W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Chińska Republika Ludowa

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne do Chińskiej Republiki Ludowej oraz do specjalnych stref administracyjnych Hongkongu i Makau.

Wjazd i pobyt

Granice lądowe i morskie ChRL pozostają zamknięte. Występują utrudnienia w podróżowaniu do i z Chin, ponieważ liczba międzynarodowych połączeń lotniczych jest ograniczona. Jeśli planujesz podróż do lub z Chin, skontaktuj się z przewoźnikiem, aby uzyskać szczegóły dotyczące lotu.

Obywatele RP przy podróży z Polski do Chin mogą korzystać wyłącznie z bezpośrednich połączeń lotniczych: raz w tygodniu na trasie Warszawa-Taiyuan-Pekin (Air China) oraz raz na dwa tygodnie na trasie Warszawa-Tianjin-Warszawa (PLL LOT). Z dniem 22 lutego 2021 r. zniesiona została możliwość podróży obywateli RP z Polski do Chin z przesiadką (tranzytem) w państwie trzecim. Obywatele RP przebywający poza granicami RP, rozpoczynający podróż do Chin w innym państwie powinni kontaktować się z najbliższą Ambasadą ChRL w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości podróży do Chin.

Brak możliwości tranzytu z państwa trzeciego przez Hongkong do Chin kontynentalnych.

Aktualne komunikaty oraz wytyczne dotyczące zasad wjazdu do Chin można znaleźć na stronie Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie.

Możliwość wjazdu z wizami i kartami pobytu wydanymi przed 28 marca 2020 r. jest zawieszona.  Wizy wydawane są w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które dotyczą:

 • wykonywania niezbędnych działań gospodarczych, handlowych lub naukowych,
 • z przyczyn humanitarnych.

Obywatele RP posiadający ważne zezwolenie na pobyt wydane przed 28 marca 2020 r. w związku z pracą zawodową, sprawami osobistymi lub w celu połączenia rodziny są uprawnieni do wjazdu do Chin. Osoby z wymienionych kategorii, których zezwolenie na pobyt utraciło ważność, powinny ubiegać się o wizę w najbliższej ambasadzie lub konsulacie ChRL.

Pasażerowie podróżujący z Polski do Chin muszą uzyskać:

 • negatywny wynik badania COVID-19 wykonanego metodą molekularną (RT-PCR),
 • negatywny wynik testu IgM z krwi na obecność przeciwciał SARS-CoV-2.

Badania podróżni muszą wykonać nie wcześniej niż 48 godzin przed planowanym wylotem w jednym z laboratoriów wyznaczonych przez Ambasadę ChRL w Polsce. Na podstawie wyników badań należy wnioskować o zaświadczenie o stanie zdrowia. Na pokład samolotu zostaną wpuszczone wyłącznie osoby z ważnym zaświadczeniem.

Aktualne komunikaty oraz wytyczne dotyczące zasad wjazdu do Chin można znaleźć na stronie Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie.

W trakcie przekraczania granicy Chin przez osoby uprawnione, podróżni poddawani są kontroli medycznej, w tym kolejnym badaniom na obecność COVID-19. Podróżni po przekroczeniu granicy są zobowiązani do odbycia 14-dniowej lub 21-dniowej kwarantanny na własny koszt w wyznaczonym przez władze miejscu, a następnie 7- lub 14-dniowej kwarantanny domowej. Łączna długość kwarantanny zależy od regulacji obowiązujących w regionie, do którego nastąpił przylot do Chin. W trakcie kwarantanny przyjeżdżający są poddawani różnego rodzaju testom, w tym PCR (z nosa i gardła), na przeciwciała IgM i niekiedy również IgG (z krwi żylnej). W niektórych miastach obowiązkowe są również testy na obecność koronawirusa w postaci wymazów z odbytu. Przed podróżą skontaktuj się z najbliższą Ambasadą ChRL, instytucją organizującą pobyt, hotelem lub właścicielem mieszkania, w celu potwierdzenia możliwości przyjazdu oraz szczegółowych warunków kwarantanny i dalszego pobytu.

