W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Białoruś

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

Zagrożenie przestępczością jest porównywalne z sytuacją w Polsce. Nie zdarzają się w zasadzie napady na kierowców na drogach, dochodzi natomiast do kradzieży pojazdów i włamań do samochodów. Zdarza się to szczególnie w mało uczęszczanych miejscach. Dochodzi także do drobnych kradzieży w hotelach.

Patrole milicyjne są bardzo częste, w dużych miastach niemal na każdym większym skrzyżowaniu. W miejscach o dużym natężeniu ruchu (skrzyżowania, ronda itp.) często zdarzają się kontrole prowadzone przez milicję drogową (GAI).

W Republice Białorusi władze nie wprowadziły stopnia zagrożenia terrorystycznego.

Wjazd i pobyt

Od 29.10.2020 r. strona białoruska wstrzymała wjazd z Polski na Białoruś przejściami drogowymi. Przez granice przepuszczani są jedynie kierowcy samochodów ciężarowych oraz pracownicy przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych. Na Białoruś nadal możesz się dostać drogą powietrzną przez międzynarodowe lotnisko w Mińsku.

Obywatele RP posiadający zezwolenie na pobyt stały lub czasowy na Białorusi mogą wyjechać do Polski, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu sześciu miesięcy.

Od 22 października 2020 r. osoby przyjeżdzające na Białoruś z Polski muszą odbyć obowiązkową 7-dniową kwarantannę na miejscu. Konieczne jest wykazanie się negatywnym wynikiem testu PCR, w formie drukowanej bądź elektronicznej, w języku angielskim, rosyjskim lub białoruskim.

Okazanie dowodu UKOŃCZONEGO CO NAJMNIEJ PRZED MIESIĄCEM cyklu szczepień przeciw Covid-19 zwalania z konieczności odbycia kwarantanny.

Pod tym linkiem znajdziesz listę państw. Osoby, które z nich przybywają na Białoruś, będą musiały poddać się obowiązkowej 7-dniowej kwarantannie. 

Na terytorium Republiki Białorusi można wjeżdżać w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz oraz ważnych dokumentów podróży. Poniżej znajdziesz szczegóły dotyczące ruchu bezwizowego w porcie lotniczym w Mińsku, ruchu bezwizowego na Kanale Augustowskim i do Grodna oraz w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”.  Osoby, które mają zezwolenie na zamieszkanie na Białorusi (odpowiednik polskiej karty pobytu), przekraczają granicę na podstawie dokumentu podróży oraz owego zezwolenia. Białoruś wydaje wizy krótkoterminowe (jednokrotne, dwukrotne) oraz długoterminowe (wielokrotne). Uprawniają one do pobytu na okres określony w wizie, lecz nie dłuższy niż 90 dni w ciągu półrocza, licząc od daty pierwszego wjazdu.

Wizę można uzyskać w urzędach konsularnych Białorusi w Warszawie, Białymstoku i Białej Podlaskiej. Nie można otrzymać wizy na granicy.

Jeśli w trakcie pobytu na terytorium Białorusi upłynie termin ważności Twojej wizy i nie masz białoruskiej wizy tranzytowej, podlegasz odpowiedzialności administracyjnej. Za pobyt bez ważnej wizy grozi upomnienie, kara grzywny w wysokości do 50 stawek bazowych bądź deportacja. Jedna stawka bazowa wynosi od 1 stycznia 2021 r. 29,00 BYN, czyli około 10 EUR. Tymi wykroczeniami zajmują się nie tylko wydziały milicji ds. obywatelstwa i migracji, lecz także oddziały białoruskiego komitetu granicznego.

Jeśli planujesz pozostać na Białorusi dłużej  niż 10 dni, musisz się czasowo zameldować. Do terminu 10 dni nie wliczają się dni wolne od pracy: niedziele, święta narodowe i dni świąteczne. Jeśli zmienisz miejsce czasowego pobytu, musisz się zameldować w nowym miejscu w ciągu 3 dni od dnia przyjazdu. Do tego terminu również nie wliczają się dni wolne od pracy. Przepis został wprowadzony od dnia 1 lipca 2020 r. na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2019 r. nr 267-З o zmianie ustawy o statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców w Republice Białorusi.

Jeśli przebywasz w hotelu, hostelu, sanatorium – ustal z administracją, czy Twój pobyt zarejestruje pracownik, czy musisz to zrobić samodzielnie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Białorusi wraz z Narodowym Centrum Usług Elektronicznych stworzyły system, dzięki któremu cudzoziemcy i bezpaństwowcy czasowo przebywający na Białorusi mogą zarejestrować swój czasowy pobyt elektronicznie. Nie muszą osobiście przychodzić do właściwego oddziału ds. obywatelstwa i migracji MSW.

