W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Gwinea

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Republiki Gwinei.

W związku z zamachem stanu, do którego doszło w Gwinei w dniu 05 września 2021 roku sytuacja polityczna w kraju jest napięta. Granice lądowe kraju są zamknięte. Pomimo wzmożonych środków bezpieczeństwa nie można wykluczyć występowania na terenie całego kraju demonstracji i rozruchów a także walk z użyciem broni palnej. Osobom przebywającym w Gwinei zaleca się unikanie dużych skupisk ludności oraz stref wojskowych i pozostawianie w bezpiecznym miejscu w przypadku wystąpienia rozruchów. Na obszarach graniczących z Senegalem, Gwineą Bissau, Wybrzeżem Kości Słoniowej, Liberią i Sierra Leone należy spodziewać się znacznej obecności sił bezpieczeństwa.

Na terenie całego kraju występuje wysokie zagrożenie przestępczością kryminalną, w tym napadami rabunkowymi. Nie można też wykluczyć ataków terrorystycznych.

Swobodne przemieszczanie się po terytorium Gwinei może być utrudnione przez podszywające się pod siły porządkowe osoby żądające bezpodstawnych opłat. Stanowczo odradza się odbywanie samotnych podróży oraz podróży po zmierzchu

Wjazd i pobyt

Obywatele RP muszą posiadać wizy na przejazd i pobyt. Wizę można uzyskać w przedstawicielstwie dyplomatycznym Gwinei w Berlinie (w Warszawie nie ma ambasady): http://www.amba-guinee.de , tel.: +49 30 20074330 ; info@amba-guinee.de

Wymagane jest okazanie potwierdzenia wykonania szczepienia przeciw żółtej febrze (adnotacja o ważnym szczepieniu w międzynarodowej książeczce zdrowia).

Zdrowie

Wymagane jest szczepienie przeciw żółtej febrze (adnotacja o ważnym szczepieniu w międzynarodowej książeczce zdrowia).

Występują znaczne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, głównie malarią różnego typu, cholerą, tyfusem, żółtą febrą, wirusowym zapaleniem opon mózgowych, żółtaczką A i B, AIDS i wieloma chorobami tropikalnymi (stopień ryzyka może być bardzo różny, w zależności od miejsca i warunków, w jakich się przebywa). Należy ściśle przestrzegać zaleceń sanitarnych obowiązujących w tropiku.

W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Dostęp do opieki lekarskiej na poziomie zbliżonym do europejskiego jest praktycznie niemożliwy. Zakres usług medycznych jest ograniczony, a poważniejsze zabiegi, zwłaszcza wymagające specjalistycznej aparatury, trzeba wykonywać poza Gwineą. Nie zaleca się kąpieli w stałych zbiornikach wodnych z powodu znacznego ryzyka zachorowania na bilharcjozę.

Podróżowanie po kraju

Poruszanie się po drogach w czasie pory deszczowej od maja do października jest niebezpieczne. Ulewne deszcze mogą spowodować lokalne powodzie i występowanie obsunięć ziemi. Należy również unikać podróży poza miasta po zmroku.

Taksówki i autobusy międzymiastowe są co do zasady w złym stanie technicznym, a kierowcy często nie posiadają odpowiednich uprawnień. Większość dużych hoteli i biur podróży oferuje samochody z kierowcą na wynajem. Zalecane jest korzystanie z tej opcji.

Jakość dróg jest bardzo niska. Wiele dróg jest nieutwardzonych i nie są naprawiane po porze deszczowej.

Występują również problemy z dostawami paliwa.

Policja i lokalne odziały paramilitarne utrzymują na terenie całego kraju dużą ilość punktów kontrolnych. Pojazdy i pasażerowie  poddawani są szczegółowej kontroli dokumentów i bagażu. Zdarzają się przypadki wymuszania opłaty za zgodę na przejazd.

Cło

Można wywieźć tylko symboliczną kwotę miejscowej waluty, nie wyższą niż 10 tys. GNF. Przepis ten jest ściśle egzekwowany przez straż graniczną na lotnisku w Konakry.

Przepisy prawne

Konsekwencje naruszenia prawa w Gwinei mogą być bardzo dotkliwe, a z uwagi na inercję systemu wymiaru sprawiedliwości już samo podejrzenie o popełnienie przestępstwa może prowadzić do niezwykle trudnych sytuacji.

Posiadanie narkotyków jest ścigane i surowo karane. Władze miejscowe surowo ścigają również za próby nielegalnego wywozu kamieni szlachetnych i złota.

Zakazane jest wykonywanie zdjęć obiektów wojskowych, rządowych i strategicznych oraz na obszarach zastrzeżonych. Zakazane jest również noszenie ubiorów podobnych do mundurów wojskowych i policyjnych (należy unikać nawet koszulek i spodni typu moro).

Należy zawsze mieć ze sobą co najmniej fotokopię paszportu i miejscowej wizy w celu wylegitymowania się lokalnym władzom.

Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karą pozbawienia wolności.

W przypadku zatrzymania lub aresztowania należy domagać się powiadomienia o tym fakcie Konsula RP w Dakarze.

Przydatne informacje

Korzystanie z karty kredytowej jest możliwe tylko w Konakry.

Frank gwinejski wymieniany jest tylko na miejscu.

 Gwinea jest państwem laickim, jednak należy przestrzegać norm dotyczących ubioru i zachowania obowiązujących w krajach muzułmańskich (90% ludności wyznaje Islam).

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.