W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Burkina Faso

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do:

  • regionów Sahel, Nord, Centre-Nord;
  • prowincji Koulpelogo w regionie Centre-Est;
  • części regionów Boucle du Mouhoun i Hauts-Bassins na północny wschód od rzeki Wolta Czarna do granicy z Mali;
  • części regionu Cascades na wschód od rzeki Komoe do granicy z Mali i Wybrzeżem Kości Słoniowej;

Zalecamy rezygnację z podróży, które nie są konieczne na pozostałe terytorium Burkiny Faso, w tym do stolicy kraju, Wagadugu.

W Burkina Faso występuje wysokie zagrożenie zamachami terrorystycznymi. Dochodzić może do ataków w centrach głównych miast – na bazary, budynki administracji publicznej, miejsca kultu religijnego, centra handlowe, hotele i restauracje. Możliwe są porwania o charakterze terrorystycznym. 

Odnotowuje się wzrost przestępczości pospolitej. Na głównych drogach krajowych dochodzić może do napadów bandyckich z użyciem broni.

Ze względu na liczne kontrole policyjne należy zawsze mieć przy sobie paszport, a podczas kontroli zachować spokój i unikać prowokacyjnych zachowań.

W związku z brakiem w Burkina Faso polskiej placówki, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Obywatele RP mają obowiązek posiadania wiz na przejazd i pobyt. Wizy na pobyt krótki (do 90 dni) wystawiane są przez placówki dyplomatyczne Burkina Faso (najbliższa w Berlinie). W wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzyskanie wizy na granicy. Turysta powinien mieć wystarczające środki na utrzymanie, nie trzeba ich jednak okazywać przy wjeździe.

Małoletni podróżujący z opiekunami innymi niż rodzice / opiekunowie prawni powinni posiadać pisemne zezwolenie (l'autorisation parentale).

Od 31.12.2018r. w części prowincji w regionach Sahel, Nord, Centre-Nord, Boucle du Mouhoun, Hauts-Bassins, Est i Centre-Est obowiązuje stan wyjątkowy, który może wpłynąć na ograniczenie możliwości poruszania się po kraju.

 

Zdrowie

Przy wjeździe wymagany jest wpis do międzynarodowej książeczki zdrowia potwierdzający szczepienie przeciw żółtej febrze.

Występuje tu zagrożenie malarią, żółtą febrą, cholerą i wieloma chorobami przewodu pokarmowego. Zalecane jest szczepienie przeciw cholerze. Ponieważ terytorium Burkina Faso mieści się w tzw. afrykańskim pasie częstego występowania zapalenia opon mózgowych, szczepienie przeciw tej chorobie jest szczególnie zalecane. Ze względu na częste przypadki żółtaczki typu A i B, chorób tzw. Di-Per-Te oraz duru brzusznego należy rozważyć odpowiednie szczepienia.

W kontaktach ze zwierzętami domowymi i dzikimi trzeba zachować daleko idącą ostrożność - często dochodzi do zarażeń wścieklizną. Burkina Faso jest jednym z krajów afrykańskich, w których odnotowano przypadki wystąpienia ptasiej grypy u zwierząt.

W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzka stacją sanitarno – epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Możliwość udzielenia pomocy medycznej w przypadkach skomplikowanych może być problematyczna, ponieważ poziom usług medycznych jest bardzo niski. Z tego powodu odradza się wizyty turystyczne małych dzieci i osób, których stan zdrowia może ulec nagłemu pogorszeniu.

Przepisy prawne

Zażywanie narkotyków jest zabronione i zagrożone karą pozbawienia wolności.

Cudzoziemcy, którzy pod wpływem alkoholu zakłócają porządek publiczny, mogą zostać wydaleni z kraju.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
08.07.2021 16:00 Ewa Łukasik
Pierwsza publikacja:
04.01.2019 13:25 Konrad Adamowicz