Od 02.01.2019 r. można się rejestrować na wspólnym portalu usług elektronicznych portal.gov.by. Procedura jest bezpłatna. Aby się zarejestrować, załóż osobiste konto na portalu portal.gov.by i podaj swój e-mail.

Następnie na swoim koncie w zakładce „Dostępne usługi” («Доступные услуги») wybierz kategorię „Obywatelstwo i migracja” («Гражданство и миграция») i właściwą usługę (200.12.14.1). Wypełnij i prześlij wniosek. Otrzymasz potwierdzenie rejestracji Twojego czasowego pobytu. Możesz się również zarejestrować za pośrednictwem innej osoby, która użyje w tym celu własnego konta na portalu portal.gov.by. Ta osoba musi mieć wszystkie Twoje dane konieczne do wypełnienia wniosku o rejestrację. Nadal możesz rejestrować się osobiście w oddziałach ds. obywatelstwa i migracji MSW – zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami.

Portal portal.gov.by nie jest przeznaczony dla cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy chcieliby przedłużyć czasowy pobyt ani dla tych, którzy przybyli na Białoruś z Rosji. Te osoby muszą osobiście zgłosić się do jednego z oddziałów ds. obywatelstwa i migracji MSW zgodnie z miejscem swojego pobytu.

Uwaga: obywatele polscy, którzy jadą do państwa docelowego przez Białoruś, muszą mieć białoruskie wizy tranzytowe.

Aby dowiedzieć się, czy dany cudzoziemiec znajduje się na liście osób, które mają zakaz wjazdu do Republiki Białorusi, można złożyć wniosek na stronie MSW RB.  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 stycznia 2010 r. nr 105-З o statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców w Republice Białorusi (tekst dostępny tutaj). Ministerstwo odpowie na wniosek e-mailem.

Ruch bezwizowy w porcie lotniczym w Mińsku

Od 27.07.2018 obywatele Polski, którzy przekraczają granicę na Lotnisku Narodowym „Mińsk”, mogą przebywać na terenie Republiki Białorusi bez wizy przez 30 dni.

Nowe przepisy nie obejmują posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych oraz osób przylatujących z Rosji oraz odlatujących do Rosji przez Lotnisko Narodowe „Mińsk”.

Do okresu 30-dniowego wlicza się dzień przylotu i dzień odlotu z Mińska. Liczba wjazdów nie jest ograniczona, jednak pobyt obywateli polskich na Białorusi nie może przekraczać 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Liczby dni pobytu w ruchu bezwizowym oraz na podstawie wizy sumują się.

Jeśli chcesz skorzystać z trybu bezwizowego, potrzebujesz ważnego paszportu, gotówki oraz ważnego na Białorusi ubezpieczenia medycznego na kwotę przynajmniej 10.000 EURO. Białoruś wymaga, aby przyjezdny miał na każdy dzień pobytu gotówkę w walucie obcej lub rublach białoruskich, której suma jest równoważna ok. 22 EURO.

Od 15 maja 2017 roku zmieniła się procedura obsługi pasażerów przylatujących z Białorusi do Rosji. Wszystkie rejsy do rosyjskich miast zostały przeniesione z terminali obsługujących ruch wewnętrzny do sektorów międzynarodowych rosyjskich lotnisk.

Oprócz tego statki powietrzne i pasażerowie przylatujący z Białorusi i odlatujący na Białoruś przechodzą kontrolę graniczną.

Na lotnisku w Mińsku procedura obsługi pasażerów przylatujących z Rosji nie zmieniła się.

Pasażerowie lecący do Rosji tranzytem przez Lotnisko Narodowe „Mińsk” okazują dokument tożsamości oraz kartę migracyjną. Więcej informacji znajduje się na tej stronie.

Ruch bezwizowy w strefie turystyczno-rekreacyjnej Brześć - Grodno

10 listopada 2019 r. dwie istniejące dotychczas strefy turystyczne Park Kanał Augustowski oraz Brześć stały się jedną bezwizową strefą turystyczno-rekreacyjną Brześć - Grodno. Połączono je na podstawie postanowień Dekretu Prezydenta Republiki Białorusi nr 300 z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Nie musisz mieć wizy, aby przebywać na terytorium strefy Brześć - Grodno, jeśli jesteś tam wyłącznie w celach turystycznych. Możesz tam przebywać:

 • indywidualnie – tylko w strefie turystyczno-rekreacyjnej Brześć-Grodno (miasto Brześć, rejon brzeski, rejon żabinkowski, rejon kamieniecki, rejon prużański, miasto Grodno, rejon grodzieński, rejon brzostowicki, rejon wołkowyski, rejon woronowski, rejon lidzki, rejon świsłocki, rejon szczuczyński), 
 • w ramach zorganizowanej grupy turystycznej, podróżując zgodnie z zatwierdzonym programem turystycznym – na całym terytorium obwodu grodzieńskiego i brzeskiego.