Podróżni, u których stwierdzono po przylocie do Chin obecność wirusa COVID-19 (także w postaci bezobjawowej) będą podlegali hospitalizacji, a następnie 28-dniowej kwarantannie w wyznaczonym przez władze miejscu (w obu przypadkach na własny koszt – może on wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy CNY). Zakończenie izolacji będzie możliwe w przypadku ostatecznie negatywnych wyników testów PCR oraz IgM (a niekiedy także w postaci wymazów z odbytu) wykonanych w odstępach kilkudniowych oraz na podstawie negatywnych wyników wymazów środowiskowych na obecność COVID-19. Miej na uwadze, iż łączny czas izolacji w takim przypadku może wynosić nawet 1-2 miesiące.

W razie stwierdzenia obecności wirusa u dziecka (także w postaci bezobjawowej), będzie ono skierowane do szpitala bez możliwości towarzyszenia mu przez rodzica. W przypadku skierowania na kwarantannę w wyznaczonym przez władze miejscu, według dotychczasowych zasad i praktyki,
z dziećmi do lat 14 może przebywać jeden z rodziców. Dzieci powyżej lat 14 mogą zostać skierowane do osobnych pomieszczeń i spędzają całą kwarantannę w odosobnieniu.

Osoby, które w przeszłości przebyły COVID-19, powinny liczyć się z możliwością skierowania na szpitalną obserwację medyczną po przekroczeniu granicy ChRL niezależnie od wyników testów oraz odbytego szczepienia.

Osoby, które już zaszczepiły się przeciw COVID-19, przed wylotem powinny zapoznać się z wytycznymi Ambasady ChRL w Warszawie dotyczącymi zasad wjazdu dla osób zaszczepionych dostępnymi na stronie Ambasady ChRL.

Pamiętaj o faktycznym obowiązku posiadania na telefonie aplikacji zdrowotnej (innej dla każdego miasta i regionu). Po zarejestrowaniu i pobraniu z centralnego systemu danych dot. wyników testów i faktu przejścia kwarantanny, musisz aplikację włączyć i zeskanować odpowiedni kod QR przed wejściem do większości miejsc publicznych (urzędy, restauracje, kawiarnie). Aplikacje zdrowotne wykorzystują dane geolokalizacyjne w celu ustalenia miejsc przebywania i dróg przemieszczania się użytkowników. W celu ułatwienia rejestracji, jeszcze przed wyjazdem rekomendujemy zaopatrzenie się w działający na terenie Chin numer telefonu z internetem.

W trakcie pobytu w Chinach należy liczyć się z różnego rodzaju ograniczeniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Są one wprowadzane przez władze na wszystkich szczeblach, nierzadko bez wcześniejszego uprzedzenia oraz mogą różnić się
w zależności od miejsca (brak jednolitej praktyki powoduje, że kwarantanna osób przyjeżdżających do Chin w tym samym czasie może przebiegać zupełnie inaczej). Do najczęściej spotykanych, obowiązujących także cudzoziemców, można zaliczyć:

 • długotrwałe pozbawienie prawa do opuszczania miejsca zamieszkania w przypadku wykrycia lokalnego ogniska epidemii;
 • obowiązek przeprowadzania testów COVID-19 przy podróżach między prowincjami,
 • ograniczenia w opuszczaniu miejsca zamieszkania (np. limitowane wyjścia na zewnątrz wyłącznie w celu zakupu towarów pierwszej potrzeby) oraz przyjmowaniu gości z zewnątrz;
 • ograniczenia swobody przemieszczania się (np. zakaz wjazdu i/lub wyjazdu z danego miasta);
 • kontrolę temperatury ciała na lotniskach i dworcach, w hotelach, sklepach, restauracjach i innych budynkach użyteczności publicznej oraz obowiązek noszenia masek ochronnych;
 • przymusową kwarantannę osób mających symptomy zakażenia koronawirusem;
 • utrudniony dostęp do podstawowej opieki lekarskiej w związku z dodatkowymi procedurami wprowadzonymi przez placówki medyczne w związku z COVID-19.

W związku z powyższym zaleca się bezwzględne stosowanie do zaleceń władz miejscowych w zakresie przestrzegania powyższych zasad. Osoby, które ignorują zalecenia władz w sprawie badań oraz kwarantanny lub podają nieprawdziwe informacje dotyczące stanu zdrowia podlegają odpowiedzialności karnej i finansowej.  

Obywatele RP przebywający w Chinach zainteresowani szczepieniem na COVID-19 powinni śledzić komunikaty lokalnych władz. Zalecamy także kontakt z pracodawcą lub lokalnym ośrodkiem ochrony zdrowia.

