W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Jemen

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym i destabilizacją sytuacji bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Jemenu. Obywatele polscy, którzy przebywają w tym kraju, powinni go niezwłocznie opuścić.

Jemen doświadcza poważnego kryzysu humanitarnego. Kraj stoi w obliczu pogłębiającego się kryzysu żywnościowego, jak również doświadcza również najgorszej epidemii cholery w czasach współczesnych z liczbą 110 000 zachorowań pomiędzy styczniem a kwietniem 2020 r. Organizacje pomocowe sygnalizują występowanie następujących chorób zakaźnych: malarii, gorączki denga, cholery, duru brzusznego, gorączki Chikungunya oraz koronawirusa SARS-CoV-2. Pojawiły się informacje o zakażeniach polio pochodzących od szczepionki 1 (cVDPV1). ONZ ostrzegło, iż Jemen stoi w obliczu klęski żywiołowej spowodowanej ulewnymi deszczami i powodziami. Fala szarańczy ogarnęła farmy w środkowej, południowej i wschodniej części Jemenu (w tym Prowincje Ma’rib, Hadramawt, Al-Mahra, Abjan i Bajda).

W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz brakiem polskiej placówki w tym kraju, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim jest bardzo ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

Obywatele polscy przebywający na terytorium Jemenu pomimo powyższego ostrzeżenia powinni zgłosić swój pobyt w systemie rejestracji podróży Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy mogą ubiegać się o wizę pobytową w Ambasadzie Republiki Jemeńskiej w Warszawie. Można również otrzymać wjazdową na jednym z przejść granicznych. Najpewniej, aby była to granica lotnicza. Warto jednakże każdorazowo potwierdzić te informację w ambasadzie Jemenu.

Posiadanie wizy izraelskiej w paszporcie wyklucza możliwość uzyskania wizy jemeńskiej. Przy wjeździe wymagana jest co najmniej 6-miesięczna ważność paszportu. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego. W przypadku przedłużenia pobytu należy wznowić ważność wizy w Biurze Imigracyjnym.

O obowiązku meldunkowym decyduje każdorazowo straż graniczna na lotnisku.

Ubezpieczenie

Nie ma uregulowań dotyczących obowiązku posiadania ubezpieczeń komunikacyjnych i osobowych.

Zdrowie

Szczepienia ochronne nie są obowiązkowe. Występuje jednak zagrożenie malarią, tyfusem, żółtą febrą, brucelozą, AIDS. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzka stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Ze względu na złe warunki sanitarne zaleca się korzystanie wyłącznie z prywatnej służby zdrowia. Wizyta u lekarza kosztuje ok. 10 USD. Za dobę pobytu w szpitalu trzeba zapłacić ok. 100 USD. Dostęp do opieki medycznej jest ograniczony, na prowincji praktycznie zerowy.

Podróżowanie po kraju

Podróż indywidualnego turysty na terytorium Jemenu jest możliwa po uzyskaniu oficjalnego zezwolenia Policji Turystycznej. Policja nie wydaje zgody na podróże w regiony objęte konfliktami zbrojnymi.

Informacje dla kierowców

Mimo że Jemen nie jest stroną konwencji o ruchu drogowym z 1968 r., międzynarodowe prawo jazdy w zasadzie jest uznawane przez 90 dni od daty wjazdu.

Cło

Wwożoną walutę trzeba zadeklarować na lotnisku. Wymiany dewiz na riale dokonuje się w kantorach prywatnych. W Jemenie obowiązuje prohibicja. Przepisy dopuszczają jednak wwóz 2 butelek alkoholu przez cudzoziemców. Bagaże turystów poddawane są dokładnej kontroli celnej.

Przepisy prawne

Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karami cielesnymi, długoletniego pozbawienia wolności oraz karą śmierci. Z uwagi na ustrój kraju oraz uwarunkowania kulturowe wszystkie pary (nie tylko homoseksualne) powinny powstrzymać się z okazywaniem swoich uczuć w miejscach publicznych.

Obyczaje

Jemen jest krajem muzułmańskim o konserwatywnej tradycji w kwestiach sposobu zachowania i ubioru, szczególnie kobiet. Wskazane jest noszenie przez kobiety nakrycia głowy oraz długiej odzieży, przykrywającej nogi i ramiona.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.