Do strefy turystyczno-rekreacyjnej Brześć - Grodno na warunkach ruchu bezwizowego można wjeżdżać przez następujące przejścia graniczne:

 • Bobrowniki – Berestowica,
 • Kuźnica Białostocka – Bruzgi,
 • Terespol – Brześć,
 • Sławatycze – Domaczewo,
 • Połowce – Pieszczatka,
 • Białowieża – Piererow (wyłącznie ruch pieszy i rowerowy),
 • Švendubrė – Privalka (przejście graniczne z Litwą),
 • Raigardas – Privalka (przejście graniczne z Litwą),
 • Soleczniki – Bieniakonie (przejście graniczne z Litwą),
 • Rudawka – Lesnaja (ruch wodny, pieszy, rowerowy),

a także przez kolejowe przejścia graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi i Terespol – Brześć, oraz porty lotnicze w Grodnie i w Brześciu.

W celu turystycznym możesz przebywać w strefie Brześć - Grodno maksymalnie 15 dni kalendarzowych.

Możesz przedłużyć pobyt, wykupując dodatkowe usługi turystyczne u certyfikowanego operatora. Ogólna długość pobytu nie może jednak przekroczyć 15 dni. 

Jeśli przekraczasz granicę z Białorusią na zasadach korzystania z ruchu bezwizowego w strefie turystyczno-rekreacyjnej Brześć – Grodno, powinieneś mieć:

 • ważny dokument podróży,
 • ubezpieczenie podróżne,
 • gotówkę (przynajmniej 2 stawki bazowe na każdy dzień pobytu – 1 stawka bazowa od 01.01.2021 r. wynosi 29,00 BYN, tj. około 10 EUR),
 • dokument potwierdzający wykupienie usługi turystycznej u certyfikowanego operatora działającego na obszarze strefy. Dokument ten wydawany jest bezpłatnie, na wniosek podróżnego może być wydany w obcym języku.

Podróżny określa także datę wjazdu do strefy bezwizowej. Jeśli dokument uprawniający do wjazdu nie będzie wykorzystany w ciągu 15 dni od deklarowanej daty wjazdu, traci ważność.

W razie zagubienia dokumentu operator turystyczny wystawia jego duplikat.

W uzasadnionych przypadkach losowych (utrata zdrowia, konieczność hospitalizacji itp.), które wymuszają pobyt powyżej 15 dni, podróżny lub jego przedstawiciel zwraca się do najbliższego organu spraw wewnętrznych z wnioskiem o przedłużenie pobytu i rejestracji. Otrzyma wówczas wizę wyjazdową i może opuścić Białoruś przez dowolne przejście graniczne. 

Jeśli w sposób nieuprawniony opuścisz obszar strefy bezwizowej Brześć - Grodno lub przedłużysz pobyt ponad dopuszczalne 15 dni, grozi Ci odpowiedzialność administracyjna. Przewiduje ją prawo Republiki Białorusi dotyczące statusu cudzoziemców i osób bez obywatelstwa na terytorium RB. Koszty ewentualnej deportacji pokryjesz sam lub operator turystyczny, który wystawił Ci dokument uprawniający do wjazdu do strefy bezwizowej.

Uwaga:

 • Osoby korzystające z ruchu bezwizowego muszą się zameldować w ciągu pięciu dni od wjazdu na Białoruś zgodnie z miejscem rzeczywistego pobytu. Więcej informacji znajduje się na tej stronie. Bez zmian pozostają zasady ruchu bezwizowego przez przejście graniczne Narodowy Port Lotniczy „Mińsk”.

Utrudnienia w przekraczaniu lądowej granicy białorusko-rosyjskiej

Status prawny przejść granicznych między Rosją a Białorusią jest nieuregulowany. Zgodnie ze stanowiskiem strony rosyjskiej, obywatele państw trzecich, w tym Polacy, nie mogą przekraczać granicy białorusko-rosyjskiej (w obydwu kierunkach) aż do czasu uregulowania tej kwestii. Zakaz obejmuje przejścia drogowe i kolejowe, gdyż na tych przejściach nie odciska się stempli wjazdowych w paszportach i na kartach migracyjnych. Brak adnotacji rosyjskich służb granicznych w paszportach i na kartach migracyjnych może skutkować ukaraniem za nielegalne przekroczenie granicy i naruszenie przepisów migracyjnych.