Osoby już przebywające w Chinach w kwestiach legalizacji pobytu powinny zgłaszać się do Foreigners Entry and Exit Administration Section Public Security Bureau / National Immigration Authority właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Od 10 maja 2019 r. osoby ubiegające się o wizę do Chin w Ambasadzie ChRL w Warszawie oraz w Konsulacie Generalnym ChRL w Gdańsku powinny wypełnić wniosek online i umówić się na wizytę za pośrednictwem strony internetowej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Centrum Obsługi Aplikacji Wizowych.

We wszystkich punktach granicznych pobierane są odciski palców od przyjeżdżających cudzoziemców w wieku 14-70 lat. Przed podejściem do okienka kontroli paszportowej wszyscy podróżni muszą skorzystać z urządzenia do samodzielnego oddania odcisków palców i pobrać wydruk z potwierdzeniem. Osoby poniżej 14 i powyżej 70 roku życia również odbierają wydruk. W ich przypadku potwierdza on fakt, że nie muszą zostawiać odcisków palców.

Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy dłużej niż chińska wiza. Od turystów indywidualnych chińskie urzędy konsularne mogą wymagać okazania biletu powrotnego. Nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie zdrowotne lub NNW nie jest wymagane, jednak zalecamy wykupienie przed wyjazdem polisy ubezpieczeniowej. Ważne, by polisa pokrywała koszty hospitalizacji, transportu medycznego, a w razie śmierci – koszt transportu ciała do Polski.

Jeśli cudzoziemiec nie ma ubezpieczenia, płaci za wszystkie usługi medyczne gotówką przed rozpoczęciem leczenia. Koszty leczenia są wysokie. W przypadku chorób ciężkich mogą wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Podróżujący samolotem na trasach krajowych mogą wykupić na lotnisku dobrowolne ubezpieczenie. Polisy zagranicznych firm ubezpieczeniowych nie są automatycznie uznawane.

Cudzoziemiec jest zobowiązany do uiszczenia płatności za wszystkie usługi medyczne przed zakończeniem leczenia. Zwrotu kosztów leczenia można dochodzić po powrocie do kraju, przedstawiając firmie ubezpieczeniowej rachunki, które w miarę możliwości powinny być wystawione w języku angielskim.

Niektóre z firm ubezpieczeniowych wymagają poświadczenia rachunków przez właściwy terytorialnie urząd konsularny RP.

Zdrowie

Jeśli turysta przybywa z kraju lub regionu umieszczonego na liście zagrożeń epidemiologicznych WHO, musi mieć ważną książeczkę szczepień. Przynajmniej na sześć tygodni przed wyjazdem upewnij się, jakie szczepienia są wymagane.

Chiny nie wpuszczają chorych na gruźlicę, trąd, tyfus i cholerę, osób chorych wenerycznie, a także chorych psychicznie. Od czasu epidemii SARS, tj. od kwietnia 2003 r., podróżni muszą zgłaszać chińskim służbom sanitarno-epidemiologicznym takie objawy, jak: wysoka gorączka, kaszel, symptomy przeziębienia. Elektroniczne skanery mierzą temperaturę ciała wszystkim podróżnym przybywającym do Chin.

W Chinach nadal odnotowuje się zwiększoną liczbę zachorowań na żółtaczkę pokarmową typu A. Warto zaszczepić się profilaktycznie. Turyści często uskarżają się na biegunki i zatrucia pokarmowe. Przyczyną takich dolegliwości jest najczęściej żywienie się w miejscach, które nie przestrzegają norm sanitarnych.

W południowej części Chin, na południe od 25. równoleżnika, występuje zagrożenie amebą, malarią, gorączką tropikalną. W regionach wiejskich Chin południowych występuje zagrożenie wirusowym zapaleniem opon mózgowych, które roznoszą komary. W Tybecie i w innych regionach wysokogórskich nie należy pić niefiltrowanej wody.

