szczególnie dokładnie sprawdzane są dokumenty samochodów ciężarowych i ich kierowców. Jeśli nie dopełnisz jakichkolwiek formalności, zapłacisz wysoki mandat, sięgający niekiedy kilku tysięcy euro. Wysokie kary grożą zwłaszcza za:

 • przekroczenie limitów czasu jazdy,
 • usterki lub nieprawidłowości w tachografach,
 • brak winiet opłaty drogowej.

Jeśli dostaniesz mandat, musisz go od razu zapłacić gotówką. Nawet wtedy, gdy nie zgadzasz się na jego przyjęcie. Jeśli nie przyjmujesz mandatu, zaznacz na druku mandatu opcję consignation lub consignatie. W takim przypadku kwota, którą zapłacisz, stanie się kaucją na poczet postępowania sądowego. Jeśli nie zapłacisz natychmiast po tym, jak otrzymasz mandat, pojazd może zostać zatrzymany do czasu, gdy wniesiesz opłatę. W ten sposób narażasz się też na dodatkowe koszty za przymusowe parkowanie pojazdu na parkingu policyjnym.

Jeśli prowadzisz działalność zarobkową, która polega na przewożeniu ludzi samochodem, musisz mieć przy sobie aktualną listę pasażerów oraz licencję na prowadzenie takiej działalności.

Nie potrzebujesz międzynarodowego prawa jazdy. Uwaga: polskie prawa jazdy starego typu (książeczkowe) utraciły ważność 30 czerwca 2006 r. Nie możesz używać praw jazdy wydanych przez więcej niż jeden kraj członkowski UE.

W Antwerpii, Brukseli i Gandawie   obowiązuje strefa niskiej emisji (LEZ). Samochody, które nie spełniają warunków emisji spalin mogą wjechać tam wyłącznie po rejestracji i uregulowaniu opłaty. Informacje dostępne są na stronach: https://www.slimnaarantwerpen.be/fr/LEZ, www.lez.brussels , https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone

Cło

Przestrzegaj limitów towarów, które możesz wwieźć do Belgii. Towary te muszą być przeznaczone do użytku osobistego (nie do sprzedaży). Określenie „do użytku osobistego” obejmuje także przedmioty, które przeznaczasz na prezenty. Nie możesz sprzedawać towarów, które przywozisz do Belgii. Takie zachowanie narusza prawo i grozi konfiskatą oraz dodatkową karą. W poważniejszych przypadkach służby mogą skonfiskować także pojazd, który przewoził towary.

Maksymalne ilości towarów, które możesz wwieźć do Belgii na własny użytek, wynoszą:

 • 200 sztuk papierosów,
 • 200 sztuk cygar,
 • 1 kg tytoniu,
 • 10 l spirytusu,
 • 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto),
 • 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego),
 • 110 l piwa.

Aby przewieźć przez granicę wyroby alkoholowe i tytoniowe, musisz mieć ukończone 17 lat. Po przystąpieniu Polski do UE polscy turyści wracający do kraju nie mogą starać się o zwrot podatku VAT od towarów, które kupili w krajach unijnych.

Uwaga: gdy rejestrujesz nowy pojazd sprowadzony do Polski z państwa członkowskiego UE, musisz zapłacić podatek VAT, jeżeli minęło mniej niż 6 miesięcy od daty jego pierwszej rejestracji i ma on przebieg mniejszy niż 6000 km. Będziesz zwolniony z podatku VAT, jeśli samochód spełni dwa warunki łącznie, czyli upłynie więcej niż 6 miesięcy od daty pierwszej rejestracji pojazdu i jego przebieg będzie większy niż 6000 km.

Przepisy prawne

Obywatele polscy w celach turystycznych mogą przebywać na terenie Belgii 3 miesiące (90 dni). Zgodnie z prawem w przeciągu 10 dni należy zgłosić swój pobyt w urzędzie gminy miejsca zamieszkania (nie dotyczy to osób przebywających w hotelach, pensjonatach, więzieniach, szpitalach, gdzie meldunku dokonuje administracja tych zakładów). Po przekroczeniu tego  terminu należy opuścić terytorium Belgii.  Urzędy gminne z reguły nie wydają żadnego dokumentu potwierdzającego 3-miesięczny pobyt na terenie Belgii

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.
{"register":{"columns":[]}}