Przejścia graniczne, przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy podróżujący drogą lądową do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z:

 • ŁOTWĄ (BURACZKI, ŁUDONKA, UBYLINKA), 
 • ESTONIĄ (KUNICZYNA GORA, SZUMIŁKINO),
 • UKRAINĄ (NOWYJE JURKOWICZI, POGAR, TROJEBORTNOJE).

Informacje dotyczące wszystkich przejść granicznych Republiki Białorusi znajdują się na stronie internetowej 

Przedłużanie pobytu, wizy

Od 27.07.2018 obywatele polscy, którzy przekraczają granicę na Lotnisku Narodowym „Mińsk”, mogą przebywać na terenie Republiki Białorusi bez wizy przez 30 dni. Jeśli choroba, klęska żywiołowa lub inne nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiają wyjazd zanim upłynie okres legalnego pobytu, cudzoziemiec lub jego przedstawiciel zgłasza się do oddziału do spraw obywatelstwa i migracji, który jest właściwy dla miejsca pobytu czasowego. Tam składa wniosek o przedłużenie terminu pobytu czasowego i rejestracji. OOiM wydaje cudzoziemcowi wizę do wyjazdu z Białorusi. Można wtedy wyjechać przez dowolne przejście graniczne.

Aby przedłużyć termin pobytu czasowego na Białorusi, należy złożyć do OOiM następujące dokumenty przewidziane w pkt 12.15 pkt 12.15.1 Wykazu:

 • wniosek,
 • kartę migracyjną, chyba że nie jest ona wymagana (uwaga: od 6 marca 2018 r. nie wymaga się karty migracyjnej w przypadku, gdy celem podróży jest pobyt wyłącznie na terytorium Białorusi, bez wyjazdu na terytorium Rosji),
 • dokument do wyjazdu za granicę,
 • polisę ubezpieczeniową lub dokument potwierdzający posiadanie umowy ubezpieczenia zdrowotnego, zawartej z zagranicznym zakładem ubezpieczeń,
 • zezwolenie na mały ruch graniczny – dla cudzoziemców i osób bez obywatelstwa przebywających w strefie przygranicznej na terytorium Republiki Białorusi na podstawie zezwolenia na mały ruch graniczny,
 • dokument potwierdzający niezbędność przedłużenia terminu pobytu czasowego cudzoziemca lub osoby bez obywatelstwa na terytorium Republiki Białorusi,
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty.

Wymienione dokumenty są przewidziane w pkt 12.15 pkt 12.15.1 Wykazu procedur administracyjnych dokonywanych przez organy państwowe i inne organizacje państwowe na wniosek obywateli, zatwierdzonego Dekretem Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 26.04.2010 r. nr 200 (zwanego dalej - Wykaz).

Aby otrzymać wizę wyjazdową z Republiki Białorusi, należy złożyć do OOiM dokumenty przewidziane w pkt 12.9 Wykazu:

 • wniosek,
 • dokument do wyjazdu za granicę,
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty.

Jeśli obywatel Rzeczypospolitej Polskiej wjechał na terytorium Republiki Białorusi na podstawie ważnej wizy, powinien wyjechać przed upływem terminu ważności wizy lub terminu pobytu czasowego określonego ustawą. Powinien wyjechać również w sytuacji, gdy w momencie upływu terminów nie otrzymał jeszcze zgody na przedłużenie terminu pobytu czasowego, zezwolenia na pobyt czasowy lub na pobyt stały.

Aby otrzymać wizę wyjazdową z Republiki Białorusi, zgłoś się do OOiM właściwego dla miejsca pobytu czasowego i złóż wyżej wymienione dokumenty przewidziane w pkt 12.9 Wykazu.

Cudzoziemiec ma prawo otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy, jeśli spełnia jeden z wymogów zawartych w art. 48 Ustawy.  Musi wówczas zgłosić się do OOiM właściwego dla miejsca pobytu czasowego i złożyć dokumenty przewidziane w pkt 12.6 Wykazu:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • dokument potwierdzający spełnienia warunków do otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy zawartych w przepisach prawnych,
 • dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca lub osoby bez obywatelstwa na terytorium Republiki Białorusi,
 • dokument do wyjazdu za granicę,
 • polisę ubezpieczeniową,
 • dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania,
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty.