Dostęp do opieki medycznej nie stanowi problemu. Wyjątkiem są oddalone regiony położone w zachodniej części Chin (Tybet, Xinjiang, Gansu, Qinghai, Mongolia Wewnętrzna, część Sichuanu, Guizhou i Yunnanu). W wielkich miastach działają szpitale wszystkich specjalności, wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę medyczną. Ceny usług medycznych w prywatnych punktach medycznych są dużo wyższe niż w Polsce. Cena za dobę pobytu cudzoziemca w szpitalu nie obejmuje kosztów usług medycznych, badań ani leków, za które płaci się dodatkowo. Koszty operacji wynoszą nawet kilkadziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich. W największych miastach Chin zagraniczne kliniki świadczą usługi medyczne i stomatologiczne na światowym poziomie. Wiąże się to z niezwykle wysokimi kosztami (wizyta lekarska od 200 USD).

Ze względów praktycznych przed przyjazdem do Chin lepiej zaopatrzyć się w podstawowe leki krajowe. W aptekach nie są dostępne odpowiedniki zagranicznych lekarstw. Powszechne jest leczenie specyfikami medycyny chińskiej, które nie mają odpowiedników w polskiej farmakologii.

Osoby ze schorzeniami układu krążenia powinny unikać podróży do rejonów wysokogórskich (Tybet, Sichuan, Yunnan, Qinghai, Gansu, Xinjiang).

Koniecznie uwzględnij występujące w niektórych regionach Chin zagrożenie wirusem ptasiej grypy. Aby nie narażać się na ryzyko infekcji, unikaj:

 • podróżowania po prowincjach, w których wykryto ogniska choroby (np. Tybet, Qinghai, Xinjiang, Mongolia Wewnętrzna),
 • spożywania mięsa drobiowego niewiadomego pochodzenia,
 • styczności z ptactwem.

Śledź dokładnie sytuację epidemiczną.

Ze względu na wysoką wilgotność powietrza i smog osoby z chorobami układu oddechowego powinny szczególnie na siebie uważać. Niektóre szpitale międzynarodowe mają własne apteki, w których sprzedają lekarstwa importowane. Nie wszystkie zagraniczne leki można znaleźć w Chinach, a ich cena jest zwykle bardzo wysoka. Zabierz wystarczający zapasów własnych leków.

Jeśli przywozisz lekarstwa, zabierz ze sobą kopię recepty.

Podróżowanie po kraju

W Chinach musisz mieć przy sobie paszport. Wszystkie bilety lotnicze, kolejowe i na autobusy dalekobieżne są imienne i zawierają numer paszportu. Dane te są za każdym razem sprawdzane, niekiedy nawet kilkakrotnie, np. przy wejściu na dworzec, na pokład danego środka transportu, w trakcie podróży. Nie można przejechać bez okazywania paszportu lub z cudzym biletem. Jeśli stracisz paszport poza miastem, w którym jest siedziba polskiej placówki konsularnej, dokument uprawniający do zakupu biletów możesz uzyskać na posterunku policji.

Planując podróże, uwzględnij powszechne kontrole bezpieczeństwa (np. na dworcach kolejowych i autobusowych) oraz dużą liczbę pasażerów. Przyjedź na dworzec lub lotnisko odpowiednio wcześniej. Przy zakupie biletu lotniczego, który łączy odcinek międzynarodowy i krajowy wewnątrz Chin, uwzględnij wystarczający czas na przesiadkę w Chinach. Bagażu nie można nadać do portu docelowego. Bagaż musi przejść ponowną kontrolę celną.

Cudzoziemiec nie może wjechać na terytorium Chin własnym samochodem. Może jednak wynająć lub kupić samochód, jeśli zda egzamin i otrzyma chińskie prawo jazdy. Dokument ten może wydać policja na podstawie polskiego prawa jazdy, po zdaniu egzaminu. Obywatel polski musi jednak mieć zezwolenie na pobyt w Chinach (residence permit) na okres przynajmniej jednego roku. Chiny nie honorują międzynarodowego prawa jazdy.

Prowadząc samochód w Chinach, pamiętaj, że chińskie prawo drogowe traktuje pieszych oraz rowerzystów w sposób bardzo uprzywilejowany. Oznacza to, że najmniejsza nawet kolizja może pociągnąć za sobą niezwykle wysokie odszkodowanie oraz trwające często miesiącami sprawy sądowe. Niezależnie od tego, przechodząc przez jezdnię, trzeba zachować szczególną ostrożność. Miejscowi kierowcy nie respektują pierwszeństwa pieszych, nawet na pasach i przy zielonym świetle.