Jeśli cudzoziemiec otrzyma zezwolenie na pobyt czasowy, może zwrócić się do OOiM o wielokrotną wizę wyjazdowo-wjazdową. Musi wówczas złożyć dokumenty przewidziane w pkt 12.11 Wykazu:

 • wniosek,
 • dokument do wyjazdu za granicę,
 • uzasadnioną prośbę od organizacji przyjmującej – dla cudzoziemców i osób bez obywatelstwa zamieszkałych czasowo na terytorium Republiki Białorusi, którzy przebywają na terytorium Republiki Białorusi w celu odbycia studiów na białoruskich uczelniach, wykonywania pracy zarobkowej, prowadzenia działalności gospodarczej oraz innej działalności,
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty.

Cudzoziemcy, z wyjątkiem członków delegacji rządowych, dyplomatów, przedstawicieli organizacji międzynarodowych itd., mają obowiązek zameldowania się w terminie pięciu dni od momentu wjazdu na Białoruś w organie meldunkowym właściwym według miejsca rzeczywistego pobytu. Organami meldunkowymi są oddziały ds. obywatelstwa i migracji przy rejonowych wydziałach spraw wewnętrznych (milicja). Formalnościami meldunkowymi zajmują się recepcje hoteli i sanatoriów oraz gospodarstwa agroturystyczne.

Jeżeli koniec terminu przypada na niedzielę lub święto państwowe, termin upływa dnia następnego. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę, termin nie ulega przesunięciu (sobota jest dniem, w którym organy meldunkowe są czynne). W przypadku zmiany miejsca pobytu, cudzoziemcy zobowiązani są do zameldowania się w nowym miejscu.

Kary i opłaty – podsumowanie

Jeśli cudzoziemiec przebywa na Białorusi turystycznie i podróżuje w granicach państwa zgodnie z programem turystycznym, musi zameldować się jednorazowo, na cały okres, w miejscu początkowego pobytu.

Niedopełnienie tego obowiązku grozi karą upomnienia lub karą grzywny w wysokości do 50 stawek bazowych, czyli 1275,00 BYN (około 550,00 EUR), bądź deportacją. W hotelach zameldowanie odbywa się na miejscu.

Przekroczenie terminu pobytu będzie skutkować sankcjami karnymi, w tym deportacją i grzywną do wysokości ok. 550,00 EUR. Nie przewiduje możliwości wydania osobie chcącej przedłużyć pobyt ponad dozwolone 30 dni wizy białoruskiej na terytorium Białorusi. W szczególnych wypadkach losowych, takich jak np. pobyt w szpitalu, możliwe jest jedynie wydanie w Urzędzie ds. Cudzoziemców i Migracji jednokrotnej wizy wyjazdowej.

Przyjeżdżający na Białoruś powinni mieć przy sobie środki pieniężne o równowartości 50 stawek bazowych, czyli 1450,00 BYN (około 430,00 EUR) na każdy miesiąc pobytu. W przypadku krótszego niż miesiąc pobytu – kwotę równoważną 2 stawkom bazowym, czyli 58,00 BYN (około 20,00 EUR) na każdy dzień.

Władze białoruskie wymagają, by przyjeżdżający mieszkali wyłącznie w miejscu zarejestrowania pobytu.

Podczas odprawy paszportowej przyjeżdżający wypełniają tzw. karty migracyjne. Obowiązek ten nie dotyczy członków oficjalnych delegacji rządowych, akredytowanych dyplomatów oraz cudzoziemców, których celem podróży jest pobyt wyłącznie na terytorium Republiki Białorusi. Blankiet karty migracyjny jest dostępny na granicy i po wypełnieniu przez podróżnego rejestruje go białoruska straż graniczna. Kartę migracyjną zwraca się przy wyjeździe. Kara z utratę karty migracyjnej to upomnienie, grzywna w wysokości do 50 stawek bazowych, czyli 1450,00 BYN (około 430,00 EUR), bądź deportacja.

Uwaga: Jeśli wjeżdżasz na Białoruś samochodem, zwróć szczególną uwagę na przestrzeganie zobowiązania, które znajduje się w Twojej deklaracji wjazdu na czas określony. Jest w niej zawarty zakaz użyczania samochodu innym osobom i zakaz kierowania nim przez osoby trzecie w czasie nieobecności w pojeździe jego właściciela. Za złamanie tego zakazu białoruski urząd celny może zatrzymać pojazd oraz nałożyć na właściciela opłatę skarbową.  Opłaty sięgają nawet kilku tysięcy rubli białoruskich. Możesz otrzymać zakaz opuszczania Białorusi, dopóki nie uregulujesz opłaty.