Niemal całe terytorium Chin jest dostępne dla cudzoziemców, z wyjątkiem oznakowanych stref wojskowych, stref przygranicznych oraz innych oznaczonych obszarów. Są również regiony, w których przyjmuje się wyłącznie zorganizowane grupy turystyczne. Należą do nich Tybet, północno-zachodni Xinjiang, niektóre parki narodowe.

Jeśli planujesz wyjazd do Tybetu, musisz wcześniej uzyskać zezwolenie na podróż. Można je otrzymać, wykupując świadczenia turystyczne w uprawnionym miejscowym biurze podróży. Pakiet usług zawiera zwykle dojazd do Tybetu i transport na miejscu, noclegi, organizację wycieczek itp. Nie ma formalnych przeszkód w wyjazdach grupowych do Tybetu. Potrzebna jest natomiast specjalna zgoda władz Tybetu na poruszanie się po tym regionie. Należy ją uzyskać przed wyjazdem do Tybetu. Bez pozwolenia nie można kupić biletów na pociąg lub samolot. Aby odwiedzić niektóre regiony w Tybecie, potrzeba dodatkowych pozwoleń. Każdy cudzoziemiec podróżujący do Lhasy musi być członkiem grupy turystycznej. Wielkość grupy powinna wynosić co najmniej 2 osoby, jednak minimalna liczba może być zwiększona do 3 lub 4 osób. Wszystkie osoby w grupie turystycznej muszą mieć to samo obywatelstwo oraz mieć paszport tego samego państwa. Wszystkie formalności związane z podróżą do Lhasy muszą być załatwione co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym wyjazdem. Jest to czas wymagany przy ubieganiu się o pozwolenie na wjazd do Tybetu. Hotele trzeba rezerwować z wyprzedzeniem, a cały program wycieczki turystycznej planować przed przyjazdem. Wszelkich formalności należy dopełnić w autoryzowanym chińskim biurze podróży, które wymaga:

 • kopii ważnego paszportu,
 • kopii wizy chińskiej z paszportu polskiego,
 • informacji o osobach starających się o wjazd do Tybetu (CV),
 • programu całego pobytu w ChRL,
 • szczegółowego programu pobytu w Tybecie.

Za wydanie zgody przez władze Tybetu trzeba zapłacić. Biuro podróży zazwyczaj potrzebuje miesiąca na załatwienie wszystkich wymaganych formalności.

W Chinach trzeba liczyć się z koniecznością opłat na poczet obowiązkowego ubezpieczenia za jazdę autobusami dalekobieżnymi. Obowiązują także opłaty turystyczne związane z przebywaniem w miejscach atrakcyjnych pod względem kulturowym, historycznym lub przyrodniczym.

Najbezpieczniejszym i dość tanim środkiem transportu jest kolej. Miejscowe linie kolejowe szybko się modernizują i obecnie oferują dobry poziom usług. Jakość usług i stan techniczny transportu samochodowego w Chinach są bardzo zróżnicowane – od nowych, luksusowych autokarów z wszelkimi wygodami oraz profesjonalną obsługą do zrujnowanych, starych autobusów, których stan techniczny może budzić poważne zastrzeżenia. Podróżowanie nimi, szczególnie po górskich drogach Chin południowych, może być ryzykowne.

Często pojawiają się czasowe ograniczenia w podróżowaniu do regionu Sinciang-Ujgur. Sprawdź z wyprzedzeniem możliwość podróży. Jeśli jedziesz do Sinciang, weź pod uwagę, że odległości, które dzielą ten region autonomiczny od innych części Chin, są znaczne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na oficjalnej stronie władz lokalnych.

Cło

Jeśli cudzoziemiec przywozi do Chin kwotę wyższą niż równowartość 5.000 USD, musi złożyć deklarację celną. Na jej podstawie przy wyjeździe przeprowadzana jest kontrola i odprawa dewiz wywożonych.

Aby wywieźć niezadeklarowane przy wjeździe dewizy o równowartości od 5.000 do 10.000 USD, cudzoziemiec musi mieć pisemne zezwolenie banku. Można o nie wystąpić, przedstawiając paszport oraz dokumentację pochodzenia środków. Jeśli wywożone środki przekraczają równowartość 10.000 USD, oprócz zezwolenia banku wymagana jest także zgoda Biura Kontroli Dewizowej. W deklaracji celnej wjazdowej (declaration form for incoming passengers) cudzoziemiec ma obowiązek zgłosić wszystkie wartościowe przedmioty, które ma przy sobie (np. kamerę wideo, aparat fotograficzny, odbiornik radiowy, cenną biżuterię).

Nie wolno wwozić:

 • narkotyków,
 • broni, przedmiotów ostrych, amunicji i materiałów wybuchowych,
 • fałszywej waluty chińskiej,
 • żywności,
 • roślin,
 • probówek z krwią.

Nie wolno także wwozić publikacji uznawanych przez prawo chińskie za szkodliwe. Dotyczy to między innymi:

 • pornografii,
 • wydawnictw krytykujących władze i ustrój Chin,
 • materiałów propagujących działanie zakazanych w Chinach organizacji albo ruchów, np. Falun Gong.

Władze chińskie wprowadziły również zakaz posiadania roślin żywych, suszu, nasion, wyciągów oraz ekstraktów z czuwaliczki jadalnej (Catha edulis). Roślina ta została uznana za narkotyk psychotropowy, w Chinach nielegalny. W Chinach obowiązuje całkowity zakaz posiadania narkotyków. Złamanie tych przepisów grozi poważnymi sankcjami karnymi.

Podczas opuszczania terytorium Chin należy wypełnić tzw. deklarację wyjazdową (declaration form for outgoing passengers), zgodnie z którą wolno wywieźć:

 • jedynie ograniczoną ilość alkoholu (zwykle jest to 1 litr, nie może znajdować się w bagażu podręcznym),
 • kamer, laptopów, aparatów fotograficznych o wartości przekraczającej 5.000 CNY,
 • waluty chińskiej w gotówce w kwocie wyższej niż 20.000 CNY (lub 5.000 USD),
 • dóbr kultury,
 • zagrożonych gatunków roślin i zwierząt,
 • przekaźników i odbiorników radiowych,
 • wszelkich próbek, przedmiotów przeznaczonych do handlu, reklam i ogłoszeń.

Złamanie tych przepisów karane jest konfiskatą zakwestionowanych artykułów przy przekraczaniu granicy. Bez certyfikatu zakupu nie wolno wywozić:

 • dzieł sztuki,
 • rzadkich wydawnictw,

wyrobów z kamieni szlachetnych oraz samych kamieni szlachetnych.

Przepisy prawne

Obecnie cudzoziemcy – kilka lat temu chronieni jeszcze przez prawo chińskie – podlegają tym samym restrykcjom co obywatele ChRL. W niektórych przypadkach można nawet mówić o dyskryminacji oraz wymuszaniu dużych kwot pieniężnych. Warto w związku z tym ze szczególną uwagą odnosić się do przepisów ruchu drogowego i nie uczestniczyć w sytuacjach potencjalnie zagrażających własnemu bezpieczeństwu. Sprawy sądowe ciągną się w Chinach latami.

Uczestnictwo w jakichkolwiek demonstracjach lub rozdawanie ulotek nie jest tolerowane i może skutkować aresztowaniem. Przebywanie w stanie nietrzeźwym w miejscach publicznych nie jest akceptowane i stanowi wykroczenie.

Posiadanie i zażywanie narkotyków są zabronione. Za przestępstwa związane z narkotykami prawo chińskie przewiduje surowe kary, z karą śmierci włącznie.

Dopuszczenie się przez cudzoziemców drobniejszych wykroczeń kończy się zwykle natychmiastowym wydaleniem z Chin.

Prostytucja jest zakazana. Cudzoziemcom za korzystanie z niej grożą wysokie grzywny oraz kara pozbawienia wolności do 15 dni.

Religia, obyczaje

W Chinach nie spotyka się szczególnych restrykcji związanych ze zwiedzaniem przez turystów miejsc kultu. W klasztorach buddyjskich, świątyniach taoistycznych i meczetach islamskich należy zachowywać się z szacunkiem właściwym miejscom religijnym i respektować obowiązujące tam zalecenia, np. nie fotografować wnętrz zwiedzanych obiektów.

Przydatne informacje

Cudzoziemiec musi mieć przy sobie paszport z ważną chińską wizą. Jest on niezbędny m.in. do meldowania się w miejscu czasowego pobytu (hotele, pensjonaty), zakupu biletów na wszystkie rodzaje środków komunikacji, wejścia na lotniska i wymiany pieniędzy w banku.