Jeśli Twój samochód został skradziony, jak najszybciej zgłoś to władzom białoruskim – milicji i urzędowi celnemu. Jeśli nie dopełnisz tych formalności, może Cię spotkać oskarżenie o nieprzestrzeganie zasad określonych w deklaracji.

Przy wjeździe na Białoruś deklarujesz czasowy wwóz samochodu. Jego przedłużenie możesz uzyskać we właściwym ze względu na miejsce pobytu urzędzie celnym. Pamiętaj, aby zwrócić się o przedłużenie, zanim upłynie termin ważności dotychczasowego dokumentu.

Zdrowie

Od  dnia 07.12.2020 cudzoziemcy od 6. roku życia muszą okazać przy wjeździe na Białoruś negatywny wynik testu na Covid–19 zrobiony metodą PCR. Okazanie dowodu UKOŃCZONEGO CO NAJMNIEJ PRZED MIESIĄCEM cyklu szczepień przeciw Covid-19 zwalania z konieczności odbycia kwarantanny.

Białoruś nie wymaga szczepień ochronnych od przyjezdnych. Zagrożenie chorobami zakaźnymi, np. błonicą (zwłaszcza latem), grypą (w zimie) i chorobami wenerycznymi, jest dość duże. Latem i jesienią w lasach należy uważać na kleszcze roznoszące choroby wirusowe.

Obywatele Polski leczą się na Białorusi odpłatnie. Doba w szpitalu kosztuje równowartość ok. 30 EURO, jednak w razie leczenia specjalistycznego cena może być wyższa.

Poziom opieki szpitalnej i warunki leczenia są niższe niż w Polsce, mogą też występować problemy z dostępnością specjalistycznych lekarstw. Cudzoziemcy zwykle wybierają prywatne placówki lekarskie lub dentystyczne, które dysponują znacznie lepszym sprzętem.

Podróżowanie po kraju

Białoruś zliberalizowała przepisy dotyczące zwiedzania strefy przygranicznej oraz pasa przygranicznego.

Cudzoziemcy, którzy podróżują tranzytem przez strefę przygraniczną do uzdrowisk, ośrodków wypoczynkowych nie muszą mieć przepustki.

Ci, którzy chcieliby odwiedzić strefę przygraniczną bądź pas przygraniczny w innym celu, powinni mieć taką przepustkę.

W strefie przygranicznej oraz pasie przygranicznym obowiązują następujące zasady:

 • nie wolno korzystać z urządzeń optycznych (lornetka, aparat fotograficzny, kamera cyfrowa, noktowizor itp.) bez zgody białoruskiej Straży Granicznej,
 • nie wolno przechodzić przez obszar, na którym znajdują się obiekty inżynieryjne oraz inne urządzenia.

Za naruszenie tych przepisów może spotkać Cię kara pieniężna w wysokości od 10 do 50 stawek bazowych.

Informacje dla kierowców

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. Milicja natomiast bardzo skrupulatnie sprawdza obowiązkowe wyposażenie samochodu (apteczka, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe), ważny przegląd techniczny oraz ubezpieczenie (tzw. zieloną kartę). Apteczka samochodowa musi zawierać:

 • 10% roztworu amoniaku,
 • jodynę,
 • bandaże sterylne i elastyczne,
 • watę, plastry opatrunkowe,
 • opaskę uciskową bądź gumowy wąż uciskowy,
 • nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami,
 • rękawiczki chirurgiczne,
 • chusteczki higieniczne,
 • roztwór chłodzący (saletra amonowa z wodą).

Stan apteczek samochodowych może być sprawdzany wyrywkowo zarówno przez białoruską straż graniczną, jak i przez patrole milicji drogowej. Jeśli służby stwierdzą uchybienia i nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego, wymierzą karę. Kierowcy powinni uwzględniać częste radarowe kontrole prędkości. Pomimo stałych podwyżek cen, paliwo jest na Białorusi tańsze niż w Polsce. Na stacjach benzynowych można płacić wyłącznie rublami białoruskimi. Główne drogi są szerokie, dobrze utrzymane i oznakowane, z wyjątkiem pobocza, które nocą jest słabo widoczne. Po zmroku piesi poruszający się poza terenem zabudowanym mają obowiązek noszenia elementów odblaskowych. W nocy największym zagrożeniem są nieoświetlone pojazdy stojące na pasach ruchu. Miejscowi kierowcy, choć z reguły nie jeżdżą szybko, są dość niefrasobliwi: normą jest uporczywa jazda szybkim pasem ruchu, nieużywanie świateł (nawet po zmroku) i kierunkowskazów, gwałtowne skręcanie z niewłaściwego pasa lub wymuszanie pierwszeństwa przejazdu.

Szczególną ostrożność należy zachować na przejściach dla pieszych. W razie kolizji drogowej czekaj na przybycie milicji, nie zmieniaj miejsca ustawienia samochodu. Jeśli milicja uzna cudzoziemca za winnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkimi obrażeniami ciała, czekają go poważne sankcje – do kary bezwzględnego pozbawienia wolności włącznie.

Uwaga: Od 1 sierpnia 2013 r. na Białorusi funkcjonuje elektroniczny system poboru opłat drogowych BelToll (podobny do polskiego viaTOLL). Opłaty za przejazd wymagane są od pojazdów zarejestrowanych poza obszarem Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej oraz wszystkich pojazdów powyżej 3,5 tony ładowności.

System obejmuje w całości drogę M-1/E30 Brześć – Mińsk – granica z FR (Redki), tj. Krasna Gorka po stronie rosyjskiej (łącznie 609 km), prowadzące od granicy z Polską drogi P-99 i M 6 oraz odcinki dróg wylotowych z Mińska: M2, M3, M4, M5 i M6.

Aby skorzystać z sieci płatnych dróg, samochód powinien zostać wyposażony w pomiarowe urządzenie elektroniczne. Można je wypożyczyć za kaucją, na podstawie umowy, w jednym z punktów obsługi klienta przy wjazdach i wyjazdach z płatnych odcinków dróg oraz pomiędzy nimi. Opłaty są pobierane w rublach białoruskich.

Podczas montażu urządzenia zwróć szczególną uwagę na rodzaj szyby w samochodzie. W przypadku szyb metalizowanych urządzenie należy montować jedynie na wykropkowanej (przepuszczalnej dla fal radiowych) powierzchni w pobliżu lusterka wstecznego. Jeśli na Twoich szybach nie ma stref przepuszczalnych dla fal radiowych, wykup urządzenie pomiarowe z anteną zewnętrzną. Jeżeli podczas przejazdu pod bramką poboru opłat urządzenie nie zadziała, idź do najbliższego punktu obsługi. Jeśli naruszysz warunki korzystania z płatnych dróg, czeka Cię podwyższona opłata. Wysokość podwyższonej opłaty za jedno naruszenie wynosi:

≤ 3,5 t: za nieuiszczenie opłaty w pełnej wysokości – równowartość 100 EUR, za uiszczenie opłaty w niepełnej wysokości – równowartość 50 EUR.

> 3,5 t: za nieuiszczenie opłaty w pełnej wysokości – równowartość 260 EUR, za uiszczenie opłaty w niepełnej wysokości – równowartość 130 EUR.

Pobór opłat kontroluje białoruska Inspekcja Transportowa.

Pełna informacja na ten temat znajduje się na stronie białoruskiego operatora .

Cło

Przepisy celne zezwalają na przewóz waluty w dowolnej kwocie. Należy ją zgłosić, wypełniając deklarację celną przy przekroczeniu granicy. Decyzja Rady EAUG z 1 listopada 2018 roku dopuszcza wwożenie na terytorium państw Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, w tym Białorusi, przedmiotów osobistego użytku o maksymalnej wartości 500 EUR bez cła. Towary można wwozić transportem naziemnym – samochodem, koleją, drogą morską lub przy przekraczaniu granicy pieszo. Zasady te obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Wcześniej dopuszczalna wartość wynosiła 1500 EUR. Maksymalna waga wwożonych towarów została zmniejszona z 50 kg do 25 kg. Jeśli przekroczysz te wartości, zapłacisz 30% cła od wartości wwożonych przedmiotów. Będzie to co najmniej 4 EUR od każdego kilograma powyżej bezcłowych 25 kg.

Powyższe normy nie dotyczą towarów wwożonych drogą lotniczą, co do których pozostają dotychczasowe limity. Dopuszczalna wartość bezcłowego wwozu przedmiotów osobistego użytku samolotem to maksymalnie 10 000 EUR, a ich maksymalna waga – 50 kg.

Na Białoruś można bezcłowo wwozić do 200 sztuk papierosów, 3 l alkoholu, w tym piwa – na jedną pełnoletnią osobę.

Jeśli chcesz użyczyć komuś samochodu na obszarze celnym Białorusi, możesz to zrobić wyłącznie za zgodą urzędu celnego. Urząd wystawi Ci zaświadczenie.