Weź ze sobą kserokopię pierwszej strony paszportu oraz strony, na której znajduje się ważna wiza chińska ze stemplem wjazdowym.

W Chinach można wypłacić gotówkę przy pomocy międzynarodowej karty w bankomatach banków chińskich, na których znajduje się logo Maestro lub Visa. Zazwyczaj limit jednej wypłaty wynosi 2.500 CNY, czyli ok. 320 EUR. Można jednak wypłacać pieniądze kilka razy z rzędu. Większość bankomatów przyjmuje jedynie karty wydane przez chińskie banki.

Zdarzają się przypadki wypłaty przez bankomaty fałszywych banknotów. Natychmiast powiadom o tym miejscową policję. Nie udostępniaj kart miejscowej obsłudze, która powinna zrealizować rachunek za pomocą terminala w Twojej obecności. Zapisz sobie numer konta bankowego, EC lub kart kredytowych, numer telefonu do swojego banku oraz nazwę wydawcy kart na wypadek ich utraty lub kradzieży.

Dewizy można wymienić w bankach i ich filiach na lotniskach, dworcach, w hotelach.
W Chinach nie występują powszechnie kantory. Najczęściej można je spotkać tylko na lotniskach. Przestrzegamy przed korzystaniem z przypadkowych usług wymiany pieniędzy. Jest to prawnie zabronione, ponadto zdarzają się oszustwa. Możesz otrzymać fałszywe banknoty chińskie. Zachowaj szczególną ostrożność w taksówkach, zwłaszcza gdy płacisz banknotami w nominale 50 lub 100 CNY. Taksówkarze często zamieniają banknot na fałszywy. Jeśli tak się stanie, wezwij policję.

Pamiętaj, że nie wszystkie hotele są uprawnione do przyjmowania cudzoziemców. Najtańsze hotele, gościńce i noclegownie są zazwyczaj otwarte tylko dla Chińczyków i odmawiają przyjęcia obcokrajowców.

Z języków obcych najbardziej rozpowszechniony jest angielski. W hotelach i biurach podróży w większości przypadków można się skutecznie porozumieć w tym języku, nawet jeśli wyłącznie przy użyciu internetowego translatora. Na prowincji trzeba się liczyć z trudnościami.

Stosunkowo nowoczesne metro jest tanim, szybkim i bezpiecznym sposobem poruszania się po dużych miastach. Bilety lub żetony kupisz na stacji metra.

Wypożyczenie samochodu jest możliwe jedynie z ważnym chińskim prawem jazdy.

Nie ma obowiązku ani zwyczaju dawania napiwków w Chinach. Jednak, jeżeli jest to wycieczka zorganizowana, pilot może zasugerować wręczenie stosownych gratyfikacji przewodnikom i kierowcom.

W Chinach nie wprowadzono stopnia zagrożenia terrorystycznego.

Część zagranicznych komunikatorów oraz portali internetowych jest w Chinach niedostępna. Może to utrudnić kontakt z rodziną i znajomymi, a także wyszukiwanie informacji na miejscu. Uprzedź o tym najbliższych, aby nie martwili się, że nie mogą się z Tobą skontaktować przez dotychczas używane komunikatory. Sprawdź i wydrukuj przed przyjazdem informacje, które przydadzą się w pierwszych dniach pobytu, na przykład:

 • potwierdzenie rezerwacji hotelu,
 • mapki z dojazdem,
 • telefony do osób kontaktowych.

Przydatne numery telefonów:

 • Policja – 110 (j. chiński), 12110 (możliwość wysłania alarmowego smsa – j. chiński),
 • Straż pożarna – 119 (j. chiński),
 • Pogotowie ratunkowe – 120 (j. chiński), 999 (j. angielski),
 • Policja drogowa (do kontaktu w przypadku kolizji drogowej) – 122 (j. chiński).

Telefon 110 uznawany jest za ogólny telefon do zgłaszania wszelkich sytuacji alarmowych. Jeśli nie znasz chińskiego, po rozpoczęciu rozmowy możesz powiedzieć English please. Będzie to dla operatora sygnał, że powinien połączyć Cię z operatorem mówiącym po angielsku.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.