Jeśli pojazd jest zarejestrowany poza obszarem celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, musisz dopełnić formalności związanych z czasowym wwozem. Uwaga: jeśli przekroczysz termin, służby naliczą bardzo wysokie cło oraz podatek. Konieczny będzie dokument dotyczący czasowego wwozu wystawiony na osobę, która będzie kierowała pojazdem na terytorium Białorusi. Jeśli właścicielem samochodu jest inna osoba, musi mieć upoważnienie poświadczone urzędowo.  Jeśli jego właścicielem jest firma, potrzebne będzie dodatkowo poświadczone tłumaczenie na język rosyjski lub białoruski.

Przepisy prawne

Przemyt lub posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyków lub środków psychotropowych jest surowo karane. Jeśli wwozisz na terytorium Republiki Białorusi lekarstwa – szczególnie środki uspokajające, przeciwbólowe, psychotropowe, zawierające sterydy, musisz mieć ważną receptę lub zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem preparatów oraz ich dawek. Dokument musi być przetłumaczony na język rosyjski lub białoruski.

Na Białorusi obowiązuje całkowity zakaz fotografowania komisariatów milicji, jednostek wojskowych i innych urzędów państwowych. Służby mogą Cię pociągnąć do odpowiedzialności karnej, jeśli złamiesz ten zakaz. W miejscach publicznych nie wolno pić alkoholu oraz przebywać w stanie nietrzeźwym.

 

Próby wręczenia funkcjonariuszom milicji korzyści finansowych za ewentualne odstąpienie od kary za naruszenie przepisów skutkują natychmiastowym pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.

 

Od 27 lipca 2019 obowiązuje Dekret Prezydenta Republiki Białorusi z 24.01.2019 roku nr 2 „O państwowej regulacji produkcji, obrotu i konsumpcji surowca tytoniowego oraz wyrobów tytoniowych”. Zgodnie z rozdz. 11 pkt 35 tego Dekretu nie wolno palić wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych, w następujących miejscach:

 • windy i pomieszczenia bloków wielomieszkaniowych,
 • miejsca przeznaczone do zabaw dzieci,
 • tereny i pomieszczenia zakładu pracy,
 • tereny i pomieszczenia obiektów sportowych,
 • tereny jednostek organizacyjnych systemu oświaty,
 • podziemne przejścia dla pieszych i stacje metra,
 • przystanki komunikacyjne,
 • środki transportu publicznego i kolej,
 • samochody, w których znajdują się dzieci w wieku poniżej 14 lat,
 • miejsca wymienione w innych przepisach Republiki Białorusi.

Jest także grupa obiektów, w których palenie jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach oznaczonych tablicą informacyjną z napisem „palarnia”:

 • obiekty handlowe (centra handlowe, bazary oraz inne),
 • obiekty gastronomiczne, w tym tarasy letnie przylegające do obiektów,
 • plaże,
 • tereny i pomieszczenia obiektów wypoczynku i sportu,
 • obiekty (pomieszczenia) przemysłowe,
 • tereny i pomieszczenia obiektów organów władzy państwowej, kultury, opieki zdrowotnej, uzdrowiskowych, jednostki oferujące usługi telekomunikacyjne, socjalne, bankowe, ubezpieczeniowe, hotelowe oraz inne,
 • organy administracji publicznej (pomieszczenia do przyjmowania interesantów),
 • terminale pasażerskie w transporcie drogowym, portu lotniczego oraz morskiego,
 • tereny i pomieszczenia przylegające do stacji kolejowych,
 • statki morskie.

Za złamanie zakazu grozi kara finansowa:

 • do 102 BYN - za palenie w miejscu niedozwolonym,
 • do 765 BYN - za palenie w pomieszczeniach bloków wielomieszkaniowych,
 • do 765 BYN lub kara upomnienia – za palenie, które narusza zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Przydatne informacje

Środkiem płatniczym jest wyłącznie miejscowa waluta (białoruski rubel – BYN). Na Białorusi nie wolno płacić walutami obcymi (np. USD, EUR). Pieniądze można wymienić w bankach czynnych z reguły do godz. 17.00. Jeśli kupujesz walutę, zazwyczaj musisz pokazać ważny paszport. Bank nie pobiera prowizji przy wymianie waluty. W dużych miastach sieć banków jest dość dobrze rozwinięta. W wybranych punktach w Grodnie, Brześciu i Mińsku można sprzedać lub kupić złotówki. Zabroniona jest czarnorynkowa wymiana waluty. Przygodna wymiana pieniędzy może być potraktowana jako niezgodna z prawem i skończyć się zatrzymaniem oraz grzywną.

Językami urzędowymi są język białoruski oraz język rosyjski.

Na południu kraju należy unikać spożywania miejscowej żywności ze względu na możliwość zagrożenia radioaktywnością.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.